Levensverzekeraars; premies 2001-2015


In deze tabel worden de premies van levensverzekeraars uitgesplitst naar verschillende aspecten: naar winstdeling, periodiciteit, (in-)direct, risicodrager en pensioen- of levensverzekering.
Levensverzekeraars ontvangen premies en beleggen die. Zij doen geldelijke uitkeringen, in één bedrag of in termijnen, aan de verzekerde of andere begunstigden. De uitkeringen in één bedrag worden meestal uitgekeerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde of bij het overlijden van de verzekerde. De uitkeringen in termijnen lopen door tot het overlijden van de verzekerde of juist vanaf het overlijden van de verzekerde.
Levensverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Levensverzekeraars; premies 2001-2015

Totaal premies Perioden Totaal premies naar risicodragerTotaal bedrijf (mln euro) Totaal premies naar risicodragerDirect bedrijfTotaal direct bedrijf (mln euro) Totaal premies naar risicodragerTotaal Indirect bedrijf (mln euro) Risico verzekeraarTotaal direct bedrijf (mln euro) Risico polishouderTotaal direct bedrijf (mln euro)
Bruto premies 2010 21.586 21.535 51 11.930 9.604
Bruto premies 2011 21.910 21.893 17 12.565 9.328
Bruto premies 2012 18.985 18.975 10 11.093 7.882
Bruto premies 2013 18.269 18.272 -3 11.186 7.086
Bruto premies 2014 17.465 17.460 5 10.956 6.504
Bruto premies 2015 14.697 14.690 7 9.157 5.533
Herverzekeringspremies 2010 1.503 1.493 10 1.170 323
Herverzekeringspremies 2011 1.829 1.821 8 1.294 528
Herverzekeringspremies 2012 961 961 0 779 181
Herverzekeringspremies 2013 848 847 0 662 185
Herverzekeringspremies 2014 1.821 1.820 0 1.504 316
Herverzekeringspremies 2015 887 887 0 737 150
Premies eigen rekening 2010 20.083 20.042 41 10.760 9.281
Premies eigen rekening 2011 20.080 20.072 9 11.271 8.801
Premies eigen rekening 2012 18.024 18.015 9 10.314 7.701
Premies eigen rekening 2013 17.421 17.425 -3 10.523 6.901
Premies eigen rekening 2014 15.644 15.639 5 9.452 6.188
Premies eigen rekening 2015 13.810 13.803 7 8.420 5.383
Bron: CBS.
Verklaring van tekens