Prognose bevolking; kerncijfers, 2004 - 2050

Prognose bevolking; kerncijfers, 2004 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (absoluut) Leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen 20 tot 65 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (absoluut) Leeftijdsgroepen % 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 65 jaar en ouder (%) Demografische druk (%) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Migratie Immigratie (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
Prognose 2004 194.088 1,73 142.261 76,41 81,09 92.089 111.151 -19.062
Prognose 2010 16.462.450 3.938.635 10.042.388 2.481.432 23,9 61,0 15,1 63,9 178.989 1,75 149.606 77,54 81,53 108.655 105.304 3.352
Prognose 2020 16.799.820 3.772.088 9.839.220 3.188.512 22,5 58,6 19,0 70,7 183.691 1,75 168.884 78,37 82,14 116.312 104.765 11.547
Prognose 2030 17.021.880 3.742.869 9.489.285 3.789.723 22,0 55,7 22,3 79,4 188.891 1,75 198.614 78,82 82,42 115.878 98.474 17.404
Prognose 2040 17.020.110 3.831.635 9.171.310 4.017.160 22,5 53,9 23,6 85,6 182.160 1,75 222.179 79,17 82,55 115.442 89.295 26.147
Prognose 2050 16.905.910 3.800.855 9.408.654 3.696.403 22,5 55,7 21,9 79,7 184.178 1,75 225.033 79,56 82,62 115.012 84.979 30.033
Ondergrens 95%-prognose-interval 2004 185.438 1,65 128.920 75,51 80,19 68.440 87.693 -54.345
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 16.135.976 3.835.785 9.832.889 2.379.524 23,5 60,5 14,5 62,6 158.344 1,56 121.541 74,78 78,77 59.689 67.357 -48.059
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 15.816.826 3.384.783 9.294.257 2.821.062 21,0 57,1 17,2 66,4 145.122 1,41 131.080 74,09 77,86 60.991 60.618 -36.968
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 15.341.525 3.023.765 8.637.496 3.132.141 19,0 53,1 19,1 70,8 137.173 1,32 152.158 73,59 77,19 59.783 54.257 -26.487
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 14.584.344 2.837.293 7.953.106 3.043.397 18,7 50,4 19,0 73,5 120.158 1,29 169.706 72,83 76,21 59.274 47.637 -18.400
Ondergrens 95%-prognose-interval 2050 13.671.782 2.574.239 7.779.883 2.517.809 17,7 51,5 16,4 65,2 106.726 1,22 173.040 72,51 75,57 58.827 45.380 -11.616
Bovengrens 95%-prognose-interval 2004 202.689 1,80 155.411 77,41 82,09 121.737 136.250 20.216
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 16.822.444 4.049.208 10.271.623 2.572.311 24,3 61,5 15,6 65,2 202.178 1,96 185.825 80,16 84,14 175.425 143.169 70.743
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 17.939.884 4.231.911 10.545.866 3.495.861 24,0 60,1 20,7 75,1 225.489 2,09 217.522 82,40 86,17 200.779 153.736 81.094
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 19.116.076 4.582.152 10.668.345 4.349.796 24,8 58,5 25,4 88,5 245.441 2,16 254.156 84,00 87,60 205.838 155.922 84.553
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 20.087.686 4.957.081 10.930.509 4.969.049 26,2 57,7 28,5 98,4 251.589 2,21 280.594 85,82 89,20 207.297 141.059 88.694
Bovengrens 95%-prognose-interval 2050 21.007.362 5.214.599 11.633.770 4.937.014 26,8 60,5 28,2 94,3 274.711 2,27 277.708 87,00 90,06 207.500 137.780 94.629
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting
migratie.
2004 - 2050.
Gewijzigd op 15 december 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Leeftijdsgroepen
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
% 0 tot 20 jaar
% 20 tot 65 jaar
% 65 jaar en ouder
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal 65 plussers en 0 tot 20 jarigen ten opzichte
van de 20 tot 65 jarigen. Deze verhouding geeft een indruk van de druk van
het niet-werkende deel van de bevolking op het werkende deel van de
bevolking.
Levendgeborenen
Hebben betrekking op alle geborenen die enig teken van leven hebben
vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van hoeveel
kinderen vrouwen gemiddeld krijgen. Hiertoe worden per vruchtbare
leeftijd van de vrouw (tussen de 15 en 50 jaar) de in een bepaald
kalenderjaar geldende vruchtbaarheidscijfers gebruikt.
Overledenen
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar
verwachting (nog) zullen leven.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland
(inclusief saldo administratieve correcties).
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie
(inclusief saldo administratieve correcties).