Voortijdig schoolverlaters; huishoudgrootte, 2004/'05-2008/'09


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar herkomstgroepering, onderwijssoort, huishoudgrootte en leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2008/'09.

Status van de cijfers:
De cijfers voor alle schooljaren zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Voortijdig schoolverlaters; huishoudgrootte, 2004/'05-2008/'09

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Leeftijd Huishoudgrootte Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal VSV-ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-VSV-ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal huishoudgrootte 2004/'05 1.300.100 76.150 1.223.960 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal huishoudgrootte 2005/'06 1.399.710 74.510 1.325.190 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal huishoudgrootte 2006/'07 1.419.500 72.610 1.346.900 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal huishoudgrootte 2007/'08 1.434.710 71.480 1.363.230 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Totaal huishoudgrootte 2008/'09 1.435.120 64.270 1.370.860 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 1 tot 5 leden 2004/'05 1.153.780 69.270 1.084.510 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 1 tot 5 leden 2005/'06 1.248.430 68.040 1.180.390 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 1 tot 5 leden 2006/'07 1.261.600 65.520 1.196.080 5,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 1 tot 5 leden 2007/'08 1.286.450 65.600 1.220.860 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 1 tot 5 leden 2008/'09 1.294.150 59.570 1.234.580 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 6 leden of meer 2004/'05 141.170 6.150 135.020 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 6 leden of meer 2005/'06 144.870 5.560 139.310 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 6 leden of meer 2006/'07 142.800 5.630 137.170 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 6 leden of meer 2007/'08 144.250 5.630 138.610 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd 6 leden of meer 2008/'09 140.880 4.680 136.200 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Huishoudgrootte onbekend 2004/'05 5.160 730 4.430 14,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Huishoudgrootte onbekend 2005/'06 6.410 920 5.490 14,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Huishoudgrootte onbekend 2006/'07 15.110 1.460 13.650 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Huishoudgrootte onbekend 2007/'08 4.010 250 3.760 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie Totaal leeftijd Huishoudgrootte onbekend 2008/'09 100 20 80 16,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal huishoudgrootte 2004/'05 1.211.960 55.060 1.156.900 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal huishoudgrootte 2005/'06 1.299.580 53.590 1.245.980 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal huishoudgrootte 2006/'07 1.313.120 51.980 1.261.140 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal huishoudgrootte 2007/'08 1.315.100 48.450 1.266.650 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Totaal huishoudgrootte 2008/'09 1.310.060 43.340 1.266.720 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 1 tot 5 leden 2004/'05 1.068.850 49.000 1.019.850 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 1 tot 5 leden 2005/'06 1.151.930 47.910 1.104.020 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 1 tot 5 leden 2006/'07 1.160.190 45.870 1.114.330 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 1 tot 5 leden 2007/'08 1.170.890 43.370 1.127.520 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 1 tot 5 leden 2008/'09 1.172.990 39.300 1.133.690 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 6 leden of meer 2004/'05 138.460 5.490 132.980 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 6 leden of meer 2005/'06 141.930 4.970 136.960 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 6 leden of meer 2006/'07 139.400 4.930 134.460 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 6 leden of meer 2007/'08 140.320 4.850 135.470 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger 6 leden of meer 2008/'09 136.990 4.030 132.960 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Huishoudgrootte onbekend 2004/'05 4.650 570 4.080 12,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Huishoudgrootte onbekend 2005/'06 5.720 710 5.010 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Huishoudgrootte onbekend 2006/'07 13.530 1.180 12.350 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Huishoudgrootte onbekend 2007/'08 3.890 230 3.660 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal populatie Totaal populatie 22 jaar of jonger Huishoudgrootte onbekend 2008/'09 80 10 70 13,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens