Prognose allochtonen; geslacht, herkomstgroepering, 1 januari 2005 - 2050

Prognose allochtonen; geslacht, herkomstgroepering, 1 januari 2005 - 2050

Leeftijd Generatie Geslacht Perioden Allochtonen (absoluut) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westers (absoluut) Niet-westerse allochtonen Afrika (absoluut) Niet-westerse allochtonen Azië (absoluut) Niet-westerse allochtonen Latijns-Amerika (absoluut) Niet-westerse allochtonen Marokko (absoluut) Niet-westerse allochtonen Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Niet-westerse allochtonen Suriname (absoluut) Niet-westerse allochtonen Turkije (absoluut) Westerse allochtonen Totaal westers (absoluut) Westerse allochtonen 24 EU-landen (absoluut) Westerse allochtonen Overig Europa (absoluut) Westerse allochtonen Indonesië (absoluut) Westerse allochtonen Overig buiten Europa (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2005 3.118.004 1.695.575 194.421 302.469 67.963 314.283 129.690 328.448 358.330 1.422.435 822.270 135.285 395.401 69.470
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 3.293.761 1.830.620 192.470 340.871 81.555 352.027 132.468 341.955 389.282 1.463.140 847.332 156.812 380.475 78.521
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 3.747.861 2.103.407 201.811 430.136 108.981 406.447 153.777 362.197 440.076 1.644.447 961.479 209.298 353.518 120.159
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 4.166.751 2.354.490 220.829 525.077 138.249 436.074 180.851 373.931 479.477 1.812.247 1.095.060 255.254 323.267 138.677
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 4.591.214 2.591.604 251.098 622.501 169.471 453.575 213.500 375.539 505.905 1.999.618 1.285.629 291.744 280.331 141.900
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 5.025.654 2.799.594 288.956 719.842 200.661 459.569 248.688 367.766 514.112 2.226.067 1.533.552 321.122 229.368 142.023
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2005 896.745 637.518 80.830 109.111 26.597 132.661 47.449 103.765 137.106 259.227 156.041 32.257 41.412 29.519
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 915.284 648.248 80.586 120.497 31.863 140.755 46.440 93.346 134.761 267.035 168.101 40.551 28.781 29.607
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 942.521 617.020 76.420 144.269 40.506 130.788 47.123 69.939 107.983 325.498 205.498 61.118 20.211 38.675
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 925.847 537.522 62.143 151.831 44.757 90.809 51.029 51.575 85.377 388.319 252.027 68.492 21.490 46.320
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 956.212 509.975 58.562 156.069 49.050 64.164 57.766 47.282 77.075 446.240 305.642 69.581 24.173 46.845
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 1.014.296 516.165 61.708 163.409 53.292 54.172 64.277 47.767 71.534 498.131 359.532 69.822 25.701 43.083
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2005 1.964.670 1.010.238 111.349 186.727 39.857 172.401 78.996 209.828 211.095 954.429 519.993 96.467 300.183 37.777
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 2.071.730 1.111.434 108.940 211.804 47.343 195.438 81.098 229.073 237.752 960.294 510.020 108.177 295.742 46.348
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 2.369.518 1.355.913 119.189 266.358 62.739 250.489 96.826 254.135 306.187 1.013.605 562.403 131.064 243.918 76.221
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 2.666.334 1.588.017 145.413 334.961 83.152 304.833 114.382 256.102 349.180 1.078.308 657.846 161.398 175.521 83.544
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 2.919.130 1.738.786 173.484 410.704 105.387 321.969 134.362 242.231 350.642 1.180.351 786.045 188.023 122.751 83.523
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 3.186.682 1.839.293 202.127 480.775 126.841 311.656 156.871 224.714 336.313 1.347.394 957.954 211.276 93.112 85.043
65 jaar of ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2005 256.589 47.819 2.242 6.631 1.509 9.221 3.245 14.855 10.129 208.779 146.236 6.561 53.806 2.174
65 jaar of ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 306.747 70.938 2.944 8.570 2.349 15.834 4.930 19.536 16.769 235.811 169.211 8.084 55.952 2.566
65 jaar of ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 435.822 130.474 6.202 19.509 5.736 25.170 9.828 38.123 25.906 305.344 193.578 17.116 89.389 5.263
65 jaar of ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 574.570 228.951 13.273 38.285 10.340 40.432 15.440 66.254 44.920 345.620 185.187 25.364 126.256 8.813
65 jaar of ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 715.872 342.843 19.052 55.728 15.034 67.442 21.372 86.026 78.188 373.027 193.942 34.140 133.407 11.532
65 jaar of ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 824.676 444.136 25.121 75.658 20.528 93.741 27.540 95.285 106.265 380.542 216.066 40.024 110.555 13.897
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Eerste en tweede generatie allochtonen naar geslacht en
herkomstgroepering, 1 januari
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Allochtonen
Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in
het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie)
en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).
De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het geboorteland
van de persoon zelf (1e generatie) of dat van de moeder (2e generatie),
tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is gerubriceerd
naar het geboorteland van de vader.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal westers
24 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 mei 2004): België,
Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.