Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2005 - 2050

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2005 - 2050

Leeftijd Perioden Totaal bevolking (absoluut) Mannen (absoluut) Vrouwen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden 2005 16.294.589 8.060.105 8.234.484
Totaal over alle leeftijden 2010 16.462.455 8.131.956 8.330.499
Totaal over alle leeftijden 2020 16.799.819 8.278.725 8.521.094
Totaal over alle leeftijden 2030 17.021.876 8.348.419 8.673.457
Totaal over alle leeftijden 2040 17.020.107 8.316.164 8.703.943
Totaal over alle leeftijden 2050 16.905.914 8.261.721 8.644.193
0-19 jaar 2005 3.989.044 2.040.716 1.948.332
0-19 jaar 2010 3.938.634 2.014.517 1.924.120
0-19 jaar 2020 3.772.090 1.929.374 1.842.717
0-19 jaar 2030 3.742.869 1.914.219 1.828.649
0-19 jaar 2040 3.831.638 1.959.079 1.872.555
0-19 jaar 2050 3.800.855 1.942.513 1.858.344
20-64 jaar 2005 10.022.163 5.057.952 4.964.213
20-64 jaar 2010 10.042.392 5.036.572 5.005.826
20-64 jaar 2020 9.839.224 4.892.757 4.946.466
20-64 jaar 2030 9.489.285 4.697.517 4.791.771
20-64 jaar 2040 9.171.311 4.538.597 4.632.716
20-64 jaar 2050 9.408.655 4.667.460 4.741.195
65 jaar of ouder 2005 2.283.384 961.438 1.321.943
65 jaar of ouder 2010 2.481.433 1.080.873 1.400.561
65 jaar of ouder 2020 3.188.510 1.456.598 1.731.915
65 jaar of ouder 2030 3.789.724 1.736.684 2.053.042
65 jaar of ouder 2040 4.017.161 1.818.484 2.198.677
65 jaar of ouder 2050 3.696.405 1.651.749 2.044.654
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Prognose bevolking op 1 januari per geslacht naar leeftijd
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking
De prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling.
Daarnaast worden onzekerheidsmarges berekend van de toekomstige
bevolkingsomvang en -samenstelling. De prognose en bijbehorende
marge is gebaseerd op veronderstellingen over de (onzekerheid van de)
toekomstige geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
Mannen
Vrouwen