Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Nederland Totaal huishouden 7.137,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 713,7
Nederland 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 713,7
Nederland 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 713,7
Nederland 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 713,7
Nederland 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 713,7
Nederland 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 713,7
Nederland 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 713,7
Nederland 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 713,7
Nederland 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 713,7
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 713,7
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 713,7
Nederland 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 2.141,2
Nederland 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 2.854,9
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 1.427,5
Noord-Nederland (LD) Totaal huishouden 754,1
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 84,7
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 86,4
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 80,4
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 81,5
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 79,1
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 79,1
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 77,1
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 70,4
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 64,1
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 51,3
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 84,7
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 248,3
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 305,6
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 115,4
Oost-Nederland (LD) Totaal huishouden 1.433,1
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 133,6
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 137,8
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 138,8
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 141,4
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 146,2
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 151,7
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 153,0
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 150,2
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 145,4
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 135,0
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 133,6
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 417,9
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 601,1
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 280,4
West-Nederland (LD) Totaal huishouden 3.426,2
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 360,3
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 344,7
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 345,8
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 340,4
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 335,2
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 325,7
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 322,1
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 331,7
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 344,0
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 376,4
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 360,3
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 1.031,0
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 1.314,7
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 720,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal huishouden 1.524,0
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 135,1
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 144,9
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 148,7
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 150,4
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 153,3
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 157,2
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 161,6
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 161,5
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 160,2
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 151,1
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 135,1
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 444,0
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 633,6
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 311,3
Groningen (PV) Totaal huishouden 271,5
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 42,3
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 33,1
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 29,7
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 29,5
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 27,1
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 26,3
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 24,9
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 22,5
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 20,3
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 15,8
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 42,3
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 92,3
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 100,8
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 36,1
Friesland (PV) Totaal huishouden 277,4
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 26,9
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 32,3
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 29,5
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 30,2
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 30,0
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 30,4
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 29,2
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 26,4
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 23,7
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft alle huishoudens met inkomen.