Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000 - 2009

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000 - 2009

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Grondgebruik Areaal grondgebruik Grondgebruik, totaal (are) Grondgebruik Areaal grondgebruik Cultuurgrond (are) Grondgebruik Areaal grondgebruik Niet cultuurgrond Niet cultuurgrond, totaal (are) Grondgebruik Areaal grondgebruik Niet cultuurgrond Niet in gebruik zijnde cultuurgrond (are) Grondgebruik Areaal grondgebruik Niet cultuurgrond Blijvend bos (are) Grondgebruik Areaal grondgebruik Niet cultuurgrond Snelgroeiend hout (are) Grondgebruik Areaal grondgebruik Niet cultuurgrond Overige gronden (are) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Grondgebruik, totaal (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Cultuurgrond (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Niet cultuurgrond Niet cultuurgrond, totaal (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Niet cultuurgrond Niet in gebruik zijnde cultuurgrond (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Niet cultuurgrond Blijvend bos (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Niet cultuurgrond Snelgroeiend hout (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Niet cultuurgrond Overige gronden (aantal) Akkerbouw Areaal akkerbouw Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Granen Granen, totaal (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Aardappelen Aardappelen, totaal (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Braak (are) Akkerbouw Aantal bedrijven met akkerbouw Akkerbouw, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten Tuinbouwgroenten, totaal (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten Bloemkool (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten Sla (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten Sluitkool Sluitkool, totaal (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Blijvende teelt Fruit Appels (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Blijvende teelt Fruit Peren (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Blijvende teelt Fruit Rode bessen, frambozen, bramen (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven met tuinbouw open grond Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Glasgroenten Komkommers (m2) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Glasgroenten Paprika's Paprika's, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Bloemen en sierplanten Bollenbroei (hoeveelheid) Narcissenbroei (1000 kg) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Blijvende teelt Fruit onder glas (m2) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Blijvende teelt Boomkwekerijgewassen en vaste planten Boomkwekerij en vaste planten, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven met tuinbouw onder glas Tuinbouw onder glas, totaal (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Rundvee Melk- en fokvee Melk- en fokvee, totaal (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Rundvee Vlees- en weidevee Vlees- en weidevee, totaal (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Schapen Schapen, totaal (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Blijvend en natuurlijk grasland Blijvend en natuurlijk grasland, totaal (are) Graasdieren en grasland Aantal bedr. met graasdieren of grasland Graasdieren en grasland, totaal (aantal) Hokdieren Aantal hokdieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal hokdieren Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Leghennen Leghennen, totaal (aantal)
Nederland 2000 97.390 214.521.565 197.674.272 16.847.293 878.123 5.582.354 270.850 10.115.966 97.390 96.249 68.007 4.429 5.900 754 64.639 95.830.636 22.578.577 18.016.160 4.599.339 2.447.765 58.712 8.004.018 2.190.840 216.038 108.978 254.382 1.283.357 601.904 . 16.457 6.627.414 11.545.395 3.421 298.925 3.687.178 11.432 2.906.952 1.161.865 1.305.037 92.787.530 68.756 6.504.537 1.510.843 104.014.665 44.036.400
Nederland 2007 76.741 207.480.193 191.433.236 16.046.957 1.185.017 567.785 279.303 14.014.852 76.741 75.175 62.603 7.650 1.015 1.551 60.055 99.744.451 22.253.220 15.717.359 5.409.737 1.705.964 44.919 8.580.923 2.441.550 263.256 191.860 286.360 938.000 729.642 31.258 12.019 6.165.267 11.874.808 2.975 605.949 4.157.773 7.762 2.598.252 1.164.532 1.369.343 82.070.297 54.645 5.558.828 1.266.471 92.760.859 41.224.835
Nederland 2008 75.151 205.007.344 192.927.403 12.079.941 2.020.991 451.270 224.754 9.382.926 75.151 73.810 58.575 8.685 1.444 1.567 56.308 100.340.711 24.349.613 15.186.940 5.318.136 757.969 44.750 8.789.056 2.485.659 253.917 207.633 306.418 930.195 747.566 39.496 11.748 6.215.879 11.840.170 3.818 662.951 4.046.755 7.115 2.686.976 1.203.219 1.212.956 82.780.921 54.083 5.838.974 1.221.571 96.700.237 44.241.237
Nederland 2009 73.008 205.713.519 191.748.181 13.965.338 1.963.274 772.626 296.747 10.932.691 73.008 71.376 65.008 7.490 1.816 1.832 64.131 99.290.079 22.880.082 15.523.169 5.172.106 742.308 43.498 8.700.856 2.409.575 240.026 195.592 278.903 912.903 779.965 36.912 11.366 6.257.400 13.311.805 3.306 605.020 4.322.030 6.585 2.774.551 1.193.048 1.116.609 82.724.679 52.970 5.872.351 1.245.605 96.859.484 45.546.731
Zeeland (PV) 2000 4.229 12.911.729 12.488.355 423.374 48.682 17.412 6.116 351.164 4.229 4.211 2.976 300 56 32 2.847 10.493.242 3.300.747 2.106.378 800.956 239.665 3.694 575.137 77.314 12.640 305 1.779 217.453 175.175 . 888 141.742 63.260 - 12.070 50.600 144 31.278 19.035 50.701 1.410.655 2.175 75.565 8.345 1.954.061 1.160.750
Zeeland (PV) 2007 3.414 12.473.343 12.002.453 470.890 57.877 3.207 5.193 404.613 3.414 3.385 2.599 516 14 35 2.462 10.163.789 3.450.247 1.839.583 1.006.113 181.192 2.850 572.444 76.377 19.698 497 1.548 163.618 210.563 1.001 681 213.956 237.758 - 5.889 27.623 126 31.130 17.877 54.351 1.248.831 1.826 51.248 5.738 1.532.987 713.596
Zeeland (PV) 2008 3.321 12.315.577 11.978.462 337.115 69.761 3.986 5.682 257.686 3.321 3.302 2.486 529 27 43 2.392 10.080.926 3.916.704 1.729.852 974.667 87.461 2.776 584.206 77.375 23.106 617 1.564 166.241 220.554 3.553 659 242.632 236.362 24 20.800 22.430 112 32.105 18.548 45.065 1.296.276 1.818 45.276 4.129 1.746.076 974.656
Zeeland (PV) 2009 3.226 12.410.198 12.007.966 402.232 77.559 6.975 9.721 307.977 3.226 3.198 2.753 464 40 59 2.719 10.112.378 3.667.373 1.815.909 970.538 88.565 2.677 587.336 78.169 23.362 315 1.274 162.445 231.247 969 644 283.869 262.062 10 4.573 13.940 105 33.106 18.511 45.292 1.290.924 1.780 43.847 3.856 1.724.296 995.293
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven met agrarische productie, hoofdvestiging in Nederland, en
een economische omvang >= 3 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden)
(<3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan
bijvoorbeeld 2 melkkoeien of 2 are groene paprika).
_
Voor meer uitleg over de NGE wordt verwezen naar de toelichting bij de
tabeltitel.
Grondgebruik
Areaal grondgebruik
Grondgebruik, totaal
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
(tijdelijk) braakland en grasland.
_
In de zin van de landbouwtelling worden niet meegerekend bos, tuin voor
eigen gebruik, erf en dergelijke. Ook snelgroeiend hout wordt niet tot de
cultuurgrond gerekend.
_
De totale oppervlakte cultuurgrond bestaat uit:
- de totale oppervlakte akkerbouwgewassen (inclusief braakland)
- de totale oppervlakte grasland en
- de totale oppervlakte tuinbouwgewassen (open grond en onder glas)
Niet cultuurgrond
Niet cultuurgrond, totaal
Niet in gebruik zijnde cultuurgrond
Grond die om economische, sociale of andere redenen niet (meer) wordt
gebruikt voor landbouw, maar daar wel geschikt voor is (exclusief
braakland). Over het algemeen betreft het gronden die voor andere
doeleinden worden gebruikt zoals bijvoorbeeld kampeerterrein.
Deze grond kan (weer) in gebruik genomen worden met de middelen die
gewoonlijk op een landbouwbedrijf beschikbaar zijn.
Blijvend bos
Bomenaanplant met een blijvend karakter, waarop een herplantingsplicht
in het kader van de Boswet rust.
Snelgroeiend hout
Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht
in het kader van de Boswet rust.
Overige gronden
Omvat onder andere bedrijfsgebouwen, erf, wegen, sloten, natuurterreinen
(zoals grienden, riet, vijvers, vennen, heide, kwellen, schorren en
dergelijke).
Aantal bedrijven met grondgebruik
Grondgebruik, totaal
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
(tijdelijk) braakland en grasland.
_
In de zin van de landbouwtelling worden niet meegerekend bos, tuin voor
eigen gebruik, erf en dergelijke. Ook snelgroeiend hout wordt niet tot de
cultuurgrond gerekend.
_
De totale oppervlakte cultuurgrond bestaat uit:
- de totale oppervlakte akkerbouwgewassen (inclusief braakland)
- de totale oppervlakte grasland en
- de totale oppervlakte tuinbouwgewassen (open grond en onder glas)
Niet cultuurgrond
Niet cultuurgrond, totaal
Niet in gebruik zijnde cultuurgrond
Grond die om economische, sociale of andere redenen niet (meer) wordt
gebruikt voor landbouw, maar daar wel geschikt voor is (exclusief
braakland). Over het algemeen betreft het gronden die voor andere
doeleinden worden gebruikt zoals bijvoorbeeld kampeerterrein.
Deze grond kan (weer) in gebruik genomen worden met de middelen die
gewoonlijk op een landbouwbedrijf beschikbaar zijn.
Blijvend bos
Bomenaanplant met een blijvend karakter, waarop een herplantingsplicht
in het kader van de Boswet rust.
Snelgroeiend hout
Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht
in het kader van de Boswet rust.
Overige gronden
Omvat onder andere bedrijfsgebouwen, erf, wegen, sloten, natuurterreinen
(zoals grienden, riet, vijvers, vennen, heide, kwellen, schorren en
dergelijke).
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
_
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
_
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Areaal akkerbouw
Akkerbouw, totaal
Granen
Onder granen worden de graanteelten verstaan welke bestemd zijn voor de
oogst van de korrel inclusief de zaadwinning. Hieronder vallen onder
andere tarwe, gerst, rogge, haver en boekweit.
Granen, totaal
Aardappelen
Aardappelen, totaal
Akkerbouwgroenten
Groenten die worden geteeld in de open grond en in vruchtwisseling
(afgewisseld) met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor
industriële verwerking en niet direct voor de markt.
_
Als de groenten geteeld worden in vruchtwisseling met andere
tuinbouwgewassen, dan vallen ze onder tuinbouwgroenten (zie Tuinbouw open
grond).
Akkerbouwgroenten, totaal
Braak
Braak is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. Het
gaat hier zowel om groene-, natuur- als zwarte braak.
Land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set aside) niet
beteeld wordt valt ook hieronder evenals groenbemestingsgewassen en
faunaranden.
Aantal bedrijven met akkerbouw
Akkerbouw, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de
markt.
_
Tuinbouw open grond omvat: tuinbouwgroenten, bloemen en sierplanten en
blijvende teelt (gewassen die ten minste 5 jaar de grond in beslag nemen
en geregeld een oogst opleveren).
Areaal tuinbouw open grond
Exclusief areaal witloftrek
(witloftrek heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld
in het vorige teeltseizoen, waarvan in het huidige seizoen witlof
is getrokken).
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouwgroenten
Groenten die worden geteeld in de open grond en in vruchtwisseling
(afgewisseld) met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd
voor de markt en niet voor de industriële verwerking.
_
Als de groenten geteeld worden in vruchtwisseling met andere
akkerbouwgewassen, dan vallen ze onder akkerbouwgroenten (zie Akkerbouw).
Tuinbouwgroenten, totaal
Exclusief areaal witloftrek
(witloftrek heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld
in het vorige teeltseizoen, waarvan in het huidige seizoen witlof
is getrokken).
Bloemkool
Sla
Omvat onder andere kropsla, ijsbergsla, eikenbladsla, snijsla, rode
krulsla, pluksla (lolla rossa, lolla bionda), et cetera.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool,
witte kool en spitskool.
Sluitkool, totaal
Blijvende teelt
Niet in de vruchtwisseling opgenomen teelten van gewassen die de grond
gedurende ten minste vijf jaar in beslag nemen en die geregeld een oogst
opleveren.
Fruit
Appels
Peren
Rode bessen, frambozen, bramen
Aantal bedrijven met tuinbouw open grond
Inclusief bedrijven met witloftrek.
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
Areaal tuinbouw onder glas
Exclusief bollenbroei
(bollenbroei wordt gemeten in hoeveelheden, niet in arealen).
Glasgroenten
Komkommers
Paprika's
Paprika's, totaal
Bloemen en sierplanten
Bollenbroei (hoeveelheid)
Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van
bolgewassen om vervroegde bloei te krijgen.
Narcissenbroei
De hoeveelheid narcissenbollen, in duizenden kilogrammen, die in de
periode vanaf juli van het voorafgaand jaar tot en met juni van het
actuele jaar zijn gebroeid.
Blijvende teelt
Fruit onder glas
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Exclusief uitsluitend overwintering.
Boomkwekerij en vaste planten, totaal
Aantal bedrijven met tuinbouw onder glas
Inclusief bedrijven met bollenbroei.
Tuinbouw onder glas, totaal
Graasdieren en grasland
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten op
agrarische bedrijven.
Aantal graasdieren en areaal grasland
Rundvee
Melk- en fokvee
Melk- en fokvee, totaal
Vlees- en weidevee
Vlees- en weidevee, totaal
Schapen
Schapen, totaal
Blijvend en natuurlijk grasland
Tijdelijk grasland wordt bij de groenvoedergewassen (akkerbouw) geteld.
Blijvend en natuurlijk grasland, totaal
Aantal bedr. met graasdieren of grasland
Aantal bedrijven met graasdieren of grasland.
Graasdieren en grasland, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren op agrarische bedrijven.
Aantal hokdieren
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 niet
in de telling meegenomen.
Varkens
Vleesvarkens
Varkens voor de mesterij, inclusief mestzeugen en mestberen.
Vleesvarkens, totaal
Fokvarkens
Varkens voor de fokkerij.
Fokvarkens, totaal
Kippen
Kippen, totaal
Leghennen
Leghennen, totaal