Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2003

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2003

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.714,4 29,0
Nederland Loon 3.738,9 33,1
Nederland Winst 646,0 32,3
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 613,6 16,8
Nederland Pensioen 1.629,7 22,9
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 77,9 24,5
Groningen (gemeente) Loon 44,2 27,9
Groningen (gemeente) Winst 5,8 28,0
Groningen (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 10,7 14,0
Groningen (gemeente) Pensioen 15,8 21,2
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,5 24,8
Leeuwarden Loon 21,5 28,1
Leeuwarden Winst 2,8 29,1
Leeuwarden Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,5 14,6
Leeuwarden Pensioen 10,1 22,7
Assen Totaal particulier huishouden 25,7 27,5
Assen Loon 14,8 31,0
Assen Winst 1,7 30,3
Assen Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,6 16,1
Assen Pensioen 6,1 23,6
Zwolle Totaal particulier huishouden 46,7 28,3
Zwolle Loon 28,4 31,4
Zwolle Winst 2,9 34,9
Zwolle Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 4,5 15,9
Zwolle Pensioen 10,3 23,6
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,6 25,6
Arnhem Loon 35,1 29,2
Arnhem Winst 4,8 28,9
Arnhem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 9,2 15,3
Arnhem Pensioen 13,4 22,6
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 117,8 27,8
Utrecht (gemeente) Loon 71,5 31,3
Utrecht (gemeente) Winst 9,6 30,8
Utrecht (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 13,3 15,9
Utrecht (gemeente) Pensioen 21,9 22,7
Amsterdam Totaal particulier huishouden 363,0 25,0
Amsterdam Loon 197,1 29,4
Amsterdam Winst 37,5 25,8
Amsterdam Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 58,9 14,7
Amsterdam Pensioen 64,3 20,7
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,3 28,0
Haarlem Loon 37,5 32,0
Haarlem Winst 5,9 31,8
Haarlem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 6,5 16,5
Haarlem Pensioen 16,7 22,5
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 216,1 26,2
's-Gravenhage (gemeente) Loon 118,1 30,2
's-Gravenhage (gemeente) Winst 17,3 28,0
's-Gravenhage (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 29,0 15,0
's-Gravenhage (gemeente) Pensioen 48,8 22,9
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,0 27,8
Middelburg (Z.) Loon 10,8 31,0
Middelburg (Z.) Winst 1,6 35,2
Middelburg (Z.) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 1,7 16,4
Middelburg (Z.) Pensioen 5,5 23,6
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 57,6 29,1
's-Hertogenbosch Loon 32,9 33,5
's-Hertogenbosch Winst 5,2 30,3
's-Hertogenbosch Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,8 16,9
's-Hertogenbosch Pensioen 13,0 23,3
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,1 26,5
Maastricht Loon 26,4 31,1
Maastricht Winst 3,8 29,7
Maastricht Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 6,8 16,2
Maastricht Pensioen 14,3 22,3
Lelystad Totaal particulier huishouden 28,6 27,5
Lelystad Loon 17,6 30,9
Lelystad Winst 2,4 29,1
Lelystad Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 3,1 17,1
Lelystad Pensioen 5,1 22,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.