Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 2003-2005

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 2003-2005

Generatie Herkomstgroepering vrouw Huwelijksjaar Herkomstgroepering man Totaal mannen (absoluut) Herkomstgroepering man Autochtoon (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Totaal niet-westers (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Marokko (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Nederlandse Antillen + Aruba (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Suriname (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Turkije (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Overige niet-westers (absoluut) Herkomstgroepering man Westers (absoluut)
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2003 (Twee jaar getrouwd) 75.388 58.954 9.862 2.346 402 1.244 2.777 3.093 6.572
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2004 (Eén jaar getrouwd) 69.438 55.830 7.626 1.665 415 1.109 1.997 2.440 5.982
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 64.273 53.921 4.838 908 437 879 978 1.636 5.514
Totaal echtparen Autochtoon 2003 (Twee jaar getrouwd) 56.139 50.573 1.537 193 176 277 260 631 4.029
Totaal echtparen Autochtoon 2004 (Eén jaar getrouwd) 52.771 47.756 1.332 153 175 255 214 535 3.683
Totaal echtparen Autochtoon 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 51.169 46.493 1.158 117 190 258 126 467 3.518
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2003 (Twee jaar getrouwd) 10.813 2.555 7.797 2.083 192 898 2.390 2.234 461
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2004 (Eén jaar getrouwd) 8.841 2.594 5.801 1.444 194 775 1.699 1.689 446
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 5.922 2.270 3.261 733 205 569 763 991 391
Totaal echtparen Marokko 2003 (Twee jaar getrouwd) 2.344 157 2.150 2.031 3 15 11 90 37
Totaal echtparen Marokko 2004 (Eén jaar getrouwd) 1.700 150 1.510 1.408 5 15 13 69 40
Totaal echtparen Marokko 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 896 110 763 692 2 8 10 51 23
Totaal echtparen Nederlandse Antillen + Aruba 2003 (Twee jaar getrouwd) 466 235 200 7 148 16 6 23 31
Totaal echtparen Nederlandse Antillen + Aruba 2004 (Eén jaar getrouwd) 475 253 192 4 139 23 5 21 30
Totaal echtparen Nederlandse Antillen + Aruba 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 445 212 190 3 156 19 2 10 43
Totaal echtparen Suriname 2003 (Twee jaar getrouwd) 1.401 434 903 14 16 802 13 58 64
Totaal echtparen Suriname 2004 (Eén jaar getrouwd) 1.316 471 776 11 19 689 8 49 69
Totaal echtparen Suriname 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 1.093 449 573 13 21 503 7 29 71
Totaal echtparen Turkije 2003 (Twee jaar getrouwd) 2.561 126 2.375 4 1 8 2.339 23 60
Totaal echtparen Turkije 2004 (Eén jaar getrouwd) 1.852 119 1.675 2 - 4 1.648 21 58
Totaal echtparen Turkije 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 922 124 764 8 - 6 731 19 34
Totaal echtparen Overige niet-westers 2003 (Twee jaar getrouwd) 4.041 1.603 2.169 27 24 57 21 2.040 269
Totaal echtparen Overige niet-westers 2004 (Eén jaar getrouwd) 3.498 1.601 1.648 19 31 44 25 1.529 249
Totaal echtparen Overige niet-westers 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 2.566 1.375 971 17 26 33 13 882 220
Totaal echtparen Westers 2003 (Twee jaar getrouwd) 8.436 5.826 528 70 34 69 127 228 2.082
Totaal echtparen Westers 2004 (Eén jaar getrouwd) 7.826 5.480 493 68 46 79 84 216 1.853
Totaal echtparen Westers 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 7.182 5.158 419 58 42 52 89 178 1.605
Beiden autochtoon Totaal vrouwen 2003 (Twee jaar getrouwd) 50.573 50.573
Beiden autochtoon Totaal vrouwen 2004 (Eén jaar getrouwd) 47.756 47.756
Beiden autochtoon Totaal vrouwen 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 46.493 46.493
Beiden autochtoon Autochtoon 2003 (Twee jaar getrouwd) 50.573 50.573
Beiden autochtoon Autochtoon 2004 (Eén jaar getrouwd) 47.756 47.756
Beiden autochtoon Autochtoon 2005 (Nog geen jaar getrouwd) 46.493 46.493
Beiden autochtoon Totaal niet-westers 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Totaal niet-westers 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Totaal niet-westers 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Marokko 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Marokko 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Marokko 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Nederlandse Antillen + Aruba 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Nederlandse Antillen + Aruba 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Nederlandse Antillen + Aruba 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Suriname 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Suriname 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Suriname 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Turkije 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Turkije 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Turkije 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Overige niet-westers 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Overige niet-westers 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Overige niet-westers 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Westers 2003 (Twee jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Westers 2004 (Eén jaar getrouwd)
Beiden autochtoon Westers 2005 (Nog geen jaar getrouwd)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gehuwde paren naar herkomstgroepering en jaar huwelijk, stand per 1 januari 2006.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 - 2005

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 25 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

De berekeningsmethode is per 1 januari 2008 gewijzigd. Verwezen wordt naar tabel Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond.
In deze tabel vind u informatie over huwende allochtonen en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon), geslacht, herkomstgroepering en generatie (eerste of tweedegeneratieallochtoon).

Toelichting onderwerpen

Herkomstgroepering man
Bij homoparen wordt de oudste huwelijkspartner bedoeld; de jongste is
bij de vrouwen geteld.
De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het geboorteland
van de persoon zelf (eerste generatie) of dat van de moeder (tweede
generatie), tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is
gerubriceerd naar het geboorteland van de vader.
Totaal mannen
Autochtoon
Autochtonen: Personen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren,
ongeacht het geboorteland van de persoon zelf.
Niet-westers
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
landen onderverdeeld in de categorieën niet-westers en westers.
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Marokko
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara, Westelijke Sahara.
Nederlandse Antillen + Aruba
De tot het Nederlandse koninkrijk behorende eilanden Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Suriname
Turkije
Overige niet-westers
Westers
Exclusief Nederland.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
landen onderverdeeld in de categorieën niet-westers en westers.
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.