Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2006


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2006.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2006.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2006

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.815 4.615 4.200 3.205 2.110 1.095 5.760 3.930 1.000 835 1,48 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.200 4.155 3.040 2.915 1.950 965 5.280 3.895 985 405 1,36 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 19.195 9.625 9.575 8.345 3.245 5.105 11.880 7.720 1.920 2.235 1,59 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 145 85 60 40 20 25 100 70 20 10 1,45 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 15.890 8.475 7.415 5.610 3.520 2.090 11.160 7.985 1.790 1.385 1,42 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.800 5.630 5.165 3.875 2.765 1.110 7.235 4.905 1.445 880 1,46 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 12.000 6.430 5.575 4.360 3.175 1.185 8.045 5.455 1.630 965 1,49 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 20.000 10.085 9.915 7.880 3.715 4.160 12.205 7.870 2.165 2.165 1,58 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 16.700 8.530 8.170 6.000 2.440 3.560 8.325 3.655 2.055 2.615 2,01 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 6.885 3.450 3.435 4.160 610 3.555 3.540 1.880 570 1.090 1,94 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.370 690 680 725 125 605 685 360 125 210 1,99 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.450 2.110 2.340 745 450 290 2.290 985 675 630 1,94 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 13.230 6.185 7.050 8.380 1.075 7.310 5.885 2.395 1.060 2.430 2,25 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.650 6.920 7.725 6.080 1.550 4.530 7.470 3.580 1.795 2.100 1,93 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 475 245 225 50 35 15 200 60 65 75 2,33 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 420 220 200 40 25 15 175 50 65 65 2,37 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 595 300 295 55 35 20 235 70 60 105 2,51 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.140 2.615 2.525 2.880 470 2.410 2.725 1.475 465 785 1,89 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 4.985 2.420 2.570 1.610 380 1.235 2.585 1.200 565 825 1,93 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 11.240 5.425 5.815 2.975 915 2.060 5.790 2.720 1.390 1.675 1,93 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 13.985 6.550 7.440 7.315 1.245 6.070 6.445 2.700 1.360 2.380 2,15 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 10.190 4.860 5.330 3.255 1.005 2.245 4.490 1.480 1.220 1.795 2,27 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 155 80 75 20 15 10 70 20 20 25 2,17 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 40 20 20 5 5 0 20 5 10 5 1,89 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 25 20 10 5 5 5 15 10 5 5 1,61 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 25 20 5 10 10 0 25 20 5 0 1,13 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 10 10 0 10 10 0 0 0 5 0 9,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 65 45 25 25 20 0 60 50 0 5 1,18 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 5 5 5 0 0 5 5 0 0 1,33 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 50 30 25 10 10 0 20 5 5 10 2,27 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 12.245 6.275 5.975 5.465 1.910 3.555 7.395 4.630 1.240 1.525 1,66 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.100 5.540 5.560 4.415 1.960 2.455 7.180 4.790 1.280 1.110 1,53 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 14.590 7.440 7.150 6.300 2.465 3.840 9.650 6.495 1.710 1.450 1,51 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.780 7.735 8.040 5.345 3.305 2.045 10.065 6.470 1.980 1.615 1,55 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 18.855 9.500 9.360 11.455 1.970 9.490 10.400 5.870 2.000 2.530 1,81 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.720 8.735 8.990 9.090 2.360 6.730 10.415 6.200 2.065 2.150 1,70 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.470 8.145 8.330 9.185 2.185 6.995 9.360 5.350 1.850 2.155 1,75 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.385 6.260 7.125 4.785 2.340 2.445 8.250 4.890 1.920 1.435 1,62 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.820 2.845 2.975 2.300 1.045 1.260 3.645 2.235 820 590 1,58 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 10.305 5.125 5.185 5.030 1.115 3.915 3.885 960 885 2.040 2,65 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 9.950 5.050 4.900 8.885 485 8.405 3.845 1.530 520 1.790 2,59 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.780 3.835 3.950 4.860 915 3.950 3.835 1.905 885 1.050 2,03 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.940 5.985 5.950 7.815 1.090 6.725 5.885 2.900 1.150 1.830 2,03 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 16.035 7.945 8.095 9.780 1.535 8.245 7.750 3.805 1.570 2.370 2,05 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 10.405 4.915 5.490 5.525 1.205 4.315 5.225 2.615 1.215 1.395 1,94 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.190 8.370 8.815 7.050 2.165 4.880 7.260 2.420 1.765 3.070 2,34 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.700 8.205 8.500 10.285 1.420 8.860 7.040 2.595 1.520 2.925 2,34 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.375 6.710 7.665 7.065 1.465 5.605 7.895 4.180 2.030 1.680 1,82 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 19.250 9.220 10.030 11.345 1.795 9.550 9.065 4.010 2.040 3.020 2,10 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.655 6.030 6.625 3.975 3.050 920 7.285 4.225 1.600 1.465 1,72 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 12.875 6.420 6.455 5.275 2.370 2.910 8.715 6.035 1.570 1.110 1,47 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.570 6.290 6.280 5.595 2.285 3.310 8.055 5.255 1.425 1.380 1,56 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.735 3.865 3.875 3.400 1.290 2.110 4.855 3.175 860 820 1,57 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.055 4.875 5.180 3.730 2.135 1.600 5.815 3.385 1.195 1.235 1,71 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 9.155 4.245 4.910 3.290 1.590 1.700 5.645 3.355 1.140 1.155 1,62 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 8.975 4.200 4.780 2.955 2.325 630 4.755 2.380 1.200 1.170 1,89 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.865 6.455 7.410 4.525 2.730 1.795 8.185 4.650 1.790 1.745 1,69 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 12.930 5.850 7.080 4.130 2.055 2.070 8.285 5.215 1.720 1.350 1,56 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.335 1.920 2.415 1.310 885 430 2.565 1.530 580 460 1,67 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.500 3.815 4.685 3.320 1.885 1.430 5.170 3.020 1.280 875 1,63 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 6.035 2.695 3.345 2.110 1.300 800 3.340 1.905 895 535 1,63 363 Amsterdam
1086 Amsterdam 155 85 70 50 10 40 60 20 15 35 2,48 363 Amsterdam
1087 Amsterdam 3.030 1.525 1.505 1.270 345 925 1.180 310 285 585 2,56 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.515 7.955 7.560 8.495 2.180 6.315 8.965 5.465 1.580 1.925 1,71 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 8.880 4.445 4.440 5.185 1.220 3.965 4.750 2.635 895 1.220 1,86 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.430 4.275 4.155 4.755 1.015 3.735 4.925 3.040 845 1.040 1,69 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 12.640 6.620 6.020 8.870 1.450 7.415 6.970 4.015 1.265 1.690 1,81 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 10.985 5.595 5.395 7.275 1.045 6.235 5.745 3.155 975 1.610 1,89 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 1.395 800 600 500 300 205 840 575 160 100 1,47 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.425 5.890 6.540 4.170 1.455 2.715 7.380 4.470 1.475 1.430 1,65 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 11.970 5.725 6.245 3.115 1.745 1.365 5.960 2.645 1.525 1.790 2,01 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 50 30 20 15 10 5 45 40 0 5 1,11 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.265 10.670 10.595 18.425 1.405 17.020 11.125 5.995 1.405 3.720 1,91 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 11.820 6.010 5.810 9.035 895 8.140 6.175 3.195 1.070 1.905 1,91 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 10.910 5.335 5.570 8.585 840 7.745 5.515 2.840 810 1.865 1,96 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 65 40 30 20 5 15 40 35 5 5 1,51 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 18.520 8.740 9.780 11.255 1.665 9.590 8.695 3.690 1.555 3.460 2,13 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 11.940 5.615 6.325 7.255 1.100 6.155 5.680 2.410 1.070 2.200 2,08 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.760 1.395 1.370 1.070 445 625 1.680 1.000 420 265 1,59 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.515 745 770 205 130 75 630 160 210 260 2,41 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 743.079 366.128 376.951 359.998 104.900 255.098 410.201 228.580 81.737 99.884 1,80 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 470 340 135 260 85 175 390 355 15 25 1,20 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens