Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2003

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2003

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.714,4 29,0
Nederland Loon 3.738,9 33,1
Nederland Winst 646,0 32,3
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 613,6 16,8
Nederland Pensioen 1.629,7 22,9
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,7 26,8
Noord-Nederland (LD) Loon 365,0 30,7
Noord-Nederland (LD) Winst 73,6 29,7
Noord-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 67,2 16,7
Noord-Nederland (LD) Pensioen 183,9 21,7
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.349,9 28,9
Oost-Nederland (LD) Loon 763,8 32,7
Oost-Nederland (LD) Winst 133,8 32,3
Oost-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 110,9 17,4
Oost-Nederland (LD) Pensioen 324,5 22,7
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.225,0 29,4
West-Nederland (LD) Loon 1.812,7 33,5
West-Nederland (LD) Winst 304,7 33,0
West-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 304,5 16,3
West-Nederland (LD) Pensioen 761,3 23,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,7 29,3
Zuid-Nederland (LD) Loon 797,4 33,6
Zuid-Nederland (LD) Winst 133,9 32,2
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 131,1 17,7
Zuid-Nederland (LD) Pensioen 360,0 22,8
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 240,2 25,9
Groningen (PV) Loon 127,0 29,9
Groningen (PV) Winst 22,2 28,7
Groningen (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 26,7 15,9
Groningen (PV) Pensioen 60,4 21,0
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,9 26,7
Friesland (PV) Loon 135,9 30,3
Friesland (PV) Winst 30,9 30,3
Friesland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 23,6 16,6
Friesland (PV) Pensioen 69,0 21,7
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 196,7 28,0
Drenthe (PV) Loon 102,1 32,3
Drenthe (PV) Winst 20,6 29,9
Drenthe (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 16,9 18,0
Drenthe (PV) Pensioen 54,6 22,6
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 432,7 28,2
Overijssel (PV) Loon 241,4 32,0
Overijssel (PV) Winst 40,9 32,2
Overijssel (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 37,0 17,5
Overijssel (PV) Pensioen 107,9 22,0
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 138,1 28,8
Flevoland (PV) Loon 86,9 32,3
Flevoland (PV) Winst 13,9 29,3
Flevoland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 12,2 17,1
Flevoland (PV) Pensioen 23,8 22,4
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 779,2 29,4
Gelderland (PV) Loon 435,6 33,2
Gelderland (PV) Winst 78,9 32,9
Gelderland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 61,7 17,5
Gelderland (PV) Pensioen 192,8 23,2
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 472,8 31,5
Utrecht (PV) Loon 280,4 35,2
Utrecht (PV) Winst 45,9 35,6
Utrecht (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 35,6 17,3
Utrecht (PV) Pensioen 104,8 24,8
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.135,2 29,1
Noord-Holland (PV) Loon 626,9 33,3
Noord-Holland (PV) Winst 118,1 31,3
Noord-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 116,1 16,2
Noord-Holland (PV) Pensioen 257,9 23,4
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.459,1 29,1
Zuid-Holland (PV) Loon 822,8 33,3
Zuid-Holland (PV) Winst 123,7 33,5
Zuid-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 142,1 16,0
Zuid-Holland (PV) Pensioen 353,3 22,9
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,0 28,5
Zeeland (PV) Loon 82,6 32,2
Zeeland (PV) Winst 17,0 34,2
Zeeland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 10,7 17,0
Zeeland (PV) Pensioen 45,3 22,4
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 966,7 29,9
Noord-Brabant (PV) Loon 546,4 34,0
Noord-Brabant (PV) Winst 94,4 32,7
Noord-Brabant (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 80,6 17,8
Noord-Brabant (PV) Pensioen 234,1 23,1
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 473,0 28,1
Limburg (PV) Loon 251,0 32,8
Limburg (PV) Winst 39,5 31,1
Limburg (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 50,5 17,4
Limburg (PV) Pensioen 125,9 22,3
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,2 25,3
Oost-Groningen (CR) Loon 32,4 30,2
Oost-Groningen (CR) Winst 5,5 27,3
Oost-Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,6 17,4
Oost-Groningen (CR) Pensioen 18,7 19,7
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 22,0 26,1
Delfzijl en omgeving (CR) Loon 10,8 30,5
Delfzijl en omgeving (CR) Winst 2,0 29,4
Delfzijl en omgeving (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,4 16,5
Delfzijl en omgeving (CR) Pensioen 6,6 21,6
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,0 26,1
Overig Groningen (CR) Loon 83,8 29,7
Overig Groningen (CR) Winst 14,7 29,2
Overig Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 16,7 15,1
Overig Groningen (CR) Pensioen 35,1 21,7
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.