Schadeverzekeraars; schadepercentages per branche 1999-2015

Schadeverzekeraars; schadepercentages per branche 1999-2015

Branches Perioden Verdiende premie (mln euro) Geleden schade (mln euro) Schadepercentage (%)
Totaal branches 2013 18.368 13.642 74,3
Totaal branches 2014 17.191 12.818 74,6
Totaal branches 2015 17.256 12.714 73,7
Ongevallen- en ziekteverzekering 2013 8.040 6.708 83,4
Ongevallen- en ziekteverzekering 2014 7.761 6.543 84,3
Ongevallen- en ziekteverzekering 2015 7.813 6.168 78,9
Motorrijtuigverzekering 2013 4.252 3.068 72,2
Motorrijtuigverzekering 2014 3.738 2.903 77,7
Motorrijtuigverzekering 2015 3.713 2.957 79,6
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2013 654 370 56,6
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2014 430 190 44,2
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2015 518 368 71,0
Brand en andere schade aan goederen 2013 3.145 2.150 68,4
Brand en andere schade aan goederen 2014 3.048 1.894 62,1
Brand en andere schade aan goederen 2015 3.008 1.962 65,2
Overige schade 2013 2.277 1.346 59,1
Overige schade 2014 2.214 1.288 58,2
Overige schade 2015 2.204 1.259 57,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de schadepercentages naar branche opgenomen. Het schadepercentage geeft aan of er voldoende premies worden ontvangen om de ingediende schadeclaims te kunnen betalen. Is het percentage kleiner dan 100% dan is dat het geval.
Schadeverzekeraars vergoeden door verzekerden geleden schade in ruil voor een jaarlijkse premie. Schadeverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).
De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 zorgde voor een uitbreiding van de branche Ongevallen en Ziekte met de voormalige ziekenfondsen. De door de zorgverzekeraars uitgevoerde basisverzekering wordt gezien als een sociale verzekering. De basisverzekering wordt daarom uit de schadeverzekeringen gehaald.
De bron voor deze statistiek is de toezichtrapportage van verzekeraars aan De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is met ingang van 2007 aanzienlijk veranderd. De verwerkingwijze is daarom ook aanzienlijk veranderd. De verschillen tussen de cijfers van 2006 en 2007 hebben voor een deel het karakter van een reeksbreuk.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verdiende premie
Verdiende premie is de premie, waar de verzekeraar recht op heeft in verband met het gelopen risico in een bepaalde periode.
Geleden schade
Geleden schade is de schade, die voortvloeit uit risico's die in een bepaalde periode verzekerd waren plus eventuele vervolgschaden in verband met in voorgaande perioden verzekerde risico's.
Schadepercentage
Het schadepercentage wordt bepaald als "geleden schade" gedeeld door "verdiende premie".
Als het schadepercentage kleiner is dan honderd, dan betekent dit dat er voldoende premies worden ontvangen om de schaden te betalen.