Voortijdig schoolverlaters; soort huishouden 2004-2008

Voortijdig schoolverlaters; soort huishouden 2004-2008

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Leeftijd Soort huishouden Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal soort huishouden 2008/'09 1.435.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal thuiswonend 2008/'09 1.275.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 1.060.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal eigen huishouden 2008/'09 131.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort Totaal leeftijd Totaal overige huishoudens 2008/'09 28.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Totaal soort huishouden 2008/'09 1.310.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Totaal thuiswonend 2008/'09 1.247.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 1.039.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Totaal eigen huishouden 2008/'09 38.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal onderwijssoort 22 jaar of jonger Totaal overige huishoudens 2008/'09 24.350
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar onderwijssoort, soort huishouden, herkomstgroepering en leeftijd.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2008/'09.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar waren ingeschreven in het
voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Daarnaast betreft het
alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven
in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
---
Let op, hierdoor wijkt het totaal aantal leerlingen af van het werkelijke
totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.