Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000 - 2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000 - 2009

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) GrondgebruikAreaal grondgebruikGrondgebruik, totaal (are) GrondgebruikAreaal grondgebruikCultuurgrond (are) Areaal grondgebruikNiet cultuurgrondNiet cultuurgrond, totaal (are) Areaal grondgebruikNiet cultuurgrondNiet in gebruik zijnde cultuurgrond (are) Areaal grondgebruikNiet cultuurgrondBlijvend bos (are) Areaal grondgebruikNiet cultuurgrondSnelgroeiend hout (are) Areaal grondgebruikNiet cultuurgrondOverige gronden (are) GrondgebruikAantal bedrijven met grondgebruikGrondgebruik, totaal (aantal) GrondgebruikAantal bedrijven met grondgebruikCultuurgrond (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruikNiet cultuurgrondNiet cultuurgrond, totaal (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruikNiet cultuurgrondNiet in gebruik zijnde cultuurgrond (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruikNiet cultuurgrondBlijvend bos (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruikNiet cultuurgrondSnelgroeiend hout (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruikNiet cultuurgrondOverige gronden (aantal) AkkerbouwAreaal akkerbouwAkkerbouw, totaal (are) Areaal akkerbouwGranenGranen, totaal (are) Areaal akkerbouwAardappelenAardappelen, totaal (are) Areaal akkerbouwAkkerbouwgroentenAkkerbouwgroenten, totaal (are) AkkerbouwAreaal akkerbouwBraak (are) AkkerbouwAantal bedrijven met akkerbouwAkkerbouw, totaal (aantal) Tuinbouw open grondAreaal tuinbouw open grondTuinbouw open grond, totaal (are) Areaal tuinbouw open grondTuinbouwgroentenTuinbouwgroenten, totaal (are) Areaal tuinbouw open grondTuinbouwgroentenBloemkool (are) Areaal tuinbouw open grondTuinbouwgroentenSla (are) TuinbouwgroentenSluitkoolSluitkool, totaal (are) Blijvende teeltFruitAppels (are) Blijvende teeltFruitPeren (are) Blijvende teeltFruitRode bessen, frambozen, bramen (are) Tuinbouw open grondAantal bedrijven met tuinbouw open grondTuinbouw open grond, totaal (aantal) Areaal tuinbouw onder glasGlasgroentenKomkommers (m2) GlasgroentenPaprika'sPaprika's, totaal (m2) Bloemen en sierplantenBollenbroei (hoeveelheid)Narcissenbroei (1000 kg) Areaal tuinbouw onder glasBlijvende teeltFruit onder glas (m2) Blijvende teeltBoomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal (m2) Tuinbouw onder glasAantal bedrijven met tuinbouw onder glasTuinbouw onder glas, totaal (aantal) RundveeMelk- en fokveeMelk- en fokvee, totaal (aantal) RundveeVlees- en weideveeVlees- en weidevee, totaal (aantal) Aantal graasdieren en areaal graslandSchapenSchapen, totaal (aantal) Aantal graasdieren en areaal graslandBlijvend en natuurlijk graslandBlijvend en natuurlijk grasland, totaal (are) Graasdieren en graslandAantal bedr. met graasdieren of graslandGraasdieren en grasland, totaal (aantal) VarkensVleesvarkensVleesvarkens, totaal (aantal) VarkensFokvarkensFokvarkens, totaal (aantal) Aantal hokdierenKippenKippen, totaal (aantal) KippenLeghennenLeghennen, totaal (aantal)
Nederland 2000 97.390 214.521.565 197.674.272 16.847.293 878.123 5.582.354 270.850 10.115.966 97.390 96.249 68.007 4.429 5.900 754 64.639 95.830.636 22.578.577 18.016.160 4.599.339 2.447.765 58.712 8.004.018 2.190.840 216.038 108.978 254.382 1.283.357 601.904 . 16.457 6.627.414 11.545.395 3.421 298.925 3.687.178 11.432 2.906.952 1.161.865 1.305.037 92.787.530 68.756 6.504.537 1.510.843 104.014.665 44.036.400
Nederland 2007 76.741 207.480.193 191.433.236 16.046.957 1.185.017 567.785 279.303 14.014.852 76.741 75.175 62.603 7.650 1.015 1.551 60.055 99.744.451 22.253.220 15.717.359 5.409.737 1.705.964 44.919 8.580.923 2.441.550 263.256 191.860 286.360 938.000 729.642 31.258 12.019 6.165.267 11.874.808 2.975 605.949 4.157.773 7.762 2.598.252 1.164.532 1.369.343 82.070.297 54.645 5.558.828 1.266.471 92.760.859 41.224.835
Nederland 2008 75.151 205.007.344 192.927.403 12.079.941 2.020.991 451.270 224.754 9.382.926 75.151 73.810 58.575 8.685 1.444 1.567 56.308 100.340.711 24.349.613 15.186.940 5.318.136 757.969 44.750 8.789.056 2.485.659 253.917 207.633 306.418 930.195 747.566 39.496 11.748 6.215.879 11.840.170 3.818 662.951 4.046.755 7.115 2.686.976 1.203.219 1.212.956 82.780.921 54.083 5.838.974 1.221.571 96.700.237 44.241.237
Nederland 2009 73.008 205.713.519 191.748.181 13.965.338 1.963.274 772.626 296.747 10.932.691 73.008 71.376 65.008 7.490 1.816 1.832 64.131 99.290.079 22.880.082 15.523.169 5.172.106 742.308 43.498 8.700.856 2.409.575 240.026 195.592 278.903 912.903 779.965 36.912 11.366 6.257.400 13.311.805 3.306 605.020 4.322.030 6.585 2.774.551 1.193.048 1.116.609 82.724.679 52.970 5.872.351 1.245.605 96.859.484 45.546.731
Zeeland (PV) 2000 4.229 12.911.729 12.488.355 423.374 48.682 17.412 6.116 351.164 4.229 4.211 2.976 300 56 32 2.847 10.493.242 3.300.747 2.106.378 800.956 239.665 3.694 575.137 77.314 12.640 305 1.779 217.453 175.175 . 888 141.742 63.260 - 12.070 50.600 144 31.278 19.035 50.701 1.410.655 2.175 75.565 8.345 1.954.061 1.160.750
Zeeland (PV) 2007 3.414 12.473.343 12.002.453 470.890 57.877 3.207 5.193 404.613 3.414 3.385 2.599 516 14 35 2.462 10.163.789 3.450.247 1.839.583 1.006.113 181.192 2.850 572.444 76.377 19.698 497 1.548 163.618 210.563 1.001 681 213.956 237.758 - 5.889 27.623 126 31.130 17.877 54.351 1.248.831 1.826 51.248 5.738 1.532.987 713.596
Zeeland (PV) 2008 3.321 12.315.577 11.978.462 337.115 69.761 3.986 5.682 257.686 3.321 3.302 2.486 529 27 43 2.392 10.080.926 3.916.704 1.729.852 974.667 87.461 2.776 584.206 77.375 23.106 617 1.564 166.241 220.554 3.553 659 242.632 236.362 24 20.800 22.430 112 32.105 18.548 45.065 1.296.276 1.818 45.276 4.129 1.746.076 974.656
Zeeland (PV) 2009 3.226 12.410.198 12.007.966 402.232 77.559 6.975 9.721 307.977 3.226 3.198 2.753 464 40 59 2.719 10.112.378 3.667.373 1.815.909 970.538 88.565 2.677 587.336 78.169 23.362 315 1.274 162.445 231.247 969 644 283.869 262.062 10 4.573 13.940 105 33.106 18.511 45.292 1.290.924 1.780 43.847 3.856 1.724.296 995.293
Bron: CBS.
Verklaring van tekens