Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2003

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2003

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Herkomst (land) 10.817,2 17,7
Nederland Herkomst: Nederland 9.106,3 17,8
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.710,8 16,7
Nederland Herkomst: Westers land 934,6 18,3
Nederland Herkomst: Niet-westers land 776,3 14,7
Groningen (gemeente) Herkomst (land) 122,0 16,0
Groningen (gemeente) Herkomst: Nederland 104,3 16,2
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 17,7 15,1
Groningen (gemeente) Herkomst: Westers land 10,5 16,1
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 7,2 13,6
Leeuwarden Herkomst (land) 61,8 16,2
Leeuwarden Herkomst: Nederland 54,1 16,5
Leeuwarden Herkomst: Niet-Nederland 7,7 14,4
Leeuwarden Herkomst: Westers land 4,3 15,7
Leeuwarden Herkomst: Niet-westers land 3,4 12,8
Assen Herkomst (land) 41,4 17,1
Assen Herkomst: Nederland 36,5 17,3
Assen Herkomst: Niet-Nederland 4,9 15,8
Assen Herkomst: Westers land 3,4 16,3
Assen Herkomst: Niet-westers land 1,5 14,6
Zwolle Herkomst (land) 76,2 17,3
Zwolle Herkomst: Nederland 66,6 17,6
Zwolle Herkomst: Niet-Nederland 9,6 15,4
Zwolle Herkomst: Westers land 5,2 17,0
Zwolle Herkomst: Niet-westers land 4,4 13,5
Arnhem Herkomst (land) 97,0 16,7
Arnhem Herkomst: Nederland 74,1 17,3
Arnhem Herkomst: Niet-Nederland 23,0 14,9
Arnhem Herkomst: Westers land 11,6 16,5
Arnhem Herkomst: Niet-westers land 11,4 13,2
Utrecht (gemeente) Herkomst (land) 183,1 17,9
Utrecht (gemeente) Herkomst: Nederland 139,0 18,5
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 44,1 16,0
Utrecht (gemeente) Herkomst: Westers land 17,8 18,3
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 26,3 14,4
Amsterdam Herkomst (land) 481,8 18,4
Amsterdam Herkomst: Nederland 293,9 19,3
Amsterdam Herkomst: Niet-Nederland 187,9 16,9
Amsterdam Herkomst: Westers land 65,4 20,0
Amsterdam Herkomst: Niet-westers land 122,5 15,3
Haarlem Herkomst (land) 103,5 18,0
Haarlem Herkomst: Nederland 84,3 18,3
Haarlem Herkomst: Niet-Nederland 19,2 17,1
Haarlem Herkomst: Westers land 10,3 19,0
Haarlem Herkomst: Niet-westers land 9,0 15,0
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst (land) 303,2 18,3
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Nederland 196,9 18,8
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 106,3 17,3
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Westers land 37,2 21,7
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 69,2 15,0
Middelburg (Z.) Herkomst (land) 31,1 17,6
Middelburg (Z.) Herkomst: Nederland 27,0 17,7
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-Nederland 4,1 16,5
Middelburg (Z.) Herkomst: Westers land 2,8 17,4
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-westers land 1,3 14,7
's-Hertogenbosch Herkomst (land) 92,2 17,9
's-Hertogenbosch Herkomst: Nederland 77,8 18,2
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-Nederland 14,3 15,9
's-Hertogenbosch Herkomst: Westers land 8,0 17,6
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-westers land 6,4 13,8
Maastricht Herkomst (land) 82,8 16,5
Maastricht Herkomst: Nederland 67,6 16,7
Maastricht Herkomst: Niet-Nederland 15,1 15,8
Maastricht Herkomst: Westers land 11,6 16,6
Maastricht Herkomst: Niet-westers land 3,5 13,3
Lelystad Herkomst (land) 45,5 16,7
Lelystad Herkomst: Nederland 35,8 17,0
Lelystad Herkomst: Niet-Nederland 9,6 15,4
Lelystad Herkomst: Westers land 4,0 16,4
Lelystad Herkomst: Niet-westers land 5,7 14,7
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.