Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 26 mei 2020:
De hyperlink naar onder 4. BRONNEN EN METHODEN naar Bronnen en Berekeningswijze; convenantjaar 2012-2013 is aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2020 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/’19 beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 1.351.780 30.200 1.321.580 2,2
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 1.027.360 18.220 1.009.140 1,8
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 86.220 2.640 83.580 3,1
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 44.520 1.540 42.980 3,5
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 51.650 1.880 49.770 3,6
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 32.800 1.250 31.550 3,8
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 15.690 740 14.950 4,7
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 93.550 3.930 89.620 4,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens