Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2004 - 2050

Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2004 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (absoluut) Overledenen (absoluut) Buitenlandse migratie Immigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Emigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (absoluut)
Prognose 2004 194.088 142.261 92.089 111.151 -19.062
Prognose 2010 178.989 149.606 108.655 105.304 3.352
Prognose 2020 183.691 168.884 116.312 104.765 11.547
Prognose 2030 188.891 198.614 115.878 98.474 17.404
Prognose 2040 182.160 222.179 115.442 89.295 26.147
Prognose 2050 184.178 225.033 115.012 84.979 30.033
Ondergrens 95%-prognose-interval 2004 185.438 128.920 68.440 87.693 -54.345
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 158.344 121.541 59.689 67.357 -48.059
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 145.122 131.080 60.991 60.618 -36.968
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 137.173 152.158 59.783 54.257 -26.487
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 120.158 169.706 59.274 47.637 -18.400
Ondergrens 95%-prognose-interval 2050 106.726 173.040 58.827 45.380 -11.616
Bovengrens 95%-prognose-interval 2004 202.689 155.411 121.737 136.250 20.216
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 202.178 185.825 175.425 143.169 70.743
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 225.489 217.522 200.779 153.736 81.094
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 245.441 254.156 205.838 155.922 84.553
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 251.589 280.594 207.297 141.059 88.694
Bovengrens 95%-prognose-interval 2050 274.711 277.708 207.500 137.780 94.629
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Intervallen levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie
Prognose intervallen 95% en 67% (onder- en bovengrens)
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezet 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Overledenen
Buitenlandse migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland plus de administratief
afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Dit saldo kan worden opgevat als niet-gemelde emigratie. Daarom wordt
het saldo administratieve correcties bij de emigratie geteld en niet bij
de immigratie.
Migratiesaldo
Immigratie minus emigratie.