Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2003

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2003

Regio's Inkomensverdeling Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.) (x 1 000)
Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 10.817,2
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1.081,7
Nederland 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 1.081,7
Nederland 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 1.081,7
Nederland 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 1.081,7
Nederland 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 1.081,7
Nederland 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 1.081,7
Nederland 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 1.081,7
Nederland 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 1.081,7
Nederland 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 1.081,7
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 1.081,7
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1.081,7
Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 3.245,1
Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 4.326,9
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 2.163,4
Noord-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 1.127,1
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 118,6
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 125,2
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 124,4
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 125,7
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 119,5
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 114,4
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 111,2
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 105,1
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 99,7
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 83,4
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 118,6
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 375,2
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 450,2
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 183,0
Oost-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.261,0
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 245,4
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 235,3
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 230,7
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 231,4
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 230,7
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 228,0
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 226,7
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 222,5
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 213,7
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 196,6
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 245,4
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 697,4
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 907,9
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 410,3
West-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 5.039,8
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 465,9
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 472,1
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 483,4
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 483,8
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 490,0
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 501,1
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 508,4
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 519,3
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 534,8
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 581,1
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 465,9
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 1.439,2
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 2.018,8
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 1.115,9
Zuid-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.389,2
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 251,8
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 249,2
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 243,3
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 240,8
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 241,4
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 238,2
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 235,4
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 234,8
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 233,6
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 220,7
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 251,8
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 733,3
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 949,9
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 454,3
Groningen (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 381,9
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 38,9
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 43,4
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 44,6
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 44,2
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 41,2
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 39,4
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 36,8
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 34,8
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 32,3
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 26,2
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 38,9
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 132,2
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 152,2
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 58,5
Friesland (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 421,2
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 46,2
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 46,2
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 45,2
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 47,1
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 44,3
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 42,2
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 42,5
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 39,4
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 37,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.)
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.