Producentenprijzen (2000 =100) naar ProdCom

Producentenprijzen (2000 =100) naar ProdCom

Afzet Producten Perioden Prijzen exclusief accijns Indexcijfers (2000=100)
Totale Nederlandse afzet C DELFSTOFFEN 2003 112
Totale Nederlandse afzet C DELFSTOFFEN 2004 110
Totale Nederlandse afzet C DELFSTOFFEN 2005 augustus 148
Totale Nederlandse afzet C DELFSTOFFEN 2005 144
Totale Nederlandse afzet D INDUSTRIËLE PRODUCTEN 2003 101
Totale Nederlandse afzet D INDUSTRIËLE PRODUCTEN 2004 105
Totale Nederlandse afzet D INDUSTRIËLE PRODUCTEN 2005 augustus 113
Totale Nederlandse afzet D INDUSTRIËLE PRODUCTEN 2005 111
Totale Nederlandse afzet CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv 2003 x
Totale Nederlandse afzet CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv 2004 x
Totale Nederlandse afzet CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv 2005 augustus x
Totale Nederlandse afzet CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv 2005 x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur;
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerde- en geïmporteerde
2000 - 2005; Jan. 2000 - Aug. 2006
Gewijzigd op 30 oktober 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijzen exclusief accijns
Indexcijfers
De prijsindexcijfers zijn afgerond op gehele cijfers.