Prognose allochtonen; kerncijfers, 2004 - 2050


Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie
naar herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2004 - 2050

Perioden Allochtone bevolkingTotaal allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen1e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen2e Generatie (absoluut) LevendgeborenenMoeder niet-westers (absoluut) LevendgeborenenMoeder westers (absoluut) MigratieImmigratieNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieImmigratieWesterse allochtonen (absoluut) MigratieEmigratieNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieEmigratieWesterse allochtonen (absoluut) MigratieMigratiesaldoNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieMigratiesaldoWesterse allochtonen (absoluut)
2004 3.088.152 1.602.730 1.485.422 1.668.297 1.021.074 647.223 1.419.855 581.656 838.199 26.320 7.643 32.785 35.750 32.690 30.000 95 5.750
2010 3.293.759 1.627.359 1.666.400 1.830.620 1.021.432 809.187 1.463.139 605.927 857.213 22.684 8.257 35.959 49.949 28.081 31.319 7.878 18.630
2020 3.747.863 1.829.604 1.918.258 2.103.410 1.083.814 1.019.596 1.644.452 745.790 898.663 18.326 10.855 38.302 57.007 23.994 37.793 14.308 19.214
2030 4.166.743 2.022.712 2.144.031 2.354.492 1.160.482 1.194.010 1.812.252 862.230 950.021 17.088 12.390 37.868 57.007 20.741 37.358 17.127 19.649
2040 4.591.212 2.212.701 2.378.511 2.591.597 1.226.030 1.365.567 1.999.615 986.672 1.012.943 17.403 13.890 37.432 57.007 18.062 34.037 19.370 22.970
2050 5.025.655 2.397.195 2.628.461 2.799.585 1.265.564 1.534.021 2.226.070 1.131.630 1.094.440
Bron: CBS.
Verklaring van tekens