Arbeidskosten per bedrijfsklasse; 2004

Arbeidskosten(structuur) van bedrijven en instellingen.
Naar bedrijfsklasse (SBI 01 - 93).
2004
Gewijzigd op 15 februari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Arbeidskosten per bedrijfsklasse; 2004

Economische activiteit Totale arbeidskosten (mld euro) Per voltijdeenheid (1 000 euro) Per gewerkt uur (euro) Per betaald uur (euro) Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) StructuurTotale structuur (%) StructuurLonen (%) StructuurWettelijke sociale premies (%) StructuurContractuele sociale premies (%) StructuurToegerekende sociale premies (%) StructuurOverige kosten (%)
Totaal 246,4 46,2 27,16 22,98 1.701 100,0 75,9 7,8 8,0 5,9 2,4
A+B Landbouw, bosbouw en visserij 2,4 35,8 20,36 17,67 1.759 100,0 78,3 10,7 8,4 2,4 0,2
C Delfstoffenwinning 0,7 82,2 46,23 39,78 1.778 100,0 74,4 4,8 12,8 5,8 2,1
10 Turfwinning x x x x x x x x x x x
11 Aardolie- en aardgaswinning x x x x x x x x x x x
14 Zand-, grind-, klei en zoutwinning x x x x x x x x x x x
D Industrie 36,5 46,7 27,50 23,31 1.697 100,0 76,1 8,3 9,3 4,9 1,3
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 5,1 48,8 28,43 24,11 1.717 100,0 74,2 8,6 11,3 4,2 1,7
16 Tabakverwerkende industrie 0,3 67,1 40,54 33,77 1.655 100,0 73,7 6,5 12,4 5,3 2,1
17 Textielindustrie 0,5 40,5 24,69 20,34 1.642 100,0 76,4 9,1 8,7 4,5 1,3
18 Kleding- en bontindustrie 0,1 39,3 23,54 19,63 1.671 100,0 77,8 9,7 7,6 3,7 1,2
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie x x x x x x x x x x x
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 0,6 37,8 22,00 18,95 1.719 100,0 77,8 10,3 6,8 3,6 1,6
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1,1 50,9 30,14 25,52 1.688 100,0 76,0 8,8 8,6 4,9 1,7
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 3,2 50,2 30,43 25,53 1.650 100,0 76,7 7,7 7,8 6,0 1,8
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 0,5 85,2 50,41 41,86 1.689 100,0 69,8 4,6 17,4 6,0 2,2
24 Chemische industrie 4,1 66,0 39,49 32,98 1.671 100,0 73,9 6,2 13,5 4,7 1,7
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1,4 44,4 26,13 21,91 1.699 100,0 76,5 9,6 8,1 4,4 1,4
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1,3 47,9 26,97 23,31 1.775 100,0 75,8 8,8 10,1 3,7 1,7
27 Basismetaalindustrie 1,1 54,8 32,20 26,88 1.701 100,0 76,9 8,0 8,4 4,8 1,9
28 Metaalproductenindustrie 3,5 42,0 24,03 20,60 1.749 100,0 78,0 9,0 7,6 3,9 1,4
29 Machine- en apparatenindustrie 3,7 46,7 26,37 22,83 1.769 100,0 79,5 7,8 7,6 4,1 1,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 0,3 49,3 30,02 24,58 1.642 100,0 79,6 7,8 8,3 4,4 -0,1
31 Overige elektrische apparatenindustr. 0,7 45,8 26,44 22,50 1.732 100,0 78,4 8,7 7,2 4,4 1,3
32 Audio-, video-, telecomapparatenind. x x x x x x x x x x x
33 Medische en optische apparatenind. 1,0 46,9 27,74 23,27 1.690 100,0 79,2 8,4 7,3 4,5 0,5
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1,0 45,1 27,14 22,59 1.663 100,0 76,6 9,0 8,4 4,5 1,5
35 Overige transportmiddelenindustrie 1,1 46,5 27,72 23,22 1.678 100,0 78,7 8,1 6,4 5,4 1,5
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 3,8 31,0 18,92 16,11 1.636 100,0 73,6 10,5 7,9 8,1 -0,1
37 Voorbereiding tot recycling x x x x x x x x x x x
E Openbare voorzieningsbedrijven 1,8 64,9 39,07 32,38 1.662 100,0 75,6 4,1 10,2 7,7 2,3
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 1,4 66,5 39,79 33,10 1.672 100,0 75,7 4,1 10,3 7,6 2,3
41 Waterleidingbedrijven 0,3 58,8 36,28 29,62 1.622 100,0 75,3 4,3 9,8 8,3 2,3
F Bouwnijverheid 16,1 46,0 26,44 22,83 1.739 100,0 76,7 8,9 8,2 4,0 2,1
G Reparatie consumentenartikelen; handel 32,6 40,2 22,91 19,79 1.753 100,0 77,1 8,6 8,3 3,8 2,1
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 4,0 40,5 23,37 20,09 1.735 100,0 77,4 9,1 8,0 3,7 1,8
51 Groothandel en handelsbemiddeling 18,0 49,0 27,55 23,74 1.777 100,0 77,3 7,5 8,9 4,0 2,3
52 Detailhandel (incl. reparatie) 10,6 30,7 17,71 15,35 1.732 100,0 76,6 10,3 7,5 3,6 1,9
H Horeca 3,5 29,2 16,70 14,27 1.749 100,0 79,5 11,3 5,0 2,5 1,7
I Vervoer, opslag en communicatie 16,4 45,5 25,13 21,24 1.810 100,0 76,5 8,6 8,5 4,5 1,8
60 Vervoer over land 6,8 42,9 21,57 18,83 1.987 100,0 76,5 9,6 8,1 4,0 1,7
61 Vervoer over water x x x x x x x x x x x
62 Vervoer door de lucht x x x x x x x x x x x
63 Dienstverlening voor het vervoer 3,6 46,8 28,38 23,27 1.648 100,0 77,0 8,1 8,6 4,6 1,7
64 Post en telecommunicatie 3,8 42,8 25,70 21,07 1.665 100,0 75,2 8,9 8,8 5,1 2,0
J Financiële instellingen 14,9 69,3 41,34 34,96 1.677 100,0 73,5 5,2 12,2 5,7 3,4
65 Financiële instell.(geen verzekering) 9,2 73,1 44,85 37,54 1.631 100,0 74,0 4,8 12,1 5,7 3,5
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 3,5 71,4 41,88 35,66 1.705 100,0 69,4 5,6 15,3 6,4 3,3
67 Activit.tbv financiële instellingen 2,2 54,8 30,61 26,45 1.789 100,0 78,0 6,5 7,9 4,4 3,1
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 39,4 46,8 26,63 22,94 1.757 100,0 78,3 9,0 6,4 4,1 2,1
70 Verhuur v./handel in onroerend goed 2,7 51,7 31,29 26,59 1.654 100,0 78,4 7,1 7,4 4,3 2,9
71 Verhuur van roerende goederen 0,8 41,7 21,69 19,95 1.921 100,0 78,4 8,6 6,7 3,5 2,8
72 Computerservice,informatietechnologie 5,5 58,2 32,21 27,99 1.808 100,0 79,6 7,1 6,6 4,1 2,7
73 Research 2,1 71,9 42,06 35,57 1.710 100,0 76,8 6,1 10,8 4,9 1,5
74 Overige zakelijke dienstverlening 28,3 43,7 24,91 21,43 1.756 100,0 78,2 9,8 6,0 4,0 2,0
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 25,6 54,9 34,39 28,42 1.595 100,0 70,2 4,8 8,8 12,9 3,3
M Onderwijs 18,7 51,6 31,09 25,56 1.659 100,0 73,4 5,1 8,1 9,7 3,7
N Gezondheids- en welzijnszorg 29,6 41,1 25,92 21,09 1.587 100,0 77,0 9,0 5,2 6,0 2,8
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 8,1 41,3 23,83 20,61 1.733 100,0 78,0 8,4 6,8 5,0 1,9
90 Milieudienstverlening 1,3 48,3 24,13 23,60 2.001 100,0 73,2 7,5 8,9 7,7 2,6
91 Ideële en belangenorganisaties 2,4 44,5 27,01 22,60 1.648 100,0 78,7 7,7 6,7 5,2 1,7
92 Cultuur, sport en recreatie 3,5 42,4 25,03 21,21 1.695 100,0 79,0 8,4 6,1 4,4 2,1
93 Overige dienstverlening 1,0 29,0 16,52 14,24 1.752 100,0 78,4 10,9 6,7 3,4 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens