Overheidsfinanciën kerncijfers; 1990 - 1996

Overheidsfinanciën kerncijfers; 1990 - 1996

Perioden Lopende Rekening Uitgaven Beloning van werknemers (mln euro) Lopende Rekening Uitgaven Intermediair verbruik (mln euro) Lopende Rekening Uitgaven Betaalde rente (mln euro)
1990 16.136 14.875 15.914
1991 16.418 14.957 17.198
1992 17.366 14.943 18.192
1993 17.883 15.315 18.646
1994 16.595 14.807 17.443
1995* 17.167 15.061 19.054
1996* 17.094 15.787 17.235
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Uitgaven en inkomsten van de overheid in de lopende rekening,
kapitaalrekening en financiële rekening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Lopende Rekening
Uitgaven
Beloning van werknemers
De beloning van werknemers heeft betrekking op de beloning voor
geleverde arbeid. Als werknemer zijn aangemerkt alle ingezeten en niet-
ingezeten personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn.
Intermediair verbruik
Aankopen niet-duurzame goederen en diensten. Kosten geleend personeel en
overige personeelskosten. Kleine aanschaffingen en onderhoud
materieel (inclusief B.T.W.).
Betaalde rente