Monumentenzorg; kosten en financiering, 1996

Monumentenzorg; kosten en financiering, 1996

Monumentencategorieën Aantal objecten (absoluut) Verstrekte subsidies (1000 euro) Subsidiabel gestelde kosten (1000 euro) Herleide totale bouwkosten (1000 euro)
Totaal monumentencategorieën 3.802 46.757 74.667 90.720
Openbare gebouwen 42 4.936 6.605 8.521
Bedrijfsgebouwen 41 867 1.691 2.181
Vestingwerken 14 1.015 1.625 2.096
Gebouwen algemeen, onderhoud 7 17 44 48
Woonhuizen 487 7.468 15.508 23.417
Woonhuizen, daken - - - -
Woonhuizen, overige onderdelen 3 3 5 7
Kerkelijke gebouwen 436 16.291 21.043 22.306
Kerktorens 36 908 1.232 1.306
Orgels 56 1.135 1.434 1.520
Kerkelijke gebouwen, overige onderdelen 19 263 366 388
Kerkelijke gebouwen, onderhoud 880 4.990 8.680 9.461
Orgels, onderhoud 366 83 206 216
Hofjes 4 198 249 429
Weeshuizen 3 53 74 128
Pest- en ziekenhuizen 5 118 171 294
Liefdadige instellingen, onderhoud 32 98 244 327
Kastelen 46 1.041 1.942 2.330
Buitenplaatsen 40 988 1.728 2.073
Kastelen en buitenplaatsen, onderhoud 216 1.045 2.367 2.675
Boerderijen 222 1.564 3.776 4.380
Schuren en schaapskooien 6 69 152 177
Boerderijen, onderhoud 73 189 473 473
Molens, restauratie 88 1.522 2.162 2.248
Molens, onderhoud 640 762 1.560 2.293
Bruggen en sluizen 12 322 449 544
Waterwegen - - - -
Bestratingen - - - -
Parken 9 77 107 108
Losse objecten 7 48 87 87
Overig monumentencategorieën 12 687 687 687
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal monumenten, verstrekte subsidies, herleide bouwkosten
en restauratiekostenindex.
Overzicht van de subsidies die door de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg zijn verstrekt voor onderhoud aan en restauratie van (bouwkundige)
monumenten.

Gegevens ontleend aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Aantal objecten
Deze objecten staan op de monumentenlijst met beschermde bouwkundige
monumenten.
Verstrekte subsidies
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die is belast met het toezicht op
de uitvoering van de Monumentenwet, kent subsidies toe voor restauratie
van en onderhoud aan monumenten.
Subsidiabel gestelde kosten
Te omschrijven als de kosten die direct verbonden zijn met de werkzaam-
heden aan het beschermde object.
Herleide totale bouwkosten
Totale bouwactiviteiten die het resultaat zijn van de uitgekeerde
subsidies.