Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2004 - 2049

Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2004 - 2049

Leeftijd Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeborenen (absoluut) Levendgeborenen 1e kind (absoluut) Levendgeborenen 2e kind (absoluut) Levendgeborenen 3e kind (absoluut) Levendgeborenen 4e of volgende kinderen (absoluut) Overledenen Totaal overledenen (absoluut) Migratie Immigratie Totaal immigratie (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) Totaal emigratie (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) Totaal migratie saldo (absoluut)
Totaal over alle leeftijden 2004 194.123 88.488 71.686 24.447 9.502 142.261 92.089 111.151 -19.062
Totaal over alle leeftijden 2010 178.973 81.039 65.973 21.615 10.346 149.606 108.655 105.304 3.352
Totaal over alle leeftijden 2020 183.714 84.069 68.306 21.206 10.133 168.884 116.312 104.765 11.547
Totaal over alle leeftijden 2030 188.878 85.232 70.803 22.016 10.827 198.614 115.878 98.474 17.404
Totaal over alle leeftijden 2040 182.149 81.848 68.129 21.384 10.788 222.179 115.442 89.295 26.147
Totaal over alle leeftijden 2049 183.463 83.435 68.369 21.102 10.556 225.584 115.048 84.960 30.088
30-39 jaar 2004 118.431 42.204 50.347 18.700 7.181 1.781 21.477 29.609 -8.132
30-39 jaar 2010 103.428 36.249 44.302 15.370 7.507 1.352 25.146 25.229 -83
30-39 jaar 2020 103.941 36.524 45.394 14.557 7.469 1.161 26.915 25.827 1.089
30-39 jaar 2030 109.026 38.217 47.745 15.029 8.034 1.189 26.834 24.439 2.395
30-39 jaar 2040 105.501 36.784 46.214 14.525 7.977 1.158 26.755 21.874 4.881
30-39 jaar 2049 104.163 36.632 45.679 14.088 7.764 1.111 26.685 20.589 6.096
40-49 jaar 2004 6.674 1.572 2.211 1.486 1.402 4.384 9.175 15.490 -6.315
40-49 jaar 2010 7.613 1.772 2.361 1.722 1.761 4.271 10.753 15.642 -4.889
40-49 jaar 2020 6.340 1.448 1.891 1.521 1.474 3.301 11.431 13.513 -2.082
40-49 jaar 2030 6.943 1.566 2.040 1.740 1.599 3.036 11.404 13.041 -1.637
40-49 jaar 2040 7.371 1.645 2.143 1.887 1.694 3.244 11.372 12.271 -899
40-49 jaar 2049 7.004 1.552 2.017 1.810 1.623 3.279 11.342 11.692 -350
50-59 jaar 2004 10.105 4.597 8.494 -3.897
50-59 jaar 2010 9.551 5.309 9.054 -3.745
50-59 jaar 2020 9.875 5.557 9.848 -4.291
50-59 jaar 2030 7.930 5.540 8.250 -2.710
50-59 jaar 2040 7.466 5.526 7.619 -2.093
50-59 jaar 2049 8.005 5.511 7.506 -1.995
60-69 jaar 2004 17.880 2.031 4.187 -2.156
60-69 jaar 2010 19.992 2.258 5.087 -2.829
60-69 jaar 2020 20.804 2.287 5.845 -3.558
60-69 jaar 2030 21.883 2.277 6.135 -3.858
60-69 jaar 2040 17.704 2.266 5.064 -2.798
60-69 jaar 2049 16.493 2.261 4.895 -2.634
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolkingsprognose geboorte, sterfte en migratie naar leeftijd.
Gegevens beschikbaar: vanaf 2004
Frequentie: Stopgezet 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Hebben betrekking op alle geborenen die enig teken van leven hebben
vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal levendgeborenen
1e kind
2e kind
3e kind
4e of volgende kinderen
Overledenen
Totaal overledenen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Totaal immigratie
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland, inclusief administratieve
correcties.
Totaal emigratie
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie, inclusief administratieve
correcties.
Totaal migratie saldo