Prognose bevolking; levensverwachting, sterftekans, geslacht, 2004 - 2050

Prognose bevolking; levensverwachting, sterftekans, geslacht, 2004 - 2050

Leeftijd Perioden Levensverwachting Mannen (jaar) Levensverwachting Vrouwen (jaar) Sterftekans Mannen (kans) Sterftekans Vrouwen (kans)
0 jaar 2004 76,41 81,09 0,00488 0,00264
0 jaar 2010 77,54 81,53 0,00344 0,00249
0 jaar 2020 78,37 82,14 0,00232 0,00219
0 jaar 2030 78,82 82,42 0,00189 0,00189
0 jaar 2040 79,17 82,55 0,00172 0,00159
0 jaar 2050 79,56 82,62 0,00164 0,00128
20,5 jaar 2004 56,65 61,06 0,00042 0,00020
20,5 jaar 2010 57,61 61,45 0,00032 0,00016
20,5 jaar 2020 58,29 62,01 0,00024 0,00012
20,5 jaar 2030 58,69 62,24 0,00021 0,00011
20,5 jaar 2040 59,01 62,33 0,00019 0,00009
20,5 jaar 2050 59,38 62,36 0,00018 0,00009
40,5 jaar 2004 37,29 41,51 0,00139 0,00110
40,5 jaar 2010 38,17 41,86 0,00128 0,00103
40,5 jaar 2020 38,79 42,37 0,00121 0,00094
40,5 jaar 2030 39,16 42,58 0,00117 0,00091
40,5 jaar 2040 39,46 42,66 0,00116 0,00090
40,5 jaar 2050 39,82 42,68 0,00117 0,00091
65,5 jaar 2004 15,41 19,06 0,01689 0,01021
65,5 jaar 2010 16,06 19,34 0,01459 0,00966
65,5 jaar 2020 16,56 19,73 0,01314 0,00895
65,5 jaar 2030 16,87 19,91 0,01244 0,00875
65,5 jaar 2040 17,14 19,98 0,01192 0,00876
65,5 jaar 2050 17,49 20,02 0,01127 0,00885
85,5 jaar 2004 4,61 5,93 0,14442 0,09771
85,5 jaar 2010 4,58 5,93 0,14102 0,09562
85,5 jaar 2020 4,60 6,01 0,13644 0,09194
85,5 jaar 2030 4,68 6,10 0,13174 0,08962
85,5 jaar 2040 4,80 6,22 0,12748 0,08816
85,5 jaar 2050 4,96 6,37 0,12386 0,08731
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Levensverwachting en sterftekans per geslacht naar leeftijd
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezte 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Levensverwachting
Levensverwachting in jaren
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen waarop de
tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.
Mannen
Vrouwen
Sterftekans
De kans van personen van een bepaalde leeftijd dat ze voor het
bereiken van de volgende leeftijd komen te overlijden. Voor
pasgeborenen is dit de kans dat ze binnen 6 maanden komen te overlijden.
Voor personen van een half jaar is dit de kans dat ze tussen leeftijd 0,5
en 1,5 komen te overlijden, enz.
Mannen
Vrouwen