Arbeidskosten per bedrijfstak; 2004

Arbeidskosten(structuur) van bedrijven en instellingen.
Naar bedrijfstak (SBI 01 - 93) en bedrijfsgrootte.
2004
Gewijzigd op 15 februari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Arbeidskosten per bedrijfstak; 2004

Economische activiteit Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskostenTotaal werknemers (mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten1-9 werknemers (mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten10-99 werknemers (mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten100-499 werknemers (mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten500 of meer werknemers (mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheidTotaal werknemers (1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid1-9 werknemers (1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid10-99 werknemers (1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid100-499 werknemers (1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid500 of meer werknemers (1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uurTotaal werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur1-9 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur10-99 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur100-499 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur500 of meer werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uurTotaal werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur1-9 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur10-99 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur100-499 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur500 of meer werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheidTotaal werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid1-9 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid10-99 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid100-499 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid500 of meer werknemers (uur) Structuur van de arbeidskostenTotale structuur (%) Structuur van de arbeidskostenDirect loon (%) Structuur van de arbeidskostenBijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskostenLoon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskostenLoon in natura (%) Structuur van de arbeidskostenPremie WAO (%) Structuur van de arbeidskostenPremie ZFW (%) Structuur van de arbeidskostenPremie WW (%) Structuur van de arbeidskostenPensioenpremies (%) Structuur van de arbeidskostenOverige premies (%) Structuur van de arbeidskostenLoon bij ziekte (%) Structuur van de arbeidskostenOntslagvergoedingen (%) Structuur van de arbeidskostenTegemoetkoming ziektekosten (%) Structuur van de arbeidskostenOpleidingskosten (%) Structuur van de arbeidskostenOverige uitgaven (%) Structuur van de arbeidskostenSubsidies (%) Structuur van de arbeidsduurPotentiële arbeidsduur (%) Structuur van de arbeidsduurVerlofuren en uren van feestdagen (%) Structuur van de arbeidsduurZiekte-uren en kort verzuim (%) Structuur van de arbeidsduurGewerkte uren excl. overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduurGewerkte uren (%)
Totaal 246,4 25,4 57,4 50,5 113,1 46,2 38,0 43,2 47,9 49,5 27,16 21,72 24,53 28,25 29,95 22,98 18,65 21,14 23,81 24,98 1.701 1.751 1.762 1.698 1.653 100,0 57,1 8,9 8,6 1,3 4,5 2,1 1,3 7,6 0,4 3,1 1,3 1,4 1,2 2,1 -0,9 100,0 12,0 5,9 82,1 85,4
A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2,4 1,0 1,1 x x 35,8 33,2 36,4 x x 20,36 18,91 20,49 x x 17,67 16,43 17,91 x x 1.759 1.756 1.776 x x 100,0 62,0 6,4 8,8 1,0 4,9 3,6 2,2 7,5 0,9 1,9 0,3 0,1 0,2 0,9 -1,0 100,0 11,9 3,7 84,4 88,2
C Delfstoffenwinning 0,7 0,0 x x x 82,2 51,6 x x x 46,23 27,36 x x x 39,78 24,44 x x x 1.778 1.886 x x x 100,0 54,3 11,4 7,9 0,8 3,0 0,7 1,1 12,7 0,2 1,8 0,7 3,4 1,1 1,4 -0,4 100,0 11,9 4,7 83,4 87,4
D Industrie 36,5 2,1 9,9 10,9 13,5 46,7 35,7 42,1 49,6 50,8 27,50 20,58 24,26 29,01 30,87 23,31 17,59 20,78 24,56 25,88 1.697 1.732 1.735 1.710 1.644 100,0 57,2 9,3 8,7 0,9 4,5 2,5 1,3 9,0 0,4 3,1 0,6 1,1 0,7 1,5 -0,9 100,0 12,4 5,6 82,0 86,1
E Openbare voorzieningsbedrijven 1,8 0,0 x x x 64,9 59,2 x x x 39,07 34,28 x x x 32,38 29,17 x x x 1.662 1.727 x x x 100,0 55,9 8,9 8,9 1,8 3,5 0,1 0,6 10,2 0,0 3,2 1,9 2,6 1,2 1,4 -0,3 100,0 12,9 5,7 81,3 83,7
F Bouwnijverheid 16,1 2,6 7,2 3,1 3,2 46,0 37,9 44,3 50,6 55,5 26,44 22,06 25,47 29,13 31,52 22,83 19,05 22,03 25,14 27,11 1.739 1.720 1.740 1.736 1.762 100,0 58,1 6,7 9,2 2,8 4,4 2,5 2,0 6,6 1,6 2,8 0,3 1,0 0,9 1,4 -0,2 100,0 12,1 5,8 82,1 84,8
G Reparatie consumentenartikelen; handel 32,6 6,8 12,4 5,8 7,5 40,2 36,3 41,4 47,6 37,4 22,91 20,82 23,45 27,27 21,41 19,79 17,83 20,26 23,27 18,77 1.753 1.745 1.766 1.745 1.745 100,0 57,8 9,3 8,2 1,9 4,4 2,8 1,4 7,8 0,5 2,4 0,6 0,8 0,6 2,2 -0,6 100,0 11,6 5,0 83,4 87,4
H Horeca 3,5 1,0 1,3 0,4 0,8 29,2 25,2 30,4 29,7 33,1 16,70 14,30 17,33 17,74 18,73 14,27 12,35 14,89 14,79 15,82 1.749 1.761 1.752 1.672 1.765 100,0 64,0 6,3 8,7 0,6 5,4 4,3 1,6 4,1 0,9 1,9 0,2 0,3 0,3 2,4 -0,9 100,0 11,4 3,7 84,9 85,9
I Vervoer, opslag en communicatie 16,4 1,2 4,3 2,7 8,2 45,5 38,6 43,1 45,9 47,9 25,13 19,76 21,49 24,86 28,91 21,24 17,36 18,81 20,97 23,69 1.810 1.954 2.006 1.845 1.658 100,0 58,9 8,3 8,4 1,0 4,5 2,7 1,5 8,2 0,3 2,9 0,9 0,7 0,5 1,8 -0,5 100,0 12,1 6,0 81,9 89,3
J Financiële instellingen 14,9 1,4 1,5 1,3 10,7 69,3 54,9 56,8 68,0 74,4 41,34 30,28 31,46 40,11 45,72 34,96 26,53 27,53 33,65 38,17 1.677 1.813 1.804 1.695 1.627 100,0 48,8 14,2 7,6 2,9 3,5 1,2 0,6 12,1 0,1 2,7 1,5 1,5 1,5 2,2 -0,3 100,0 12,4 5,6 82,0 84,9
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 39,4 6,0 11,3 7,5 14,7 46,8 45,7 47,5 48,4 46,0 26,63 26,11 26,75 27,25 26,45 22,94 22,30 23,25 23,73 22,60 1.757 1.751 1.775 1.777 1.738 100,0 58,5 9,0 8,6 2,3 4,4 2,2 2,4 6,0 0,4 2,4 1,0 0,7 1,0 2,3 -1,2 100,0 12,0 5,2 82,8 86,4
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 25,6 0,0 0,7 3,8 21,2 54,9 56,0 50,2 49,9 56,0 34,39 33,56 31,46 31,49 35,07 28,42 28,97 26,33 26,14 28,93 1.595 1.670 1.596 1.586 1.597 100,0 53,3 8,6 8,1 0,3 4,1 0,2 0,4 8,8 0,0 4,1 5,4 3,3 2,2 2,3 -1,2 100,0 11,7 7,6 80,7 83,1
M Onderwijs 18,7 0,2 2,2 6,9 9,4 51,6 44,6 48,2 49,7 54,1 31,09 25,83 28,90 30,25 32,45 25,56 21,93 24,05 24,71 26,71 1.659 1.728 1.669 1.642 1.668 100,0 56,2 8,3 8,8 0,2 4,4 0,2 0,5 8,1 0,0 3,1 2,4 4,2 1,7 2,3 -0,3 100,0 12,2 5,9 82,0 82,2
N Gezondheids- en welzijnszorg 29,6 1,5 2,5 5,2 20,4 41,1 39,1 40,1 39,6 41,8 25,92 23,37 24,93 25,15 26,46 21,09 19,74 20,70 20,44 21,42 1.587 1.674 1.608 1.573 1.581 100,0 59,1 8,4 9,1 0,4 5,5 3,2 0,3 5,1 0,2 4,7 0,4 0,9 2,0 2,4 -1,6 100,0 12,1 7,7 80,3 81,6
O Cultuur, recreatie en ov.dienstverl. 8,1 1,6 2,7 2,2 1,6 41,3 29,8 41,5 48,4 49,8 23,83 17,20 24,18 28,21 27,81 20,61 14,79 20,81 24,29 24,68 1.733 1.732 1.718 1.714 1.792 100,0 59,6 8,3 9,0 1,1 4,5 2,2 1,6 6,4 0,4 3,0 0,5 1,5 0,6 2,3 -1,0 100,0 12,2 5,3 82,4 87,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens