Overheidsfinanciën kerncijfers; 1990 - 1996

Bewerk tabel

Uitgaven en inkomsten van de overheid in de lopende rekening,
kapitaalrekening en financiële rekening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Overheidsfinanciën kerncijfers; 1990 - 1996

Perioden Lopende RekeningUitgavenBeloning van werknemers (mln euro) Lopende RekeningUitgavenIntermediair verbruik (mln euro) Lopende RekeningUitgavenBetaalde rente (mln euro)
1990 16.136 14.875 15.914
1991 16.418 14.957 17.198
1992 17.366 14.943 18.192
1993 17.883 15.315 18.646
1994 16.595 14.807 17.443
1995* 17.167 15.061 19.054
1996* 17.094 15.787 17.235
Bron: CBS.
Verklaring van tekens