Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2004 - 2049

Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2004 - 2049

Perioden Totaal alle vrouwen (absoluut) Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie) (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Azië (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Latijns-Amerika (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Marokko (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Suriname (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Turkije (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) 24 EU-landen (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Overig Europa (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Indonesië (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Overig buiten Europa (absoluut)
2004 1,75 1,69 2,89 1,94 1,75 3,28 1,80 1,73 2,26 1,40 1,57 1,63 1,13
2010 1,75 1,75 2,75 1,91 1,75 3,16 1,75 1,75 2,23 1,40 1,52 1,69 1,19
2020 1,75 1,77 2,49 1,86 1,75 2,83 1,75 1,75 2,15 1,40 1,46 1,74 1,27
2030 1,75 1,78 2,25 1,81 1,75 2,44 1,75 1,75 2,08 1,40 1,42 1,75 1,34
2040 1,75 1,78 2,07 1,77 1,75 2,13 1,75 1,75 2,02 1,40 1,40 1,75 1,38
2049 1,75 1,79 2,00 1,75 1,75 2,00 1,75 1,75 2,00 1,40 1,40 1,75 1,40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders
naar herkomstgroepering van de moeder.
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in en buiten Nederland geboren
vrouwen.
Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie)
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in Nederland geboren vrouwen
(autochtonen en tweede generatie allochtonen).
Tweede generatie allochtonen bestaan uit personen die in Nederland
zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e generatie vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van eerste generatie allochtone vrouwen:
vrouwen die in het buitenland zijn geboren en minstens één in het
buitenland geboren ouder hebben.
Niet-westers allochtoon (1e generatie)
Tot de niet-westerse allochtonen (1e generatie) worden de volgende
bevolkingsgroepen gerekend: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen
en Arubanen, Afrikanen (exclusief Marokkanen), Aziaten
(exclusief Indonesiërs en Japanners) en Latijns-Amerikanen
(exclusief Antillianen, Arubanen en Surinamers).
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westers allochtoon (1e generatie)
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
24 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 mei 2004): België,
Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.