Voortijdig schoolverlaters; herkomstgroepering 2004/'05-2014/'15


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, herkomstgroepering, onderwijssoort, leeftijd, verdacht van misdrijf.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2004/'05 tot en met 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 2 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Voortijdig schoolverlaters; herkomstgroepering 2004/'05-2014/'15

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Leeftijd Verdacht van misdrijf Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 1.440.950 36.230 1.404.710 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 1.399.830 30.410 1.369.420 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 41.110 5.820 35.300 14,2
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 1.106.360 21.340 1.085.020 1,9
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 1.084.620 18.720 1.065.900 1,7
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 21.740 2.630 19.120 12,1
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 90.530 3.300 87.230 3,6
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 87.550 2.860 84.690 3,3
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 2.980 440 2.540 14,8
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal wel en niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 244.050 11.590 232.460 4,7
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Niet verdacht van misdrijf 2014/'15* 227.660 8.840 218.820 3,9
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Wel verdacht van misdrijf 2014/'15* 16.390 2.750 13.640 16,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens