Voortijdig schoolverlaters; verblijfsduur 1e generatie, 2004/'05-2009/'10

Voortijdig schoolverlaters; verblijfsduur 1e generatie, 2004/'05-2009/'10

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Leeftijd Verblijfsduur 1e generatie Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal VSV-ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-VSV-ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal verblijfsduur 2009/'10* 91.420 10.230 81.190 11,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Minder dan 5 jaar 2009/'10* 18.670 2.600 16.070 13,9
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd 5 tot 10 jaar 2009/'10* 29.410 2.610 26.800 8,9
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd 10 jaar en langer 2009/'10* 43.290 5.020 38.280 11,6
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Totaal verblijfsduur 2009/'10* 65.100 4.660 60.440 7,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Minder dan 5 jaar 2009/'10* 13.840 1.340 12.500 9,7
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger 5 tot 10 jaar 2009/'10* 22.200 1.300 20.900 5,9
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger 10 jaar en langer 2009/'10* 29.030 2.020 27.010 7,0
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Totaal verblijfsduur 2009/'10* 37.070 1.110 35.970 3,0
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd Minder dan 5 jaar 2009/'10* 8.970 520 8.460 5,8
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd 5 tot 10 jaar 2009/'10* 13.610 280 13.330 2,0
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs Totaal leeftijd 10 jaar en langer 2009/'10* 14.480 320 14.170 2,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs 22 jaar of jonger Totaal verblijfsduur 2009/'10* 37.070 1.110 35.970 3,0
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs 22 jaar of jonger Minder dan 5 jaar 2009/'10* 8.970 520 8.450 5,8
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs 22 jaar of jonger 5 tot 10 jaar 2009/'10* 13.610 270 13.330 2,0
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Voortgezet onderwijs 22 jaar of jonger 10 jaar en langer 2009/'10* 14.480 320 14.170 2,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) Totaal leeftijd Totaal verblijfsduur 2009/'10* 52.070 8.700 43.380 16,7
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) Totaal leeftijd Minder dan 5 jaar 2009/'10* 9.370 2.000 7.360 21,4
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) Totaal leeftijd 5 tot 10 jaar 2009/'10* 15.260 2.250 13.010 14,7
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) Totaal leeftijd 10 jaar en langer 2009/'10* 27.420 4.440 22.980 16,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) 22 jaar of jonger Totaal verblijfsduur 2009/'10* 26.190 3.260 22.930 12,5
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) 22 jaar of jonger Minder dan 5 jaar 2009/'10* 4.610 780 3.830 16,9
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) 22 jaar of jonger 5 tot 10 jaar 2009/'10* 8.150 970 7.180 11,9
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Mbo (inclusief extraneï) 22 jaar of jonger 10 jaar en langer 2009/'10* 13.410 1.510 11.900 11,3
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo Totaal leeftijd Totaal verblijfsduur 2009/'10* 2.270 430 1.850 18,8
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo Totaal leeftijd Minder dan 5 jaar 2009/'10* 330 80 250 24,4
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo Totaal leeftijd 5 tot 10 jaar 2009/'10* 540 80 460 15,3
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo Totaal leeftijd 10 jaar en langer 2009/'10* 1.400 260 1.140 18,7
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo 22 jaar of jonger Totaal verblijfsduur 2009/'10* 1.840 300 1.540 16,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo 22 jaar of jonger Minder dan 5 jaar 2009/'10* 250 40 210 17,5
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo 22 jaar of jonger 5 tot 10 jaar 2009/'10* 450 60 390 13,2
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 1e generatie Vavo 22 jaar of jonger 10 jaar en langer 2009/'10* 1.140 190 950 17,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar herkomstgroepering, onderwijssoort, verblijfsduur in Nederland (1e generatie allochtonen) en leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers voor schooljaar 2009/'10 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar waren ingeschreven in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Daarnaast betreft het alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, hierdoor wijkt het totaal aantal leerlingen af van het werkelijke totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Aantal VSV-ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende schooljaar het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Het betreft alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Aantal niet-VSV-ers onderzoekspopulatie
Aantal leerlingen uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende schooljaar (bekostigd) onderwijs volgt of geen (bekostigd) onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Het betreft alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie
Aandeel voortijdig schoolverlaters binnen het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie.