Ondernemingsklimaat; investeringsquote naar bedrijfstak, 1990 - 2006

Ondernemingsklimaat; investeringsquote naar bedrijfstak, 1990 - 2006

Bedrijfstak Landen Perioden Investeringsquote (% van toegevoegde waarde)
Bedrijfstakken, totaal Duitsland 1990 .
Bedrijfstakken, totaal Duitsland 1995 24,7
Bedrijfstakken, totaal Duitsland 2000 24,4
Bedrijfstakken, totaal Duitsland 2005 20,0
Bedrijfstakken, totaal Duitsland 2006 20,6
Bedrijfstakken, totaal Nederland 1990 25,1
Bedrijfstakken, totaal Nederland 1995 23,3
Bedrijfstakken, totaal Nederland 2000 24,8
Bedrijfstakken, totaal Nederland 2005 21,8
Bedrijfstakken, totaal Nederland 2006 22,7
Bedrijfstakken, totaal Verenigd Koninkrijk 1990 22,0
Bedrijfstakken, totaal Verenigd Koninkrijk 1995 17,5
Bedrijfstakken, totaal Verenigd Koninkrijk 2000 .
Bedrijfstakken, totaal Verenigd Koninkrijk 2005 .
Bedrijfstakken, totaal Verenigd Koninkrijk 2006 .
Bedrijfstakken, totaal Verenigde Staten 1990 17,4
Bedrijfstakken, totaal Verenigde Staten 1995 17,7
Bedrijfstakken, totaal Verenigde Staten 2000 19,9
Bedrijfstakken, totaal Verenigde Staten 2005 19,1
Bedrijfstakken, totaal Verenigde Staten 2006 .
Landbouw, jacht en bosbouw Duitsland 1990 .
Landbouw, jacht en bosbouw Duitsland 1995 29,4
Landbouw, jacht en bosbouw Duitsland 2000 28,0
Landbouw, jacht en bosbouw Duitsland 2005 36,5
Landbouw, jacht en bosbouw Duitsland 2006 39,1
Landbouw, jacht en bosbouw Nederland 1990 26,4
Landbouw, jacht en bosbouw Nederland 1995 25,1
Landbouw, jacht en bosbouw Nederland 2000 33,5
Landbouw, jacht en bosbouw Nederland 2005 32,2
Landbouw, jacht en bosbouw Nederland 2006 31,7
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigd Koninkrijk 1990 19,3
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigd Koninkrijk 1995 17,7
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigd Koninkrijk 2000 .
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigd Koninkrijk 2005 .
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigd Koninkrijk 2006 .
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigde Staten 1990 17,9
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigde Staten 1995 22,1
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigde Staten 2000 27,7
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigde Staten 2005 30,8
Landbouw, jacht en bosbouw Verenigde Staten 2006 .
Winning van delfstoffen, totaal Duitsland 1990 .
Winning van delfstoffen, totaal Duitsland 1995 20,7
Winning van delfstoffen, totaal Duitsland 2000 21,4
Winning van delfstoffen, totaal Duitsland 2005 31,1
Winning van delfstoffen, totaal Duitsland 2006 29,7
Winning van delfstoffen, totaal Nederland 1990 15,4
Winning van delfstoffen, totaal Nederland 1995 16,2
Winning van delfstoffen, totaal Nederland 2000 11,4
Winning van delfstoffen, totaal Nederland 2005 9,8
Winning van delfstoffen, totaal Nederland 2006 13,3
Winning van delfstoffen, totaal Verenigd Koninkrijk 1990 34,3
Winning van delfstoffen, totaal Verenigd Koninkrijk 1995 31,9
Winning van delfstoffen, totaal Verenigd Koninkrijk 2000 .
Winning van delfstoffen, totaal Verenigd Koninkrijk 2005 .
Winning van delfstoffen, totaal Verenigd Koninkrijk 2006 .
Winning van delfstoffen, totaal Verenigde Staten 1990 27,1
Winning van delfstoffen, totaal Verenigde Staten 1995 37,3
Winning van delfstoffen, totaal Verenigde Staten 2000 36,8
Winning van delfstoffen, totaal Verenigde Staten 2005 46,6
Winning van delfstoffen, totaal Verenigde Staten 2006 .
Industrie, totaal Duitsland 1990 .
Industrie, totaal Duitsland 1995 14,2
Industrie, totaal Duitsland 2000 15,1
Industrie, totaal Duitsland 2005 12,1
Industrie, totaal Duitsland 2006 12,6
Industrie, totaal Nederland 1990 19,6
Industrie, totaal Nederland 1995 15,9
Industrie, totaal Nederland 2000 15,7
Industrie, totaal Nederland 2005 12,1
Industrie, totaal Nederland 2006 12,1
Industrie, totaal Verenigd Koninkrijk 1990 13,8
Industrie, totaal Verenigd Koninkrijk 1995 13,7
Industrie, totaal Verenigd Koninkrijk 2000 .
Industrie, totaal Verenigd Koninkrijk 2005 .
Industrie, totaal Verenigd Koninkrijk 2006 .
Industrie, totaal Verenigde Staten 1990 12,0
Industrie, totaal Verenigde Staten 1995 13,4
Industrie, totaal Verenigde Staten 2000 13,4
Industrie, totaal Verenigde Staten 2005 10,4
Industrie, totaal Verenigde Staten 2006 .
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Duitsland 1990 .
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Duitsland 1995 44,9
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Duitsland 2000 37,5
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Duitsland 2005 25,4
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Duitsland 2006 24,9
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Nederland 1990 32,4
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Nederland 1995 48,0
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Nederland 2000 32,8
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Nederland 2005 20,3
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Nederland 2006 25,8
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigd Koninkrijk 1990 40,4
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigd Koninkrijk 1995 37,2
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigd Koninkrijk 2000 .
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigd Koninkrijk 2005 .
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigd Koninkrijk 2006 .
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigde Staten 1990 27,7
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigde Staten 1995 22,6
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigde Staten 2000 36,9
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigde Staten 2005 26,2
Elektriciteit, aardgas, stoom en water Verenigde Staten 2006 .
Bouwnijverheid Duitsland 1990 .
Bouwnijverheid Duitsland 1995 6,9
Bouwnijverheid Duitsland 2000 6,0
Bouwnijverheid Duitsland 2005 4,1
Bouwnijverheid Duitsland 2006 4,1
Bouwnijverheid Nederland 1990 7,3
Bouwnijverheid Nederland 1995 6,3
Bouwnijverheid Nederland 2000 7,8
Bouwnijverheid Nederland 2005 5,5
Bouwnijverheid Nederland 2006 4,9
Bouwnijverheid Verenigd Koninkrijk 1990 4,0
Bouwnijverheid Verenigd Koninkrijk 1995 4,0
Bouwnijverheid Verenigd Koninkrijk 2000 .
Bouwnijverheid Verenigd Koninkrijk 2005 .
Bouwnijverheid Verenigd Koninkrijk 2006 .
Bouwnijverheid Verenigde Staten 1990 4,3
Bouwnijverheid Verenigde Staten 1995 7,1
Bouwnijverheid Verenigde Staten 2000 7,7
Bouwnijverheid Verenigde Staten 2005 6,6
Bouwnijverheid Verenigde Staten 2006 .
Reparatie van consumentenartikelen Duitsland 1990 .
Reparatie van consumentenartikelen Duitsland 1995 9,7
Reparatie van consumentenartikelen Duitsland 2000 10,4
Reparatie van consumentenartikelen Duitsland 2005 8,5
Reparatie van consumentenartikelen Duitsland 2006 8,6
Reparatie van consumentenartikelen Nederland 1990 12,8
Reparatie van consumentenartikelen Nederland 1995 11,3
Reparatie van consumentenartikelen Nederland 2000 11,6
Reparatie van consumentenartikelen Nederland 2005 9,5
Reparatie van consumentenartikelen Nederland 2006 9,8
Reparatie van consumentenartikelen Verenigd Koninkrijk 1990 13,9
Reparatie van consumentenartikelen Verenigd Koninkrijk 1995 12,9
Reparatie van consumentenartikelen Verenigd Koninkrijk 2000 .
Reparatie van consumentenartikelen Verenigd Koninkrijk 2005 .
Reparatie van consumentenartikelen Verenigd Koninkrijk 2006 .
Reparatie van consumentenartikelen Verenigde Staten 1990 6,3
Reparatie van consumentenartikelen Verenigde Staten 1995 7,4
Reparatie van consumentenartikelen Verenigde Staten 2000 9,6
Reparatie van consumentenartikelen Verenigde Staten 2005 8,1
Reparatie van consumentenartikelen Verenigde Staten 2006 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Investeringen gedeeld door bruto toegevoegde waarde.
Bedrijfstak en land
1990- 2006.
Gewijzigd op 15 oktober 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Investeringsquote
Bruto kapitaalinvesteringen in vaste activa in een bedrijfstak als
percentage van de bruto toegevoegde waarde van de bedrijfstak.
Het betreft hier niet alleen de investeringen door ondernemingen (zoals
elders binnen het dossier Ondernemingsklimaat wordt weergegeven), maar
door alle sectoren van uitvoering (publieke en private partijen).
Bron: OESO.