Reg. economische groei 1996-2001

Bewerk tabel

Verslagperiode: 1996 - 2001
Frequentie: deze reeks is gestopt in verband met een revisie die is
uitgevoerd in 2005 over verslagjaar 2001.

Regionale rekeningen geven een op de Nationale rekeningen aansluitende
kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een
land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale
rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering
onderscheiden.
Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de
productieprocessen in de verscheidene regio's.

Reg. economische groei 1996-2001

Regio's SBI 1993 Perioden Volumemutatie (%) Deflator (%)
Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,9 0,6
Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 3,7 1,7
Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 4,2 1,7
Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 4,0 1,5
Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 3,5 4,2
Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 1,6 4,6
Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 -1,9 1,0
Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 -5,3 2,9
Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 9,3 -4,9
Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 6,3 -9,4
Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 1,5 5,2
Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -4,3 7,8
Nederland C Delfstoffenwinning 1996 13,4 4,5
Nederland C Delfstoffenwinning 1997 -8,2 10,1
Nederland C Delfstoffenwinning 1998 -0,8 -10,8
Nederland C Delfstoffenwinning 1999 -3,2 -12,1
Nederland C Delfstoffenwinning 2000 -2,3 50,8
Nederland C Delfstoffenwinning 2001 6,0 13,6
Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 1,0 -0,4
Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 1,5 1,4
Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 2,7 1,8
Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 2,0 0,1
Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 4,1 1,1
Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -0,4 2,6
Nederland F Bouwnijverheid 1996 -1,8 4,3
Nederland F Bouwnijverheid 1997 3,3 2,4
Nederland F Bouwnijverheid 1998 3,2 3,2
Nederland F Bouwnijverheid 1999 5,4 4,8
Nederland F Bouwnijverheid 2000 4,2 5,9
Nederland F Bouwnijverheid 2001 1,9 6,3
Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1996 4,2 -2,5
Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1997 7,7 -2,2
Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1998 6,8 1,8
Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1999 6,9 0,8
Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2000 4,5 1,3
Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2001 0,3 2,9
Nederland H Horeca 1996 -0,3 3,0
Nederland H Horeca 1997 6,1 1,6
Nederland H Horeca 1998 6,1 1,0
Nederland H Horeca 1999 1,8 6,1
Nederland H Horeca 2000 3,5 3,8
Nederland H Horeca 2001 -1,7 6,8
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1996 3,7 -1,3
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1997 8,6 1,0
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1998 9,4 -1,6
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1999 6,9 -4,8
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2000 10,4 -1,7
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2001 3,4 1,1
Nederland J Financiële instellingen 1996 6,7 -2,9
Nederland J Financiële instellingen 1997 5,9 0,9
Nederland J Financiële instellingen 1998 2,1 4,6
Nederland J Financiële instellingen 1999 6,5 4,3
Nederland J Financiële instellingen 2000 -0,7 11,2
Nederland J Financiële instellingen 2001 1,8 6,7
Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 6,5 3,5
Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 5,6 3,2
Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 4,7 3,7
Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 5,5 3,3
Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 4,0 3,4
Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 2,8 3,9
Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 0,4 0,1
Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 2,0 1,6
Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 2,7 0,9
Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 1,2 3,5
Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 1,4 4,1
Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 2,1 5,1
Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 4,5 -1,8
Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 2,9 2,1
Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 0,6 6,1
Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,9 5,1
Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 0,1 7,8
Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,7 0,7
Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 1,1 3,8
Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 2,5 2,9
Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 1,7 5,9
Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 1,6 6,1
Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 4,0 7,1
Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 1,7 2,8
Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 4,6 3,9
Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 2,1 4,6
Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 2,7 3,8
Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 2,4 4,1
Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 2,7 5,0
Extra-territoriale regio Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 8,3 4,0
Extra-territoriale regio Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 -1,0 9,4
Extra-territoriale regio Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 -0,9 -9,7
Extra-territoriale regio Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 10,1 -10,2
Extra-territoriale regio Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 -0,9 47,5
Extra-territoriale regio Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 6,0 12,2
Extra-territoriale regio A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 . .
Extra-territoriale regio A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 . .
Extra-territoriale regio A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 . .
Extra-territoriale regio A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 . .
Extra-territoriale regio A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 . .
Extra-territoriale regio A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 . .
Extra-territoriale regio C Delfstoffenwinning 1996 11,0 4,5
Extra-territoriale regio C Delfstoffenwinning 1997 -1,1 10,5
Extra-territoriale regio C Delfstoffenwinning 1998 -1,5 -11,2
Extra-territoriale regio C Delfstoffenwinning 1999 12,0 -12,2
Extra-territoriale regio C Delfstoffenwinning 2000 -0,7 54,9
Extra-territoriale regio C Delfstoffenwinning 2001 7,0 12,9
Extra-territoriale regio D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 . .
Extra-territoriale regio D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 . .
Extra-territoriale regio D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 . .
Extra-territoriale regio D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 . .
Extra-territoriale regio D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 . .
Extra-territoriale regio D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 . .
Extra-territoriale regio F Bouwnijverheid 1996 . .
Extra-territoriale regio F Bouwnijverheid 1997 . .
Extra-territoriale regio F Bouwnijverheid 1998 . .
Extra-territoriale regio F Bouwnijverheid 1999 . .
Extra-territoriale regio F Bouwnijverheid 2000 . .
Extra-territoriale regio F Bouwnijverheid 2001 . .
Extra-territoriale regio G Handel, reparatie consumentenart. 1996 . .
Extra-territoriale regio G Handel, reparatie consumentenart. 1997 . .
Extra-territoriale regio G Handel, reparatie consumentenart. 1998 . .
Extra-territoriale regio G Handel, reparatie consumentenart. 1999 . .
Extra-territoriale regio G Handel, reparatie consumentenart. 2000 . .
Extra-territoriale regio G Handel, reparatie consumentenart. 2001 . .
Extra-territoriale regio H Horeca 1996 . .
Extra-territoriale regio H Horeca 1997 . .
Extra-territoriale regio H Horeca 1998 . .
Extra-territoriale regio H Horeca 1999 . .
Extra-territoriale regio H Horeca 2000 . .
Extra-territoriale regio H Horeca 2001 . .
Extra-territoriale regio I Vervoer, opslag en communicatie 1996 . .
Extra-territoriale regio I Vervoer, opslag en communicatie 1997 . .
Extra-territoriale regio I Vervoer, opslag en communicatie 1998 . .
Extra-territoriale regio I Vervoer, opslag en communicatie 1999 . .
Extra-territoriale regio I Vervoer, opslag en communicatie 2000 . .
Extra-territoriale regio I Vervoer, opslag en communicatie 2001 . .
Extra-territoriale regio J Financiële instellingen 1996 . .
Extra-territoriale regio J Financiële instellingen 1997 . .
Extra-territoriale regio J Financiële instellingen 1998 . .
Extra-territoriale regio J Financiële instellingen 1999 . .
Extra-territoriale regio J Financiële instellingen 2000 . .
Extra-territoriale regio J Financiële instellingen 2001 . .
Extra-territoriale regio K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 . .
Extra-territoriale regio K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 . .
Extra-territoriale regio K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 . .
Extra-territoriale regio K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 . .
Extra-territoriale regio K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 . .
Extra-territoriale regio K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 . .
Extra-territoriale regio L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 -6,6 0,4
Extra-territoriale regio L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 -0,1 1,9
Extra-territoriale regio L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 3,9 0,8
Extra-territoriale regio L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 -1,5 4,1
Extra-territoriale regio L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 -2,4 3,5
Extra-territoriale regio L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 -2,5 5,4
Extra-territoriale regio M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 . .
Extra-territoriale regio M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 . .
Extra-territoriale regio M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 . .
Extra-territoriale regio M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 . .
Extra-territoriale regio M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 . .
Extra-territoriale regio M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 . .
Extra-territoriale regio N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 . .
Extra-territoriale regio N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 . .
Extra-territoriale regio N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 . .
Extra-territoriale regio N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 . .
Extra-territoriale regio N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 . .
Extra-territoriale regio N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 . .
Extra-territoriale regio O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 . .
Extra-territoriale regio O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 . .
Extra-territoriale regio O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 . .
Extra-territoriale regio O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 . .
Extra-territoriale regio O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 . .
Extra-territoriale regio O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 . .
Noord-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 4,9 1,1
Noord-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 1,0 2,8
Noord-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 2,4 -0,4
Noord-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 0,5 0,4
Noord-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 2,5 7,7
Noord-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 2,8 6,1
Noord-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 2,4 -7,8
Noord-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 10,5 3,2
Noord-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 0,0 -7,3
Noord-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 4,4 -7,9
Noord-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 3,2 1,0
Noord-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -4,0 10,3
Noord-Nederland C Delfstoffenwinning 1996 15,2 4,5
Noord-Nederland C Delfstoffenwinning 1997 -13,9 10,4
Noord-Nederland C Delfstoffenwinning 1998 -1,3 -11,2
Noord-Nederland C Delfstoffenwinning 1999 -16,2 -12,3
Noord-Nederland C Delfstoffenwinning 2000 -4,8 54,2
Noord-Nederland C Delfstoffenwinning 2001 8,4 14,3
Noord-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 4,7 0,5
Noord-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 1,0 1,0
Noord-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 2,5 1,6
Noord-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 1,5 2,1
Noord-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 5,3 -0,3
Noord-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -0,1 3,5
Noord-Nederland F Bouwnijverheid 1996 -3,2 4,1
Noord-Nederland F Bouwnijverheid 1997 2,0 2,3
Noord-Nederland F Bouwnijverheid 1998 3,1 3,1
Noord-Nederland F Bouwnijverheid 1999 6,1 4,7
Noord-Nederland F Bouwnijverheid 2000 2,4 5,9
Noord-Nederland F Bouwnijverheid 2001 2,5 6,2
Noord-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1996 2,1 -1,9
Noord-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1997 6,6 -1,9
Noord-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1998 5,0 2,2
Noord-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1999 4,8 0,8
Noord-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2000 5,8 1,5
Noord-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2001 1,9 3,1
Noord-Nederland H Horeca 1996 -5,3 3,0
Noord-Nederland H Horeca 1997 12,6 1,6
Noord-Nederland H Horeca 1998 5,7 1,0
Noord-Nederland H Horeca 1999 3,5 6,1
Noord-Nederland H Horeca 2000 6,9 3,8
Noord-Nederland H Horeca 2001 0,0 6,9
Noord-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1996 3,1 -0,2
Noord-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1997 9,7 -1,1
Noord-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1998 11,4 -2,4
Noord-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1999 7,0 -4,6
Noord-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2000 10,8 -1,9
Noord-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2001 13,1 0,3
Noord-Nederland J Financiële instellingen 1996 10,1 -2,7
Noord-Nederland J Financiële instellingen 1997 12,6 0,9
Noord-Nederland J Financiële instellingen 1998 3,6 4,6
Noord-Nederland J Financiële instellingen 1999 3,1 3,9
Noord-Nederland J Financiële instellingen 2000 -4,4 11,5
Noord-Nederland J Financiële instellingen 2001 1,1 7,2
Noord-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 4,6 3,6
Noord-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 2,2 3,3
Noord-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 3,7 3,7
Noord-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 3,9 3,3
Noord-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 3,2 3,5
Noord-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 0,3 3,7
Noord-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 1,1 0,0
Noord-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 1,4 1,6
Noord-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 0,3 0,9
Noord-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 0,1 3,5
Noord-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 1,3 4,1
Noord-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 0,9 5,1
Noord-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Noord-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 4,0 -1,8
Noord-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 3,5 2,1
Noord-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 1,3 6,1
Noord-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,0 5,1
Noord-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 1,6 7,7
Noord-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,8 0,8
Noord-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 3,8 3,8
Noord-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 0,8 2,9
Noord-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 2,5 5,7
Noord-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 0,7 6,1
Noord-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 4,1 7,0
Noord-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 5,2 2,9
Noord-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 3,7 3,8
Noord-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 -1,2 4,4
Noord-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 2,4 3,9
Noord-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 0,4 4,1
Noord-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 4,4 5,2
Oost-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,3 0,7
Oost-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 4,0 1,3
Oost-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 4,1 1,7
Oost-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 3,3 2,4
Oost-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 3,7 3,3
Oost-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 1,5 4,8
Oost-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 -0,6 -2,3
Oost-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 4,9 4,5
Oost-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 -0,7 -10,4
Oost-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 6,8 -10,2
Oost-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 1,4 8,4
Oost-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -5,6 10,8
Oost-Nederland C Delfstoffenwinning 1996 1,3 4,0
Oost-Nederland C Delfstoffenwinning 1997 3,6 7,2
Oost-Nederland C Delfstoffenwinning 1998 -9,0 -7,1
Oost-Nederland C Delfstoffenwinning 1999 37,6 -11,6
Oost-Nederland C Delfstoffenwinning 2000 -20,5 26,7
Oost-Nederland C Delfstoffenwinning 2001 -7,0 16,1
Oost-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 1,7 0,3
Oost-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 0,7 0,7
Oost-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 3,8 1,6
Oost-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 -0,2 2,3
Oost-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 4,2 -0,1
Oost-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -0,7 3,6
Oost-Nederland F Bouwnijverheid 1996 -2,3 4,3
Oost-Nederland F Bouwnijverheid 1997 3,6 2,4
Oost-Nederland F Bouwnijverheid 1998 2,7 3,1
Oost-Nederland F Bouwnijverheid 1999 6,1 4,8
Oost-Nederland F Bouwnijverheid 2000 6,6 6,0
Oost-Nederland F Bouwnijverheid 2001 1,7 6,3
Oost-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1996 4,9 -2,5
Oost-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1997 9,2 -2,2
Oost-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1998 6,6 1,9
Oost-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1999 5,1 0,8
Oost-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2000 5,6 1,4
Oost-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2001 0,9 3,0
Oost-Nederland H Horeca 1996 0,8 3,0
Oost-Nederland H Horeca 1997 12,8 1,6
Oost-Nederland H Horeca 1998 5,8 1,0
Oost-Nederland H Horeca 1999 0,5 6,1
Oost-Nederland H Horeca 2000 2,7 3,8
Oost-Nederland H Horeca 2001 -1,4 6,9
Oost-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1996 3,3 -0,4
Oost-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1997 6,4 -0,8
Oost-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1998 11,5 -1,4
Oost-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1999 3,5 -2,9
Oost-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2000 5,3 -1,6
Oost-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2001 5,3 2,3
Oost-Nederland J Financiële instellingen 1996 5,2 -2,6
Oost-Nederland J Financiële instellingen 1997 7,9 1,0
Oost-Nederland J Financiële instellingen 1998 8,0 4,6
Oost-Nederland J Financiële instellingen 1999 8,0 4,0
Oost-Nederland J Financiële instellingen 2000 -0,5 11,3
Oost-Nederland J Financiële instellingen 2001 -2,2 7,0
Oost-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 4,9 3,6
Oost-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 3,7 3,3
Oost-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 2,1 3,7
Oost-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 5,1 3,3
Oost-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 5,1 3,5
Oost-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 3,8 3,7
Oost-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 0,1 0,1
Oost-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 1,5 1,6
Oost-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 3,1 0,9
Oost-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 1,0 3,6
Oost-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 0,8 4,0
Oost-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 2,3 5,1
Oost-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Oost-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 7,1 -1,8
Oost-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 3,3 2,1
Oost-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 0,1 6,1
Oost-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,7 5,2
Oost-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 1,6 7,8
Oost-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,3 0,8
Oost-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 1,3 3,8
Oost-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 3,9 2,9
Oost-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 3,0 5,8
Oost-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 2,0 6,0
Oost-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 4,5 7,0
Oost-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 1,9 3,0
Oost-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 2,5 4,0
Oost-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 4,2 4,4
Oost-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 1,7 4,0
Oost-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 1,7 4,3
Oost-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 3,7 5,1
West-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,8 0,3
West-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 4,4 1,5
West-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 4,2 2,3
West-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 4,5 1,5
West-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 3,4 3,8
West-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 1,5 4,3
West-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 -3,6 2,3
West-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 4,8 1,7
West-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 2,9 0,5
West-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 3,3 -8,1
West-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 0,5 2,7
West-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -3,0 4,8
West-Nederland C Delfstoffenwinning 1996 13,2 4,4
West-Nederland C Delfstoffenwinning 1997 3,5 8,9
West-Nederland C Delfstoffenwinning 1998 6,3 -9,2
West-Nederland C Delfstoffenwinning 1999 9,8 -11,3
West-Nederland C Delfstoffenwinning 2000 8,2 41,1
West-Nederland C Delfstoffenwinning 2001 -4,6 10,6
West-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 -0,9 -1,2
West-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 -0,2 1,9
West-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 2,3 2,4
West-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 2,6 -1,9
West-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 2,9 3,8
West-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 0,6 2,5
West-Nederland F Bouwnijverheid 1996 -1,7 4,2
West-Nederland F Bouwnijverheid 1997 3,8 2,3
West-Nederland F Bouwnijverheid 1998 3,3 3,2
West-Nederland F Bouwnijverheid 1999 5,6 4,8
West-Nederland F Bouwnijverheid 2000 3,4 5,9
West-Nederland F Bouwnijverheid 2001 3,1 6,3
West-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1996 4,3 -2,6
West-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1997 6,9 -2,3
West-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1998 6,9 1,7
West-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1999 7,9 0,7
West-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2000 4,1 1,3
West-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2001 -0,4 2,9
West-Nederland H Horeca 1996 0,9 2,9
West-Nederland H Horeca 1997 2,0 1,6
West-Nederland H Horeca 1998 6,3 1,0
West-Nederland H Horeca 1999 3,1 6,0
West-Nederland H Horeca 2000 3,2 3,8
West-Nederland H Horeca 2001 -2,2 6,8
West-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1996 3,4 -1,9
West-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1997 8,6 2,1
West-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1998 7,9 -1,4
West-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1999 6,2 -5,2
West-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2000 10,7 -1,5
West-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2001 2,6 0,8
West-Nederland J Financiële instellingen 1996 6,8 -2,7
West-Nederland J Financiële instellingen 1997 5,1 0,9
West-Nederland J Financiële instellingen 1998 1,2 4,5
West-Nederland J Financiële instellingen 1999 5,3 4,2
West-Nederland J Financiële instellingen 2000 -0,8 11,1
West-Nederland J Financiële instellingen 2001 1,9 6,7
West-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 7,1 3,4
West-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 6,6 3,1
West-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 5,5 3,7
West-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 5,5 3,3
West-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 3,7 3,4
West-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 3,0 4,0
West-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 0,6 0,1
West-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 2,4 1,6
West-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 2,9 0,9
West-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 1,5 3,5
West-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 2,0 4,1
West-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 2,2 5,1
West-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
West-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 3,3 -1,8
West-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 2,8 2,0
West-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 0,5 6,1
West-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,8 5,1
West-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 -0,9 7,7
West-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,9 0,7
West-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 0,6 3,8
West-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 2,1 2,9
West-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 1,2 6,0
West-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 1,8 6,2
West-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 3,7 7,2
West-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 1,5 2,7
West-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 5,3 3,9
West-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 1,5 4,8
West-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 3,5 3,6
West-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 3,5 4,0
West-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 1,5 5,1
Zuid-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,7 0,9
Zuid-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 3,4 1,4
Zuid-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 5,5 1,7
Zuid-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 4,9 1,7
Zuid-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 4,3 2,6
Zuid-Nederland Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 0,9 4,0
Zuid-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 -3,3 9,2
Zuid-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 -45,9 4,1
Zuid-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 65,6 -8,9
Zuid-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 15,2 -12,7
Zuid-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 2,5 10,7
Zuid-Nederland A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -6,0 9,3
Zuid-Nederland C Delfstoffenwinning 1996 4,7 3,8
Zuid-Nederland C Delfstoffenwinning 1997 11,8 4,9
Zuid-Nederland C Delfstoffenwinning 1998 4,9 -2,9
Zuid-Nederland C Delfstoffenwinning 1999 31,2 -10,1
Zuid-Nederland C Delfstoffenwinning 2000 1,3 5,5
Zuid-Nederland C Delfstoffenwinning 2001 -4,8 20,3
Zuid-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 1,9 -0,2
Zuid-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 4,6 1,4
Zuid-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 2,5 1,1
Zuid-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 2,7 0,5
Zuid-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 5,3 -0,9
Zuid-Nederland D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -1,6 1,7
Zuid-Nederland F Bouwnijverheid 1996 -1,1 4,4
Zuid-Nederland F Bouwnijverheid 1997 2,6 2,4
Zuid-Nederland F Bouwnijverheid 1998 3,6 3,2
Zuid-Nederland F Bouwnijverheid 1999 3,9 4,9
Zuid-Nederland F Bouwnijverheid 2000 4,5 6,0
Zuid-Nederland F Bouwnijverheid 2001 -0,6 6,4
Zuid-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1996 3,8 -2,3
Zuid-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1997 8,8 -2,1
Zuid-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1998 7,3 1,9
Zuid-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 1999 6,2 0,8
Zuid-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2000 4,6 1,4
Zuid-Nederland G Handel, reparatie consumentenart. 2001 1,2 3,0
Zuid-Nederland H Horeca 1996 -2,1 3,0
Zuid-Nederland H Horeca 1997 9,4 1,6
Zuid-Nederland H Horeca 1998 5,8 1,0
Zuid-Nederland H Horeca 1999 -1,2 6,2
Zuid-Nederland H Horeca 2000 3,7 3,8
Zuid-Nederland H Horeca 2001 -1,5 6,9
Zuid-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1996 5,9 -0,4
Zuid-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1997 9,6 -1,0
Zuid-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1998 13,6 -2,4
Zuid-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 1999 12,3 -4,4
Zuid-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2000 12,6 -2,2
Zuid-Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2001 0,9 1,6
Zuid-Nederland J Financiële instellingen 1996 6,0 -4,1
Zuid-Nederland J Financiële instellingen 1997 5,0 0,9
Zuid-Nederland J Financiële instellingen 1998 0,6 5,2
Zuid-Nederland J Financiële instellingen 1999 12,7 5,1
Zuid-Nederland J Financiële instellingen 2000 0,8 11,3
Zuid-Nederland J Financiële instellingen 2001 4,9 6,1
Zuid-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 7,1 3,6
Zuid-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 5,8 3,3
Zuid-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 5,0 3,7
Zuid-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 6,3 3,3
Zuid-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 4,4 3,4
Zuid-Nederland K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 2,6 3,8
Zuid-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 0,1 0,0
Zuid-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 2,0 1,6
Zuid-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 2,6 0,9
Zuid-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 1,3 3,6
Zuid-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 0,8 4,0
Zuid-Nederland L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 2,5 5,1
Zuid-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Zuid-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 5,0 -1,8
Zuid-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 2,2 2,2
Zuid-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 1,2 6,1
Zuid-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 1,9 5,2
Zuid-Nederland M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 -0,2 8,0
Zuid-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,4 0,8
Zuid-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 0,8 3,8
Zuid-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 3,0 2,9
Zuid-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 1,4 5,7
Zuid-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 1,3 6,1
Zuid-Nederland N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 4,2 7,0
Zuid-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 0,7 2,9
Zuid-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 5,0 3,8
Zuid-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 3,5 4,2
Zuid-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 1,7 3,8
Zuid-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 1,0 4,0
Zuid-Nederland O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 5,0 4,9
Groningen (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 9,1 1,5
Groningen (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 -1,7 3,6
Groningen (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 -0,1 -2,0
Groningen (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 -1,5 -1,1
Groningen (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 2,0 11,3
Groningen (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 5,2 6,9
Groningen (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 4,7 -11,4
Groningen (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 13,9 2,7
Groningen (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 -5,8 -4,6
Groningen (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 7,5 -8,2
Groningen (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 7,1 -5,4
Groningen (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -7,4 15,3
Groningen (PV) C Delfstoffenwinning 1996 22,9 4,5
Groningen (PV) C Delfstoffenwinning 1997 -16,5 10,5
Groningen (PV) C Delfstoffenwinning 1998 -5,3 -11,4
Groningen (PV) C Delfstoffenwinning 1999 -18,0 -12,4
Groningen (PV) C Delfstoffenwinning 2000 -8,0 55,0
Groningen (PV) C Delfstoffenwinning 2001 13,2 14,5
Groningen (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 11,6 -0,9
Groningen (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 3,7 0,6
Groningen (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 -1,2 1,3
Groningen (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 1,9 1,6
Groningen (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 6,6 1,8
Groningen (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -1,3 3,6
Groningen (PV) F Bouwnijverheid 1996 -8,4 3,9
Groningen (PV) F Bouwnijverheid 1997 0,8 2,3
Groningen (PV) F Bouwnijverheid 1998 4,2 3,1
Groningen (PV) F Bouwnijverheid 1999 4,7 4,6
Groningen (PV) F Bouwnijverheid 2000 -0,4 5,9
Groningen (PV) F Bouwnijverheid 2001 4,9 6,2
Groningen (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1996 2,1 -1,9
Groningen (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1997 7,8 -2,0
Groningen (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1998 2,3 2,3
Groningen (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1999 5,1 0,8
Groningen (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2000 4,3 1,5
Groningen (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2001 2,9 3,1
Groningen (PV) H Horeca 1996 -1,0 3,0
Groningen (PV) H Horeca 1997 8,5 1,6
Groningen (PV) H Horeca 1998 8,5 1,0
Groningen (PV) H Horeca 1999 2,4 6,2
Groningen (PV) H Horeca 2000 8,5 3,8
Groningen (PV) H Horeca 2001 1,6 6,9
Groningen (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1996 1,8 0,0
Groningen (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1997 12,2 -1,8
Groningen (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1998 14,0 -3,9
Groningen (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1999 13,4 -6,8
Groningen (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2000 13,2 -2,7
Groningen (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2001 17,9 -1,1
Groningen (PV) J Financiële instellingen 1996 13,5 -3,7
Groningen (PV) J Financiële instellingen 1997 13,2 1,2
Groningen (PV) J Financiële instellingen 1998 4,8 5,0
Groningen (PV) J Financiële instellingen 1999 2,8 4,8
Groningen (PV) J Financiële instellingen 2000 -4,2 11,1
Groningen (PV) J Financiële instellingen 2001 6,9 6,0
Groningen (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 2,4 3,5
Groningen (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 2,0 3,2
Groningen (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 0,2 3,7
Groningen (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 3,7 3,3
Groningen (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 3,7 3,7
Groningen (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 0,4 3,9
Groningen (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 1,6 0,0
Groningen (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 0,8 1,5
Groningen (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 1,4 0,9
Groningen (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 0,3 3,4
Groningen (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 2,0 4,2
Groningen (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 1,2 5,0
Groningen (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,9 1,6
Groningen (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 4,8 -1,9
Groningen (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 4,0 1,8
Groningen (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 3,1 6,2
Groningen (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,4 4,8
Groningen (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 2,7 7,0
Groningen (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 3,2 0,7
Groningen (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 5,7 3,7
Groningen (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 0,5 2,8
Groningen (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 1,8 6,2
Groningen (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 0,1 6,2
Groningen (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 2,3 7,6
Groningen (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 3,8 2,7
Groningen (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 2,8 3,6
Groningen (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 -2,8 4,0
Groningen (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 -1,2 3,6
Groningen (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 1,2 3,8
Groningen (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 1,4 4,7
Friesland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,2 0,6
Friesland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 2,9 2,1
Friesland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 6,3 0,6
Friesland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 1,9 1,6
Friesland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 2,9 5,7
Friesland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 1,4 5,7
Friesland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 1,7 -6,7
Friesland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 7,1 3,6
Friesland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 4,7 -9,1
Friesland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 3,6 -6,6
Friesland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 0,6 3,3
Friesland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -1,4 8,2
Friesland (PV) C Delfstoffenwinning 1996 -5,3 4,5
Friesland (PV) C Delfstoffenwinning 1997 2,2 10,4
Friesland (PV) C Delfstoffenwinning 1998 32,5 -11,2
Friesland (PV) C Delfstoffenwinning 1999 -14,5 -12,3
Friesland (PV) C Delfstoffenwinning 2000 3,0 53,8
Friesland (PV) C Delfstoffenwinning 2001 -0,5 15,0
Friesland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 2,5 1,2
Friesland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 -1,0 1,3
Friesland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 5,5 2,0
Friesland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 2,2 3,1
Friesland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 5,2 -0,2
Friesland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 0,8 4,3
Friesland (PV) F Bouwnijverheid 1996 -4,6 4,4
Friesland (PV) F Bouwnijverheid 1997 4,1 2,4
Friesland (PV) F Bouwnijverheid 1998 4,1 3,1
Friesland (PV) F Bouwnijverheid 1999 7,8 4,7
Friesland (PV) F Bouwnijverheid 2000 7,1 6,0
Friesland (PV) F Bouwnijverheid 2001 -2,5 6,1
Friesland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1996 0,9 -1,9
Friesland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1997 5,2 -1,9
Friesland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1998 6,1 2,2
Friesland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1999 6,7 0,8
Friesland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2000 6,7 1,5
Friesland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2001 1,4 3,1
Friesland (PV) H Horeca 1996 -1,5 3,0
Friesland (PV) H Horeca 1997 14,6 1,6
Friesland (PV) H Horeca 1998 8,6 1,0
Friesland (PV) H Horeca 1999 7,7 6,1
Friesland (PV) H Horeca 2000 6,9 3,8
Friesland (PV) H Horeca 2001 -2,2 6,8
Friesland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1996 5,6 -0,3
Friesland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1997 3,8 -0,4
Friesland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1998 6,2 -0,8
Friesland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1999 0,1 -2,2
Friesland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2000 7,9 -1,0
Friesland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2001 7,8 1,8
Friesland (PV) J Financiële instellingen 1996 7,8 -3,0
Friesland (PV) J Financiële instellingen 1997 9,3 0,6
Friesland (PV) J Financiële instellingen 1998 4,1 4,6
Friesland (PV) J Financiële instellingen 1999 0,9 3,8
Friesland (PV) J Financiële instellingen 2000 -5,4 11,9
Friesland (PV) J Financiële instellingen 2001 0,3 7,5
Friesland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 5,8 3,7
Friesland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 0,3 3,4
Friesland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 6,3 3,7
Friesland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 2,8 3,1
Friesland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 1,5 3,5
Friesland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 2,4 3,6
Friesland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 1,0 0,0
Friesland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 2,8 1,6
Friesland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 2,1 0,9
Friesland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 0,2 3,4
Friesland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 1,6 4,1
Friesland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 1,2 5,1
Friesland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Friesland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 3,2 -1,8
Friesland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 2,7 2,3
Friesland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 -0,2 6,0
Friesland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 -1,0 5,4
Friesland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 0,6 8,4
Friesland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,9 0,8
Friesland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 1,8 3,9
Friesland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 1,4 3,0
Friesland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 2,5 5,4
Friesland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 0,1 6,0
Friesland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 5,1 6,6
Friesland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 5,7 3,0
Friesland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 3,1 4,0
Friesland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 1,7 4,7
Friesland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 5,4 4,1
Friesland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 2,0 4,4
Friesland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 5,4 5,4
Drenthe (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 1,2 1,1
Drenthe (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 3,5 2,3
Drenthe (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 1,8 1,0
Drenthe (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 2,0 1,4
Drenthe (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 2,9 4,9
Drenthe (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 0,5 5,3
Drenthe (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 2,1 -6,8
Drenthe (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 14,3 2,9
Drenthe (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 -3,9 -5,8
Drenthe (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 3,6 -10,1
Drenthe (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 4,8 2,1
Drenthe (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -6,1 10,5
Drenthe (PV) C Delfstoffenwinning 1996 -7,9 4,5
Drenthe (PV) C Delfstoffenwinning 1997 -8,9 10,1
Drenthe (PV) C Delfstoffenwinning 1998 -8,7 -10,5
Drenthe (PV) C Delfstoffenwinning 1999 -6,7 -11,7
Drenthe (PV) C Delfstoffenwinning 2000 3,8 50,2
Drenthe (PV) C Delfstoffenwinning 2001 -5,4 12,2
Drenthe (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 -1,6 1,6
Drenthe (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 -0,3 1,2
Drenthe (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 4,3 1,4
Drenthe (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 0,2 1,4
Drenthe (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 3,4 -3,5
Drenthe (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 0,3 2,2
Drenthe (PV) F Bouwnijverheid 1996 4,6 4,0
Drenthe (PV) F Bouwnijverheid 1997 0,8 2,3
Drenthe (PV) F Bouwnijverheid 1998 0,9 3,1
Drenthe (PV) F Bouwnijverheid 1999 5,4 4,7
Drenthe (PV) F Bouwnijverheid 2000 -1,0 5,9
Drenthe (PV) F Bouwnijverheid 2001 7,5 6,2
Drenthe (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1996 3,6 -2,0
Drenthe (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1997 6,9 -2,0
Drenthe (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1998 6,7 2,1
Drenthe (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1999 2,4 0,8
Drenthe (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2000 6,4 1,5
Drenthe (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2001 1,5 3,2
Drenthe (PV) H Horeca 1996 -12,9 3,0
Drenthe (PV) H Horeca 1997 13,8 1,6
Drenthe (PV) H Horeca 1998 -0,3 1,0
Drenthe (PV) H Horeca 1999 -1,0 6,1
Drenthe (PV) H Horeca 2000 5,4 3,8
Drenthe (PV) H Horeca 2001 1,6 6,8
Drenthe (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1996 2,5 -0,5
Drenthe (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1997 13,1 0,2
Drenthe (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1998 12,0 0,5
Drenthe (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1999 -2,7 -0,3
Drenthe (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2000 6,7 0,0
Drenthe (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2001 3,9 3,9
Drenthe (PV) J Financiële instellingen 1996 12,5 -1,0
Drenthe (PV) J Financiële instellingen 1997 20,2 1,3
Drenthe (PV) J Financiële instellingen 1998 1,3 4,1
Drenthe (PV) J Financiële instellingen 1999 8,7 3,1
Drenthe (PV) J Financiële instellingen 2000 -2,4 11,1
Drenthe (PV) J Financiële instellingen 2001 -3,1 7,8
Drenthe (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 6,5 3,7
Drenthe (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 4,9 3,5
Drenthe (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 5,4 3,9
Drenthe (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 5,6 3,4
Drenthe (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 4,7 3,4
Drenthe (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 -2,4 3,6
Drenthe (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 0,5 0,1
Drenthe (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 0,5 1,6
Drenthe (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 -2,8 0,8
Drenthe (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 -0,1 3,6
Drenthe (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 0,1 4,0
Drenthe (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 0,2 5,1
Drenthe (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Drenthe (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 3,1 -1,8
Drenthe (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 3,5 2,3
Drenthe (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 -0,7 6,0
Drenthe (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,7 5,4
Drenthe (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 0,3 8,4
Drenthe (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 -0,2 0,8
Drenthe (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 3,7 3,8
Drenthe (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 0,6 2,9
Drenthe (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 3,5 5,4
Drenthe (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 2,1 6,0
Drenthe (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 5,4 6,8
Drenthe (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 6,4 2,8
Drenthe (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 5,5 3,8
Drenthe (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 -2,7 4,5
Drenthe (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 2,8 3,9
Drenthe (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 -2,7 4,2
Drenthe (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 6,6 5,3
Overijssel (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,4 1,0
Overijssel (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 3,2 1,4
Overijssel (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 3,6 1,3
Overijssel (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 3,4 2,3
Overijssel (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 3,8 3,6
Overijssel (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 1,2 4,6
Overijssel (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 0,1 -0,9
Overijssel (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 5,2 4,8
Overijssel (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 -4,9 -13,0
Overijssel (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 4,6 -10,0
Overijssel (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 -1,5 13,2
Overijssel (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -6,0 9,7
Overijssel (PV) C Delfstoffenwinning 1996 -9,9 4,3
Overijssel (PV) C Delfstoffenwinning 1997 -9,8 10,2
Overijssel (PV) C Delfstoffenwinning 1998 3,9 -12,4
Overijssel (PV) C Delfstoffenwinning 1999 49,4 -13,2
Overijssel (PV) C Delfstoffenwinning 2000 -33,1 57,9
Overijssel (PV) C Delfstoffenwinning 2001 -9,0 11,7
Overijssel (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 3,3 1,0
Overijssel (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 3,8 1,1
Overijssel (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 1,7 0,9
Overijssel (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 -1,5 2,4
Overijssel (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 4,0 0,9
Overijssel (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -0,8 3,0
Overijssel (PV) F Bouwnijverheid 1996 -2,8 4,5
Overijssel (PV) F Bouwnijverheid 1997 5,0 2,4
Overijssel (PV) F Bouwnijverheid 1998 0,0 3,1
Overijssel (PV) F Bouwnijverheid 1999 4,4 4,9
Overijssel (PV) F Bouwnijverheid 2000 6,8 6,0
Overijssel (PV) F Bouwnijverheid 2001 -0,2 6,3
Overijssel (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1996 2,9 -2,2
Overijssel (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1997 10,0 -2,0
Overijssel (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1998 5,7 2,1
Overijssel (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1999 5,8 0,8
Overijssel (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2000 5,3 1,5
Overijssel (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2001 -0,1 3,1
Overijssel (PV) H Horeca 1996 7,3 3,0
Overijssel (PV) H Horeca 1997 9,7 1,6
Overijssel (PV) H Horeca 1998 4,5 1,0
Overijssel (PV) H Horeca 1999 -0,9 6,1
Overijssel (PV) H Horeca 2000 2,6 3,8
Overijssel (PV) H Horeca 2001 -1,9 6,8
Overijssel (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1996 2,6 -0,3
Overijssel (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1997 5,3 -1,6
Overijssel (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1998 11,5 -2,0
Overijssel (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1999 10,9 -4,0
Overijssel (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2000 6,5 -2,1
Overijssel (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2001 3,7 1,7
Overijssel (PV) J Financiële instellingen 1996 4,2 -4,4
Overijssel (PV) J Financiële instellingen 1997 9,4 0,9
Overijssel (PV) J Financiële instellingen 1998 3,5 5,5
Overijssel (PV) J Financiële instellingen 1999 10,2 5,3
Overijssel (PV) J Financiële instellingen 2000 -0,4 11,7
Overijssel (PV) J Financiële instellingen 2001 2,0 6,1
Overijssel (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 6,6 3,6
Overijssel (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 -3,5 3,3
Overijssel (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 5,8 3,7
Overijssel (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 5,7 3,3
Overijssel (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 6,2 3,6
Overijssel (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 3,7 3,8
Overijssel (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 1,1 0,0
Overijssel (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 -0,8 1,6
Overijssel (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 1,7 0,9
Overijssel (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 1,4 3,5
Overijssel (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 0,8 4,1
Overijssel (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 2,0 5,1
Overijssel (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Overijssel (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 3,8 -1,8
Overijssel (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 3,8 2,2
Overijssel (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 0,5 6,1
Overijssel (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,5 5,2
Overijssel (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 1,0 7,9
Overijssel (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 -0,6 0,8
Overijssel (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 1,6 3,8
Overijssel (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 4,1 2,9
Overijssel (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 1,7 5,9
Overijssel (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 2,4 6,1
Overijssel (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 5,3 7,1
Overijssel (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 -0,7 3,1
Overijssel (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 2,1 4,1
Overijssel (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 6,3 4,5
Overijssel (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 3,8 4,1
Overijssel (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 3,1 4,3
Overijssel (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 4,5 5,3
Flevoland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 1,4 0,3
Flevoland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 7,9 1,3
Flevoland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 5,9 2,2
Flevoland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 9,4 2,1
Flevoland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 6,7 1,6
Flevoland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 6,1 4,9
Flevoland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 -5,3 -6,4
Flevoland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 0,3 2,4
Flevoland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 -0,7 1,3
Flevoland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 15,9 -5,8
Flevoland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 11,6 -14,3
Flevoland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -1,5 17,9
Flevoland (PV) C Delfstoffenwinning 1996 -100,0 .
Flevoland (PV) C Delfstoffenwinning 1997 . .
Flevoland (PV) C Delfstoffenwinning 1998 . 0,6
Flevoland (PV) C Delfstoffenwinning 1999 -0,4 -9,2
Flevoland (PV) C Delfstoffenwinning 2000 -3,8 -3,7
Flevoland (PV) C Delfstoffenwinning 2001 105,7 22,7
Flevoland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 -0,6 -0,4
Flevoland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 7,7 0,6
Flevoland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 4,0 1,4
Flevoland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 7,1 4,1
Flevoland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 5,8 -0,8
Flevoland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 2,2 2,6
Flevoland (PV) F Bouwnijverheid 1996 6,8 4,5
Flevoland (PV) F Bouwnijverheid 1997 4,6 2,4
Flevoland (PV) F Bouwnijverheid 1998 2,4 3,2
Flevoland (PV) F Bouwnijverheid 1999 10,6 5,4
Flevoland (PV) F Bouwnijverheid 2000 4,5 6,6
Flevoland (PV) F Bouwnijverheid 2001 11,6 6,5
Flevoland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1996 4,6 -2,5
Flevoland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1997 14,7 -2,4
Flevoland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1998 11,3 1,6
Flevoland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1999 9,1 0,7
Flevoland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2000 8,5 1,3
Flevoland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2001 1,1 2,8
Flevoland (PV) H Horeca 1996 -6,9 3,2
Flevoland (PV) H Horeca 1997 33,2 1,6
Flevoland (PV) H Horeca 1998 4,7 1,0
Flevoland (PV) H Horeca 1999 -2,7 6,2
Flevoland (PV) H Horeca 2000 -5,2 3,8
Flevoland (PV) H Horeca 2001 -0,9 6,9
Flevoland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1996 8,4 -0,3
Flevoland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1997 17,9 0,8
Flevoland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1998 10,1 0,4
Flevoland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1999 45,2 -4,8
Flevoland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2000 2,4 -2,2
Flevoland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2001 16,1 1,0
Flevoland (PV) J Financiële instellingen 1996 9,1 -3,0
Flevoland (PV) J Financiële instellingen 1997 28,7 2,1
Flevoland (PV) J Financiële instellingen 1998 4,9 5,2
Flevoland (PV) J Financiële instellingen 1999 27,8 5,2
Flevoland (PV) J Financiële instellingen 2000 2,8 9,7
Flevoland (PV) J Financiële instellingen 2001 -9,6 4,8
Flevoland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 -0,4 3,4
Flevoland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 4,9 2,8
Flevoland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 7,6 2,9
Flevoland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 7,5 2,7
Flevoland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 8,6 3,2
Flevoland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 13,0 3,5
Flevoland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 2,0 0,0
Flevoland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 7,4 1,5
Flevoland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 -0,2 0,9
Flevoland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 2,0 3,4
Flevoland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 3,4 4,2
Flevoland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 1,7 5,0
Flevoland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Flevoland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 7,7 -1,8
Flevoland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 6,4 2,3
Flevoland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 4,9 6,0
Flevoland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 4,8 5,4
Flevoland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 3,2 8,4
Flevoland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 8,9 0,7
Flevoland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 -3,8 3,8
Flevoland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 6,1 2,9
Flevoland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 6,2 5,8
Flevoland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 9,8 6,0
Flevoland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 6,6 7,0
Flevoland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1996 1,1 3,1
Flevoland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1997 13,4 4,2
Flevoland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1998 8,3 4,5
Flevoland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 1999 0,1 3,7
Flevoland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2000 0,5 4,0
Flevoland (PV) O+P Milieu, cultuur en ov. diensten 2001 11,6 4,7
Gelderland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1996 2,4 0,6
Gelderland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1997 3,9 1,3
Gelderland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1998 4,1 1,9
Gelderland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 1999 2,4 2,5
Gelderland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2000 3,2 3,3
Gelderland (PV) Totaal bedrijfsactiviteiten 2001 1,0 4,9
Gelderland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1996 0,6 -2,0
Gelderland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1997 6,1 4,9
Gelderland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1998 2,3 -11,9
Gelderland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 1999 5,2 -12,0
Gelderland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2000 -0,5 15,0
Gelderland (PV) A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2001 -6,7 9,3
Gelderland (PV) C Delfstoffenwinning 1996 20,7 3,7
Gelderland (PV) C Delfstoffenwinning 1997 21,1 4,3
Gelderland (PV) C Delfstoffenwinning 1998 -22,4 0,2
Gelderland (PV) C Delfstoffenwinning 1999 23,6 -9,4
Gelderland (PV) C Delfstoffenwinning 2000 -3,0 -2,9
Gelderland (PV) C Delfstoffenwinning 2001 -4,3 22,5
Gelderland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1996 1,0 -0,1
Gelderland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1997 -1,8 0,5
Gelderland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1998 5,2 2,1
Gelderland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 1999 0,1 2,2
Gelderland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2000 4,2 -0,7
Gelderland (PV) D+E Industrie, openbare nutsbedrijven 2001 -0,9 4,1
Gelderland (PV) F Bouwnijverheid 1996 -2,9 4,3
Gelderland (PV) F Bouwnijverheid 1997 2,6 2,4
Gelderland (PV) F Bouwnijverheid 1998 4,5 3,1
Gelderland (PV) F Bouwnijverheid 1999 6,8 4,7
Gelderland (PV) F Bouwnijverheid 2000 6,8 5,9
Gelderland (PV) F Bouwnijverheid 2001 1,8 6,3
Gelderland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1996 6,0 -2,6
Gelderland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1997 8,0 -2,3
Gelderland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1998 6,4 1,9
Gelderland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 1999 4,1 0,8
Gelderland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2000 5,4 1,4
Gelderland (PV) G Handel, reparatie consumentenart. 2001 1,4 3,0
Gelderland (PV) H Horeca 1996 -2,0 3,0
Gelderland (PV) H Horeca 1997 12,4 1,6
Gelderland (PV) H Horeca 1998 6,8 1,0
Gelderland (PV) H Horeca 1999 1,7 6,1
Gelderland (PV) H Horeca 2000 3,7 3,8
Gelderland (PV) H Horeca 2001 -1,2 6,9
Gelderland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1996 3,4 -0,4
Gelderland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1997 6,2 -0,5
Gelderland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1998 11,6 -1,1
Gelderland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 1999 -5,2 -1,8
Gelderland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2000 4,9 -1,1
Gelderland (PV) I Vervoer, opslag en communicatie 2001 4,9 2,9
Gelderland (PV) J Financiële instellingen 1996 5,3 -2,0
Gelderland (PV) J Financiële instellingen 1997 5,9 0,9
Gelderland (PV) J Financiële instellingen 1998 9,8 4,3
Gelderland (PV) J Financiële instellingen 1999 5,7 3,5
Gelderland (PV) J Financiële instellingen 2000 -0,9 11,3
Gelderland (PV) J Financiële instellingen 2001 -2,9 7,6
Gelderland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1996 5,2 3,6
Gelderland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1997 7,2 3,3
Gelderland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1998 -0,7 3,8
Gelderland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 1999 4,3 3,4
Gelderland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2000 3,8 3,5
Gelderland (PV) K Verhuur, zakelijke dienstverlening 2001 1,9 3,7
Gelderland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1996 -0,5 0,1
Gelderland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1997 1,8 1,7
Gelderland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1998 4,1 0,9
Gelderland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 1999 0,7 3,6
Gelderland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2000 0,5 3,9
Gelderland (PV) L Overheid, defensie, sociale verz. 2001 2,4 5,1
Gelderland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1996 0,8 1,6
Gelderland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1997 9,0 -1,8
Gelderland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1998 2,6 2,0
Gelderland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 1999 -0,6 6,1
Gelderland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2000 0,3 5,1
Gelderland (PV) M Gesubsidieerd Onderwijs 2001 1,9 7,7
Gelderland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 1,6 0,8
Gelderland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 1,7 3,8
Gelderland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1998 3,5 2,9
Gelderland (PV) N Gezondheids- en welzijnszorg 1999 3,4 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens