Ondernemingsklimaat; openheid economie naar bedrijfstak 1990 - 2006

Ondernemingsklimaat; openheid economie naar bedrijfstak 1990 - 2006

Bedrijfstak Landen Perioden Openheid economie naar bedrijfstak (% van de toegevoegde waarde)
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Australië 2006 54
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij België 2006 556
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Denemarken 2006 188
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Duitsland 2006 144
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Finland 2006 58
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Frankrijk 2006 60
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Hongarije 2006 57
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Ierland 2006 74
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Italië 2006 53
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Japan 2006 30
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Nederland 2006 242
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Oostenrijk 2006 82
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Polen 2006 36
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Spanje 2006 69
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Tsjechië 2006 83
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Verenigd Koninkrijk 2006 117
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Verenigde Staten 2006 55
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Zuid-Korea 2006 27
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Zweden 2006 103
Winning van delfstoffen Australië 2006 99
Winning van delfstoffen België 2006 14.329
Winning van delfstoffen Denemarken 2006 99
Winning van delfstoffen Duitsland 2006 1.570
Winning van delfstoffen Finland 2006 1.612
Winning van delfstoffen Frankrijk 2006 .
Winning van delfstoffen Hongarije 2006 1.707
Winning van delfstoffen Ierland 2006 369
Winning van delfstoffen Italië 2006 747
Winning van delfstoffen Japan 2006 3.632
Winning van delfstoffen Nederland 2006 289
Winning van delfstoffen Oostenrijk 2006 687
Winning van delfstoffen Polen 2006 161
Winning van delfstoffen Spanje 2006 1.421
Winning van delfstoffen Tsjechië 2006 457
Winning van delfstoffen Verenigd Koninkrijk 2006 136
Winning van delfstoffen Verenigde Staten 2006 108
Winning van delfstoffen Zuid-Korea 2006 2.994
Winning van delfstoffen Zweden 2006 575
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Australië 2006 0
Elektriciteit, aardgas, stoom en water België 2006 27
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Denemarken 2006 22
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Duitsland 2006 11
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Finland 2006 25
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Frankrijk 2006 14
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Hongarije 2006 39
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Ierland 2006 5
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Italië 2006 8
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Japan 2006 0
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Nederland 2006 20
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Oostenrijk 2006 132
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Polen 2006 9
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Spanje 2006 3
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Tsjechië 2006 23
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigd Koninkrijk 2006 3
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigde Staten 2006 1
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Zuid-Korea 2006 0
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Zweden 2006 18
Totaal industrie Australië 2006 223
Totaal industrie België 2006 1.042
Totaal industrie Denemarken 2006 465
Totaal industrie Duitsland 2006 300
Totaal industrie Finland 2006 298
Totaal industrie Frankrijk 2006 347
Totaal industrie Hongarije 2006 597
Totaal industrie Ierland 2006 394
Totaal industrie Italië 2006 249
Totaal industrie Japan 2006 107
Totaal industrie Nederland 2006 729
Totaal industrie Oostenrijk 2006 411
Totaal industrie Polen 2006 372
Totaal industrie Spanje 2006 266
Totaal industrie Tsjechië 2006 516
Totaal industrie Verenigd Koninkrijk 2006 312
Totaal industrie Verenigde Staten 2006 145
Totaal industrie Zuid-Korea 2006 244
Totaal industrie Zweden 2006 357
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor een aantal landen een overzicht van de ontwikkeling van de openheid van de economie. Een open economie zonder import- en exportbelemmeringen is in algemene zin gunstig voor de groei van het bruto binnenlands product. Een land met een open economie kenmerkt zich door intensieve handelsrelaties met het buitenland.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale
cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 - 2006

Status van de cijfers
De externe bron van deze cijfers levert regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig gekenmerkt.

Wijzigingen per januari 2020
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Openheid economie naar bedrijfstak
De som van de waarde van de export en import van goederen door de
bedrijfstak, gedeeld door de toegevoegde waarde van de bedrijfstak.
Onder toegevoegde waarde wordt verstaan: de waarde van de totale productie
bestaande uit alle geproduceerde goederen en diensten minus de waarde van
de daarvoor gebruikte inputs (bijvoorbeeld grondstoffen).