Verkiezingen; 2006 uitslag en zetelverdeling Tweede Kamer

Verkiezingen; 2006 uitslag en zetelverdeling Tweede Kamer

Partijen Geldige stemmen (aantal) Geldige stemmen, relatief (%) Zetelverdeling naar geslacht Totaal mannen en vrouwen (aantal) Zetelverdeling naar geslacht Mannen (aantal) Zetelverdeling naar geslacht Vrouwen (aantal)
Totaal 9.838.683 100,0 150 95 55
Ad Bos Collectief 5.149 0,1 - - -
Christen Democratisch Appèl 2.608.573 26,5 41 29 12
ChristenUnie 390.969 4,0 6 4 2
Continue Directe Democratie Partij CDDP 559 0,0 - - -
Democraten 66 (D66) 193.232 2,0 3 2 1
EénNL 62.829 0,6 - - -
Fortuyn 20.956 0,2 - - -
Groen Vrij Internet Partij 2.297 0,0 - - -
GROENLINKS 453.054 4,6 7 3 4
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid 579.490 5,9 9 8 1
Liberaal Democratische Partij 2.276 0,0 - - -
Lijst Poortman 2.181 0,0 - - -
Lijst Potmis 4.339 0,0 - - -
LRVP - het Zeteltje 185 0,0 - - -
Nederland Transparant 2.318 0,0 - - -
Partij van de Arbeid (PvdA) 2.085.077 21,2 33 17 16
Partij voor de Dieren 179.988 1,8 2 - 2
PVN - Partij voor Nederland 5.010 0,1 - - -
SMP 184 0,0 - - -
SP (Socialistische Partij) 1.630.803 16,6 25 16 9
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 153.266 1,6 2 2 -
Tamara's Open Partij 114 0,0 - - -
VERENIGDE SENIOREN PARTIJ 12.522 0,1 - - -
VVD 1.443.312 14,7 22 14 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie geeft informatie over uitgebrachte geldige stemmen en
zetelverdeling met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, 22 november 2006.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:
Niet van toepassing.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.


Toelichting onderwerpen

Geldige stemmen
Geldige stemmen: stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.
 
Kiesgerechtigde personen
Voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn in
principe alle personen met de Nederlandse nationaliteit kiesgerechtigd, of
zij nu woonachtig zijn in Nederland of in het buitenland. Op de dag van de
stemming moet wel de 18 jarige leeftijd zijn bereikt. Tot 1919 konden
alleen mannen vanaf 25 jaar stemmen. Vanaf 1919 kunnen vrouwen ook
stemmen. De minimale leeftijd voor het actief kiesrecht werd in 1946
verlaagd van 25 naar 23 jaar. Vervolgens in 1963 van 23 naar 21 jaar, en
ten slotte in 1972 van 21 naar 18 jaar.
Bepalingen betreffende het kiesrecht en de verkiezingen zijn geregeld bij
de Kieswet van 28 september 1989 (Stb. 423).
Geldige stemmen, relatief
Geldige stemmen per partij per 100 van het totaal aantal geldige stemmen.
Zetelverdeling naar geslacht
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen