Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2005 - 2050


Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e
generatie niet-westerse en westerse allochtonen.
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2005 - 2050

Leeftijd Geslacht Perioden Autochtonen (absoluut) Allochtonen (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen1e Generatie (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonenTotaal 2e generatie (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen2e Generatie met 1 allochtone ouder (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen2e Generatie met 2 allochtone ouders (absoluut) Niet-westerse en westerse allochtonenNiet-westerse allochtonen (absoluut) Niet-westerse en westerse allochtonenWesterse allochtonen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2005 13.176.586 3.118.004 1.600.062 1.517.942 887.273 630.669 1.695.573 1.422.436
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2010 13.168.696 3.293.759 1.627.362 1.666.399 933.350 733.053 1.830.618 1.463.144
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2020 13.051.962 3.747.863 1.829.602 1.918.259 1.017.129 901.135 2.103.409 1.644.457
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2030 12.855.132 4.166.743 2.022.717 2.144.034 1.101.376 1.042.651 2.354.494 1.812.256
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2040 12.428.889 4.591.211 2.212.703 2.378.511 1.199.796 1.178.706 2.591.593 1.999.614
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2050 11.880.259 5.025.658 2.397.196 2.628.458 1.318.752 1.309.707 2.799.586 2.226.071
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2005 3.092.300 896.748 173.949 722.796 302.651 420.150 637.517 259.231
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2010 3.023.350 915.281 139.837 775.447 324.556 450.892 648.246 267.037
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2020 2.829.567 942.522 148.851 793.670 356.753 436.920 617.024 325.497
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2030 2.817.022 925.846 163.840 762.007 377.743 384.265 537.526 388.324
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2040 2.875.421 956.210 172.873 783.339 415.096 368.242 509.970 446.241
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 2.786.560 1.014.297 180.303 833.993 457.156 376.834 516.162 498.135
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2005 8.057.494 1.964.665 1.281.110 683.560 483.037 200.514 1.010.239 954.430
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2010 7.970.662 2.071.729 1.314.543 757.187 486.042 271.147 1.111.435 960.293
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2020 7.469.702 2.369.520 1.423.244 946.274 501.090 445.188 1.355.912 1.013.609
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2030 6.822.958 2.666.325 1.493.823 1.172.511 552.148 620.357 1.588.018 1.078.310
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2040 6.252.182 2.919.125 1.564.899 1.354.231 600.359 753.868 1.738.778 1.180.347
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 6.221.971 3.186.683 1.688.243 1.498.439 682.114 816.328 1.839.290 1.347.394
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2005 2.026.792 256.591 145.003 111.586 101.585 10.005 47.817 208.775
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2010 2.174.684 306.749 172.982 133.765 122.752 11.014 70.937 235.814
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2020 2.752.693 435.821 257.507 178.315 159.286 19.027 130.473 305.351
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2030 3.215.152 574.572 365.054 209.516 171.485 38.029 228.950 345.622
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2040 3.301.286 715.876 474.931 240.941 184.341 56.596 342.845 373.026
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2050 2.871.728 824.678 528.650 296.026 179.482 116.545 444.134 380.542
Bron: CBS.
Verklaring van tekens