Arbeidskosten per bedrijfsklasse; 2004

Arbeidskosten per bedrijfsklasse; 2004

Economische activiteit Totale arbeidskosten (mld euro) Per voltijdeenheid (1 000 euro) Per gewerkt uur (euro) Per betaald uur (euro) Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur Totale structuur (%) Structuur Lonen (%) Structuur Wettelijke sociale premies (%) Structuur Contractuele sociale premies (%) Structuur Toegerekende sociale premies (%) Structuur Overige kosten (%)
Totaal 246,4 46,2 27,16 22,98 1.701 100,0 75,9 7,8 8,0 5,9 2,4
A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2,4 35,8 20,36 17,67 1.759 100,0 78,3 10,7 8,4 2,4 0,2
C Delfstoffenwinning 0,7 82,2 46,23 39,78 1.778 100,0 74,4 4,8 12,8 5,8 2,1
10 Turfwinning x x x x x x x x x x x
11 Aardolie- en aardgaswinning x x x x x x x x x x x
14 Zand-, grind-, klei en zoutwinning x x x x x x x x x x x
D Industrie 36,5 46,7 27,50 23,31 1.697 100,0 76,1 8,3 9,3 4,9 1,3
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 5,1 48,8 28,43 24,11 1.717 100,0 74,2 8,6 11,3 4,2 1,7
16 Tabakverwerkende industrie 0,3 67,1 40,54 33,77 1.655 100,0 73,7 6,5 12,4 5,3 2,1
17 Textielindustrie 0,5 40,5 24,69 20,34 1.642 100,0 76,4 9,1 8,7 4,5 1,3
18 Kleding- en bontindustrie 0,1 39,3 23,54 19,63 1.671 100,0 77,8 9,7 7,6 3,7 1,2
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie x x x x x x x x x x x
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 0,6 37,8 22,00 18,95 1.719 100,0 77,8 10,3 6,8 3,6 1,6
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1,1 50,9 30,14 25,52 1.688 100,0 76,0 8,8 8,6 4,9 1,7
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 3,2 50,2 30,43 25,53 1.650 100,0 76,7 7,7 7,8 6,0 1,8
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 0,5 85,2 50,41 41,86 1.689 100,0 69,8 4,6 17,4 6,0 2,2
24 Chemische industrie 4,1 66,0 39,49 32,98 1.671 100,0 73,9 6,2 13,5 4,7 1,7
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1,4 44,4 26,13 21,91 1.699 100,0 76,5 9,6 8,1 4,4 1,4
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1,3 47,9 26,97 23,31 1.775 100,0 75,8 8,8 10,1 3,7 1,7
27 Basismetaalindustrie 1,1 54,8 32,20 26,88 1.701 100,0 76,9 8,0 8,4 4,8 1,9
28 Metaalproductenindustrie 3,5 42,0 24,03 20,60 1.749 100,0 78,0 9,0 7,6 3,9 1,4
29 Machine- en apparatenindustrie 3,7 46,7 26,37 22,83 1.769 100,0 79,5 7,8 7,6 4,1 1,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 0,3 49,3 30,02 24,58 1.642 100,0 79,6 7,8 8,3 4,4 -0,1
31 Overige elektrische apparatenindustr. 0,7 45,8 26,44 22,50 1.732 100,0 78,4 8,7 7,2 4,4 1,3
32 Audio-, video-, telecomapparatenind. x x x x x x x x x x x
33 Medische en optische apparatenind. 1,0 46,9 27,74 23,27 1.690 100,0 79,2 8,4 7,3 4,5 0,5
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1,0 45,1 27,14 22,59 1.663 100,0 76,6 9,0 8,4 4,5 1,5
35 Overige transportmiddelenindustrie 1,1 46,5 27,72 23,22 1.678 100,0 78,7 8,1 6,4 5,4 1,5
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 3,8 31,0 18,92 16,11 1.636 100,0 73,6 10,5 7,9 8,1 -0,1
37 Voorbereiding tot recycling x x x x x x x x x x x
E Openbare voorzieningsbedrijven 1,8 64,9 39,07 32,38 1.662 100,0 75,6 4,1 10,2 7,7 2,3
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 1,4 66,5 39,79 33,10 1.672 100,0 75,7 4,1 10,3 7,6 2,3
41 Waterleidingbedrijven 0,3 58,8 36,28 29,62 1.622 100,0 75,3 4,3 9,8 8,3 2,3
F Bouwnijverheid 16,1 46,0 26,44 22,83 1.739 100,0 76,7 8,9 8,2 4,0 2,1
G Reparatie consumentenartikelen; handel 32,6 40,2 22,91 19,79 1.753 100,0 77,1 8,6 8,3 3,8 2,1
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 4,0 40,5 23,37 20,09 1.735 100,0 77,4 9,1 8,0 3,7 1,8
51 Groothandel en handelsbemiddeling 18,0 49,0 27,55 23,74 1.777 100,0 77,3 7,5 8,9 4,0 2,3
52 Detailhandel (incl. reparatie) 10,6 30,7 17,71 15,35 1.732 100,0 76,6 10,3 7,5 3,6 1,9
H Horeca 3,5 29,2 16,70 14,27 1.749 100,0 79,5 11,3 5,0 2,5 1,7
I Vervoer, opslag en communicatie 16,4 45,5 25,13 21,24 1.810 100,0 76,5 8,6 8,5 4,5 1,8
60 Vervoer over land 6,8 42,9 21,57 18,83 1.987 100,0 76,5 9,6 8,1 4,0 1,7
61 Vervoer over water x x x x x x x x x x x
62 Vervoer door de lucht x x x x x x x x x x x
63 Dienstverlening voor het vervoer 3,6 46,8 28,38 23,27 1.648 100,0 77,0 8,1 8,6 4,6 1,7
64 Post en telecommunicatie 3,8 42,8 25,70 21,07 1.665 100,0 75,2 8,9 8,8 5,1 2,0
J Financiële instellingen 14,9 69,3 41,34 34,96 1.677 100,0 73,5 5,2 12,2 5,7 3,4
65 Financiële instell.(geen verzekering) 9,2 73,1 44,85 37,54 1.631 100,0 74,0 4,8 12,1 5,7 3,5
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 3,5 71,4 41,88 35,66 1.705 100,0 69,4 5,6 15,3 6,4 3,3
67 Activit.tbv financiële instellingen 2,2 54,8 30,61 26,45 1.789 100,0 78,0 6,5 7,9 4,4 3,1
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 39,4 46,8 26,63 22,94 1.757 100,0 78,3 9,0 6,4 4,1 2,1
70 Verhuur v./handel in onroerend goed 2,7 51,7 31,29 26,59 1.654 100,0 78,4 7,1 7,4 4,3 2,9
71 Verhuur van roerende goederen 0,8 41,7 21,69 19,95 1.921 100,0 78,4 8,6 6,7 3,5 2,8
72 Computerservice,informatietechnologie 5,5 58,2 32,21 27,99 1.808 100,0 79,6 7,1 6,6 4,1 2,7
73 Research 2,1 71,9 42,06 35,57 1.710 100,0 76,8 6,1 10,8 4,9 1,5
74 Overige zakelijke dienstverlening 28,3 43,7 24,91 21,43 1.756 100,0 78,2 9,8 6,0 4,0 2,0
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 25,6 54,9 34,39 28,42 1.595 100,0 70,2 4,8 8,8 12,9 3,3
M Onderwijs 18,7 51,6 31,09 25,56 1.659 100,0 73,4 5,1 8,1 9,7 3,7
N Gezondheids- en welzijnszorg 29,6 41,1 25,92 21,09 1.587 100,0 77,0 9,0 5,2 6,0 2,8
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 8,1 41,3 23,83 20,61 1.733 100,0 78,0 8,4 6,8 5,0 1,9
90 Milieudienstverlening 1,3 48,3 24,13 23,60 2.001 100,0 73,2 7,5 8,9 7,7 2,6
91 Ideële en belangenorganisaties 2,4 44,5 27,01 22,60 1.648 100,0 78,7 7,7 6,7 5,2 1,7
92 Cultuur, sport en recreatie 3,5 42,4 25,03 21,21 1.695 100,0 79,0 8,4 6,1 4,4 2,1
93 Overige dienstverlening 1,0 29,0 16,52 14,24 1.752 100,0 78,4 10,9 6,7 3,4 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Arbeidskosten(structuur) van bedrijven en instellingen.
Naar bedrijfsklasse (SBI 01 - 93).
2004
Gewijzigd op 15 februari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel.
Deze
kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een
aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee
componenten,
te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de
werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur
die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
en onbetaalde overwerkuren.
Deze omschrijving wijkt af van het Arbeidskostenonderzoek 2000, waar de
onbetaalde overwerkuren geen deel uitmaken van de gewerkte uren.
Per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en
vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd
met betaalde overwerkuren.
Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van
betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door
Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de
werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur
die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
en onbetaalde overwerkuren.
Deze omschrijving wijkt af van het Arbeidskostenonderzoek 2000, waar de
onbetaalde overwerkuren geen deel uitmaken van de gewerkte uren.
Structuur
Totale structuur
Lonen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van
het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen
in de ziektekosten.
Wettelijke sociale premies
Onder wettelijke sociale premies worden verstaan:
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal
sociale verzekeringswetten, te weten de WAO, de ZFW en de WW.
Contractuele sociale premies
Onder contractuele premies worden verstaan:
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een
pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende
invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen
en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen).
Toegerekende sociale premies
Toegerekende sociale premies zijn: loon bij ziekte, ontslagvergoedingen
en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Overige kosten
Overige kosten omvatten: opleidingskosten, werkgeversbijdragen in de
exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische
voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers),
kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de
Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
In mindering zijn gebracht: loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen.
Hierdoor kunnen in sommige economische activiteiten de overige kosten
negatief uitkomen.