Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2003

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2003

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Herkomst (land) 10.817,2 17,7
Nederland Herkomst: Nederland 9.106,3 17,8
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.710,8 16,7
Nederland Herkomst: Westers land 934,6 18,3
Nederland Herkomst: Niet-westers land 776,3 14,7
Noord-Nederland (LD) Herkomst (land) 1.127,1 16,4
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.040,5 16,4
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 86,6 15,6
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 60,2 16,5
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 26,4 13,6
Oost-Nederland (LD) Herkomst (land) 2.261,0 17,0
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.975,3 17,1
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 285,7 15,8
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 171,8 17,0
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 113,9 14,1
West-Nederland (LD) Herkomst (land) 5.039,8 18,5
West-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 4.041,0 18,8
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 998,8 17,2
West-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 466,1 19,7
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 532,8 15,1
Zuid-Nederland (LD) Herkomst (land) 2.389,2 17,2
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 2.049,5 17,4
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 339,8 16,0
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 236,5 16,8
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 103,3 14,0
Friesland (PV) Herkomst (land) 421,2 16,3
Friesland (PV) Herkomst: Nederland 394,1 16,4
Friesland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 27,1 15,1
Friesland (PV) Herkomst: Westers land 18,7 16,0
Friesland (PV) Herkomst: Niet-westers land 8,4 13,0
Flevoland (PV) Herkomst (land) 224,1 17,2
Flevoland (PV) Herkomst: Nederland 179,4 17,4
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 44,7 16,4
Flevoland (PV) Herkomst: Westers land 17,9 17,5
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-westers land 26,9 15,6
Gelderland (PV) Herkomst (land) 1.310,3 17,2
Gelderland (PV) Herkomst: Nederland 1.156,4 17,3
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 153,9 16,1
Gelderland (PV) Herkomst: Westers land 100,9 17,3
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-westers land 53,0 13,8
Noord-Holland (PV) Herkomst (land) 1.738,7 18,6
Noord-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.367,0 18,9
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 371,8 17,6
Noord-Holland (PV) Herkomst: Westers land 175,7 20,0
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 196,1 15,4
Zuid-Holland (PV) Herkomst (land) 2.274,9 18,3
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.802,6 18,6
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 472,3 17,0
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Westers land 201,8 19,7
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 270,5 14,9
Zeeland (PV) Herkomst (land) 251,6 17,3
Zeeland (PV) Herkomst: Nederland 220,5 17,5
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 31,1 16,0
Zeeland (PV) Herkomst: Westers land 24,1 16,7
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-westers land 7,0 13,6
Noord-Friesland (CR) Herkomst (land) 216,1 16,1
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 202,0 16,2
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 14,0 14,9
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 9,4 15,9
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 4,6 12,9
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst (land) 68,5 16,5
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 64,3 16,5
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 4,2 15,7
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 3,3 16,7
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 1,0 12,3
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst (land) 136,6 16,5
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 127,7 16,6
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 8,8 15,1
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 6,1 15,9
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 2,8 13,5
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst (land) 148,9 17,6
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Nederland 135,0 17,7
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 13,9 16,6
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Westers land 8,5 18,1
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,4 14,3
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst (land) 243,1 17,0
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Nederland 218,4 17,1
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 24,7 16,1
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Westers land 15,7 17,1
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 9,1 14,4
Delft en Westland (CR) Herkomst (land) 140,9 17,6
Delft en Westland (CR) Herkomst: Nederland 122,7 17,7
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 18,2 16,6
Delft en Westland (CR) Herkomst: Westers land 9,5 18,4
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-westers land 8,7 14,6
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst (land) 211,7 18,7
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 186,4 18,9
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 25,4 17,2
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 14,4 19,2
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 11,0 14,6
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst (land) 261,7 17,8
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 225,1 18,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 36,6 15,9
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 19,2 17,5
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 17,3 14,1
Overig Zeeland (CR) Herkomst (land) 179,6 17,4
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Nederland 161,9 17,5
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 17,7 16,1
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Westers land 12,5 17,1
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,2 13,7
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.