Regionale prognose; huishoudens, 2006 - 2025

Regionale prognose; huishoudens, 2006 - 2025

Regio's 2005 Perioden Totaal huishoudens Huishoudens (aantal) Totaal huishoudens Eenpersoonshuishoudens (aantal) Totaal huishoudens Paren (aantal) Totaal huishoudens Eenouderhuishoudens (aantal) Totaal huishoudens Overige huishoudens (aantal) Autochtone referentiepersoon Huishoudens (aantal) Autochtone referentiepersoon Eenpersoonshuishoudens (aantal) Autochtone referentiepersoon Paren (aantal) Autochtone referentiepersoon Eenouderhuishoudens (aantal) Autochtone referentiepersoon Overige huishoudens (aantal) Niet-westers allochtone ref.persoon Huishoudens (aantal) Niet-westers allochtone ref.persoon Eenpersoonshuishoudens (aantal) Niet-westers allochtone ref.persoon Paren (aantal) Niet-westers allochtone ref.persoon Eenouderhuishoudens (aantal) Niet-westers allochtone ref.persoon Overige huishoudens (aantal) Westers allochtone referentiepersoon Huishoudens (aantal) Westers allochtone referentiepersoon Eenpersoonshuishoudens (aantal) Westers allochtone referentiepersoon Paren (aantal) Westers allochtone referentiepersoon Eenouderhuishoudens (aantal) Westers allochtone referentiepersoon Overige huishoudens (aantal)
Nederland 2006 7.145.914 2.519.552 4.121.787 455.307 49.268 5.759.914 1.953.126 3.467.968 308.761 30.059 674.705 271.226 294.987 95.666 12.826 711.295 295.200 358.832 50.880 6.383
Nederland 2015 7.608.827 2.920.555 4.111.504 525.304 51.464 6.017.173 2.252.080 3.364.497 368.269 32.327 809.307 332.636 363.034 101.122 12.515 782.347 335.839 383.973 55.913 6.622
Nederland 2025 8.008.304 3.272.487 4.103.967 579.424 52.426 6.158.476 2.486.835 3.228.022 410.294 33.325 990.234 409.126 463.443 105.753 11.912 859.594 376.526 412.502 63.377 7.189
Noord-Nederland (LD) 2006 749.929 257.943 446.547 40.666 4.773 673.806 224.189 411.663 34.123 3.831 29.534 14.359 11.215 3.374 586 46.589 19.395 23.669 3.169 356
Noord-Nederland (LD) 2015 788.966 294.857 441.992 47.203 4.914 694.365 252.563 398.334 39.464 4.004 38.934 18.242 16.169 4.067 456 55.667 24.052 27.489 3.672 454
Noord-Nederland (LD) 2025 822.393 328.115 435.344 53.760 5.174 703.237 275.556 379.568 44.010 4.103 53.532 24.303 23.785 4.920 524 65.624 28.256 31.991 4.830 547
Oost-Nederland (LD) 2006 1.434.677 452.210 890.522 82.224 9.721 1.210.271 366.429 775.603 61.464 6.775 99.674 38.110 47.924 11.755 1.885 124.732 47.671 66.995 9.005 1.061
Oost-Nederland (LD) 2015 1.535.908 533.695 893.766 98.251 10.196 1.271.062 429.610 760.227 73.937 7.288 130.094 50.366 63.266 14.649 1.813 134.752 53.719 70.273 9.665 1.095
Oost-Nederland (LD) 2025 1.619.241 604.618 892.685 111.773 10.165 1.311.218 482.393 737.071 84.390 7.364 166.368 64.893 83.028 16.707 1.740 141.655 57.332 72.586 10.676 1.061
West-Nederland (LD) 2006 3.446.248 1.336.343 1.840.205 245.603 24.097 2.616.234 985.602 1.470.754 147.815 12.063 460.180 187.050 193.541 71.013 8.576 369.834 163.691 175.910 26.775 3.458
West-Nederland (LD) 2015 3.708.538 1.543.324 1.857.759 281.966 25.489 2.748.365 1.129.134 1.427.241 178.910 13.080 537.943 224.534 232.735 71.969 8.705 422.230 189.656 197.783 31.087 3.704
West-Nederland (LD) 2025 3.962.507 1.737.215 1.891.565 306.948 26.779 2.830.138 1.243.988 1.374.489 197.540 14.121 644.581 270.478 292.763 73.045 8.295 487.788 222.749 224.313 36.363 4.363
Zuid-Nederland (LD) 2006 1.515.060 473.056 944.513 86.814 10.677 1.259.603 376.906 809.948 65.359 7.390 85.317 31.707 42.307 9.524 1.779 170.140 64.443 92.258 11.931 1.508
Zuid-Nederland (LD) 2015 1.575.415 548.679 917.987 97.884 10.865 1.303.381 440.773 778.695 75.958 7.955 102.336 39.494 50.864 10.437 1.541 169.698 68.412 88.428 11.489 1.369
Zuid-Nederland (LD) 2025 1.604.163 602.539 884.373 106.943 10.308 1.313.883 484.898 736.894 84.354 7.737 125.753 49.452 63.867 11.081 1.353 164.527 68.189 83.612 11.508 1.218
Bron: CBS, RPB
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal huishoudens per
regio naar type en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005-2025
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
4 oktober 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2005 tot 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In januari 2008 komt de nieuwe regionaleprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens
Particuliere huishoudens.
Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouderhuishoudens
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.
Autochtone referentiepersoon
Autochtonen zijn personen met twee in Nederland geboren ouders.
Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouderhuishoudens
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.
Niet-westers allochtone ref.persoon
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Bij paren is de vrouw als referentiepersoon gekozen, bij
eenouderhuishoudens de ouder, bij overige huishoudens
de oudste man in het huishouden (tenzij het huishouden uitsluitend
uit vrouwen bestaat, in dat geval is de oudste persoon referentiepersoon)
Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouderhuishoudens
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.
Westers allochtone referentiepersoon
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouderhuishoudens
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.