Prognose allochtonen; kerncijfers, 2004 - 2050

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2004 - 2050

Perioden Allochtone bevolking Totaal allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 1e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 2e Generatie (absoluut) Levendgeborenen Moeder niet-westers (absoluut) Levendgeborenen Moeder westers (absoluut) Migratie Immigratie Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Immigratie Westerse allochtonen (absoluut) Migratie Emigratie Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Emigratie Westerse allochtonen (absoluut) Migratie Migratiesaldo Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Migratiesaldo Westerse allochtonen (absoluut)
2004 3.088.152 1.602.730 1.485.422 1.668.297 1.021.074 647.223 1.419.855 581.656 838.199 26.320 7.643 32.785 35.750 32.690 30.000 95 5.750
2010 3.293.759 1.627.359 1.666.400 1.830.620 1.021.432 809.187 1.463.139 605.927 857.213 22.684 8.257 35.959 49.949 28.081 31.319 7.878 18.630
2020 3.747.863 1.829.604 1.918.258 2.103.410 1.083.814 1.019.596 1.644.452 745.790 898.663 18.326 10.855 38.302 57.007 23.994 37.793 14.308 19.214
2030 4.166.743 2.022.712 2.144.031 2.354.492 1.160.482 1.194.010 1.812.252 862.230 950.021 17.088 12.390 37.868 57.007 20.741 37.358 17.127 19.649
2040 4.591.212 2.212.701 2.378.511 2.591.597 1.226.030 1.365.567 1.999.615 986.672 1.012.943 17.403 13.890 37.432 57.007 18.062 34.037 19.370 22.970
2050 5.025.655 2.397.195 2.628.461 2.799.585 1.265.564 1.534.021 2.226.070 1.131.630 1.094.440
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie
naar herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Allochtone bevolking
Allochtonen op 1 januari. Allochtonen zijn personen met minstens één in
het buitenland geboren ouder. De eerste generatie bestaat uit personen
die in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland
geboren ouder. De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland
zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Allochtonen zijn personen met minstens één in
het buitenland geboren ouder. De eerste generatie bestaat uit personen
die in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland
geboren ouder. De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland
zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e Generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e Generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Levendgeborenen
Levendgeborenen uit eerste generatie moeders naar herkomstgroepering.
Moeder niet-westers
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Moeder westers
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Migratie
Buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.
Immigratie
Immigratie van eerste generatie allochtonen.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Emigratie
Emigratie van eerste generatie allochtonen.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Migratiesaldo
Migratiesaldo van eerste generatie allochtonen.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.