Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2003

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2003

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.714,4 29,0
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.120,9 17,8
Nederland Paar zonder kinderen 1.984,7 31,8
Nederland Paar met kinderen 1.991,3 38,2
Nederland Eenoudergezin 405,6 24,3
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,7 26,8
Noord-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 212,6 16,6
Noord-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 223,7 29,1
Noord-Nederland (LD) Paar met kinderen 209,6 34,7
Noord-Nederland (LD) Eenoudergezin 37,7 23,2
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.349,9 28,9
Oost-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 378,1 17,2
Oost-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 407,4 30,7
Oost-Nederland (LD) Paar met kinderen 445,5 36,8
Oost-Nederland (LD) Eenoudergezin 72,9 24,6
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.225,0 29,4
West-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 1.127,4 18,3
West-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 895,0 33,4
West-Nederland (LD) Paar met kinderen 881,1 39,9
West-Nederland (LD) Eenoudergezin 217,3 24,0
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,7 29,3
Zuid-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 402,7 17,4
Zuid-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 458,7 30,9
Zuid-Nederland (LD) Paar met kinderen 455,1 37,9
Zuid-Nederland (LD) Eenoudergezin 77,7 25,0
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 240,2 25,9
Groningen (PV) Eenpersoonshuishouden 80,1 16,3
Groningen (PV) Paar zonder kinderen 75,1 28,7
Groningen (PV) Paar met kinderen 65,1 34,5
Groningen (PV) Eenoudergezin 14,3 22,3
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,9 26,7
Friesland (PV) Eenpersoonshuishouden 79,1 16,5
Friesland (PV) Paar zonder kinderen 82,4 28,8
Friesland (PV) Paar met kinderen 81,9 34,5
Friesland (PV) Eenoudergezin 14,0 23,7
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 196,7 28,0
Drenthe (PV) Eenpersoonshuishouden 53,4 17,1
Drenthe (PV) Paar zonder kinderen 66,2 29,8
Drenthe (PV) Paar met kinderen 62,5 35,3
Drenthe (PV) Eenoudergezin 9,5 23,9
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 432,7 28,2
Overijssel (PV) Eenpersoonshuishouden 120,8 16,8
Overijssel (PV) Paar zonder kinderen 131,6 29,6
Overijssel (PV) Paar met kinderen 143,6 35,9
Overijssel (PV) Eenoudergezin 21,7 24,6
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 138,1 28,8
Flevoland (PV) Eenpersoonshuishouden 35,1 17,1
Flevoland (PV) Paar zonder kinderen 37,9 31,2
Flevoland (PV) Paar met kinderen 50,0 35,9
Flevoland (PV) Eenoudergezin 10,3 22,6
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 779,2 29,4
Gelderland (PV) Eenpersoonshuishouden 222,2 17,4
Gelderland (PV) Paar zonder kinderen 238,0 31,3
Gelderland (PV) Paar met kinderen 251,9 37,6
Gelderland (PV) Eenoudergezin 40,9 25,1
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 472,8 31,5
Utrecht (PV) Eenpersoonshuishouden 152,4 19,0
Utrecht (PV) Paar zonder kinderen 135,5 35,3
Utrecht (PV) Paar met kinderen 143,6 41,4
Utrecht (PV) Eenoudergezin 26,7 25,6
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.135,2 29,1
Noord-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 427,1 18,5
Noord-Holland (PV) Paar zonder kinderen 301,4 33,9
Noord-Holland (PV) Paar met kinderen 288,9 40,1
Noord-Holland (PV) Eenoudergezin 81,4 23,9
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.459,1 29,1
Zuid-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 501,0 18,0
Zuid-Holland (PV) Paar zonder kinderen 405,5 32,8
Zuid-Holland (PV) Paar met kinderen 401,7 39,4
Zuid-Holland (PV) Eenoudergezin 101,2 23,7
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,0 28,5
Zeeland (PV) Eenpersoonshuishouden 46,8 17,4
Zeeland (PV) Paar zonder kinderen 52,6 30,4
Zeeland (PV) Paar met kinderen 46,9 37,5
Zeeland (PV) Eenoudergezin 7,9 24,4
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 966,7 29,9
Noord-Brabant (PV) Eenpersoonshuishouden 266,4 17,7
Noord-Brabant (PV) Paar zonder kinderen 306,3 31,4
Noord-Brabant (PV) Paar met kinderen 312,7 38,4
Noord-Brabant (PV) Eenoudergezin 50,8 25,3
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 473,0 28,1
Limburg (PV) Eenpersoonshuishouden 136,3 16,9
Limburg (PV) Paar zonder kinderen 152,4 29,9
Limburg (PV) Paar met kinderen 142,4 36,8
Limburg (PV) Eenoudergezin 26,9 24,4
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,2 25,3
Oost-Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 18,4 15,3
Oost-Groningen (CR) Paar zonder kinderen 22,1 26,3
Oost-Groningen (CR) Paar met kinderen 19,6 33,1
Oost-Groningen (CR) Eenoudergezin 3,4 22,9
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 22,0 26,1
Delfzijl en omgeving (CR) Eenpersoonshuishouden 6,4 16,2
Delfzijl en omgeving (CR) Paar zonder kinderen 7,4 28,0
Delfzijl en omgeving (CR) Paar met kinderen 6,5 33,5
Delfzijl en omgeving (CR) Eenoudergezin 1,2 22,8
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,0 26,1
Overig Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 55,3 16,7
Overig Groningen (CR) Paar zonder kinderen 45,6 30,0
Overig Groningen (CR) Paar met kinderen 39,1 35,4
Overig Groningen (CR) Eenoudergezin 9,6 22,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.