Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond 2004/'05 - 2017/'18


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing,deze tabel is stopgezet.

Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 1.351.780 30.200 1.321.580 2,2
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 1.027.360 18.220 1.009.140 1,8
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 86.220 2.640 83.580 3,1
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 44.520 1.540 42.980 3,5
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 51.650 1.880 49.770 3,6
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 32.800 1.250 31.550 3,8
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 15.690 740 14.950 4,7
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 93.550 3.930 89.620 4,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens