Voortijdig schoolverlaters; verdachten, onderwijssoort 2004/'05-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters; verdachten, onderwijssoort 2004/'05-2014/'15

Geslacht Onderwijssoort Leeftijd Verdacht van misdrijf Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 1.440.950 36.230 1.404.710 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 1.399.830 30.410 1.369.420 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 41.110 5.820 35.300 14,2
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 940.330 5.150 935.180 0,5
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 931.290 4.760 926.530 0,5
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 9.040 390 8.650 4,3
Totaal mannen en vrouwen Mbo (inclusief extranei) Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 486.360 29.000 457.360 6,0
Totaal mannen en vrouwen Mbo (inclusief extranei) Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 455.140 23.840 431.300 5,2
Totaal mannen en vrouwen Mbo (inclusief extranei) Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 31.220 5.160 26.060 16,5
Totaal mannen en vrouwen Vavo Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 14.260 2.090 12.170 14,6
Totaal mannen en vrouwen Vavo Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 13.400 1.820 11.590 13,6
Totaal mannen en vrouwen Vavo Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 860 270 590 31,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en verdacht van een misdrijf naar onderwijssoort, leerjaar/niveau en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2004/'05 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 2 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar onderwijs volgt of geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie
Percentage leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie.