Inkomsten en besteding van omroepbijdragen en reclamegelden, 1984 - 1996

Inkomsten en besteding van omroepbijdragen en reclamegelden, 1984 - 1996

Perioden Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Omroepbijdragen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Reclamegelden (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Rentebaten algemene reserve (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Onttrekking uit reserve (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Nadelig saldo (mln euro) Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten PTT-kosten (mln euro) Bedrijfslasten Commissariaat voor de Media e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Departementaal mediabeleid (mln euro) Bedrijfslasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep Totaal bestedingen (mln euro) Bedrijfslasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep NOS, NOB, regionale en Wereldomroep (mln euro) Bedrijfslasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep Grote zendgemachtigden (mln euro) Bedrijfslasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep NOT, Teleac, Ster, Reclameraad en RVD (mln euro) Bedrijfslasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep Overige zendgemachtigden (mln euro) Bedrijfslasten Afdracht uitgevers persorganen (mln euro) Bedrijfslasten Dotatie aan reserves en fondsen (mln euro) Bedrijfslasten Batig saldo (mln euro)
1984 483 324 128 18 0 13 483 17 1 - 444 292 134 9 10 - 21 -
1985 486 329 139 18 0 - 486 17 1 - 443 276 149 9 10 - 15 11
1986 503 336 151 16 - - 503 17 1 - 450 282 148 10 10 - 21 14
1987 513 344 83 16 4 66 513 18 1 - 468 299 148 10 11 - 25 -
1988 619 348 202 11 58 - 619 19 4 - 528 250 236 26 16 13 20 36
1989 609 370 222 12 5 - 609 19 2 0 527 240 246 27 14 18 9 34
1990 608 382 212 13 - - 608 19 3 6 540 246 251 29 14 15 18 7
1991 609 396 172 11 4 26 609 22 3 9 560 255 259 32 15 - 14 -
1992 670 445 212 11 2 - 670 24 3 10 602 275 275 34 18 - 14 17
1993 695 472 212 11 - - 695 27 3 9 605 266 286 34 18 - 13 38
1994 741 493 238 10 - - 741 27 3 8 619 273 291 36 18 - 14 71
1995 741 506 222 13 - - 741 38 3 10 670 257 354 39 20 - 13 6
1996 766 535 174 11 - 44 766 44 3 12 655 232 355 44 23 - 52 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft een beeld van de exploitatie van de radio en
televisie van de grote Nederlandse publieke zendgemachtigden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Omroepbijdragen
Reclamegelden
Rentebaten algemene reserve
Onttrekking uit reserve
Nadelig saldo
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
PTT-kosten
Inning, storingsdienst en proefnemingen.
Commissariaat voor de Media e.d.
Commissariaat voor de Media, Mediaraad, studie- en onderzoekopdrachten.
Departementaal mediabeleid
Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep
Totaal bestedingen
NOS, NOB, regionale en Wereldomroep
NOS= Nederlandse Omroep Stichting
NOB= Nederlands Omroepproductie Bedrijf NV
Grote zendgemachtigden
AVRO, EO, KRO, NCRV, NPS, TROS, VARA, VOO (t/m 1994) en de VPRO.
NOT, Teleac, Ster, Reclameraad en RVD
NOT= Nederlandse Onderwijstelevisie
RVD= Rijksvoorlichtingsdienst
Overige zendgemachtigden
Afdracht uitgevers persorganen
Dotatie aan reserves en fondsen
Batig saldo