Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2003

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2003

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.817,2 17,7
Nederland Totaal actief 6.830,7 19,7
Nederland Werknemer 6.026,3 20,0
Nederland Zelfstandige 792,6 17,2
Nederland Totaal niet-actief 3.984,7 14,2
Nederland Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 427,5 12,0
Nederland Pensioenontvanger 2.541,2 16,1
Noord-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 1.127,1 16,4
Noord-Nederland (LD) Totaal actief 681,3 18,2
Noord-Nederland (LD) Werknemer 587,2 18,6
Noord-Nederland (LD) Zelfstandige 92,8 15,9
Noord-Nederland (LD) Totaal niet-actief 445,6 13,5
Noord-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 46,8 11,8
Noord-Nederland (LD) Pensioenontvanger 286,4 15,1
Oost-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.261,0 17,0
Oost-Nederland (LD) Totaal actief 1.450,9 18,7
Oost-Nederland (LD) Werknemer 1.278,2 19,0
Oost-Nederland (LD) Zelfstandige 170,1 16,3
Oost-Nederland (LD) Totaal niet-actief 809,7 13,9
Oost-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 75,9 11,9
Oost-Nederland (LD) Pensioenontvanger 520,3 15,7
West-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 5.039,8 18,5
West-Nederland (LD) Totaal actief 3.202,9 20,7
West-Nederland (LD) Werknemer 2.839,3 21,0
West-Nederland (LD) Zelfstandige 359,1 18,4
West-Nederland (LD) Totaal niet-actief 1.836,1 14,6
West-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 221,0 12,0
West-Nederland (LD) Pensioenontvanger 1.163,2 16,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.389,2 17,2
Zuid-Nederland (LD) Totaal actief 1.495,6 19,1
Zuid-Nederland (LD) Werknemer 1.321,6 19,5
Zuid-Nederland (LD) Zelfstandige 170,7 16,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal niet-actief 893,4 14,0
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 83,8 12,0
Zuid-Nederland (LD) Pensioenontvanger 571,3 15,8
Groningen (PV) Totaal sociaal-economische categorie 381,9 16,1
Groningen (PV) Totaal actief 223,8 18,4
Groningen (PV) Werknemer 195,9 18,8
Groningen (PV) Zelfstandige 27,5 15,4
Groningen (PV) Totaal niet-actief 158,0 13,0
Groningen (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 19,5 11,6
Groningen (PV) Pensioenontvanger 93,7 14,8
Friesland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 421,2 16,3
Friesland (PV) Totaal actief 260,1 18,0
Friesland (PV) Werknemer 220,5 18,2
Friesland (PV) Zelfstandige 39,0 16,5
Friesland (PV) Totaal niet-actief 161,0 13,7
Friesland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 16,1 11,9
Friesland (PV) Pensioenontvanger 106,4 15,1
Drenthe (PV) Totaal sociaal-economische categorie 324,0 16,7
Drenthe (PV) Totaal actief 197,5 18,4
Drenthe (PV) Werknemer 170,8 18,8
Drenthe (PV) Zelfstandige 26,3 15,7
Drenthe (PV) Totaal niet-actief 126,5 14,1
Drenthe (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 11,1 12,2
Drenthe (PV) Pensioenontvanger 86,3 15,5
Overijssel (PV) Totaal sociaal-economische categorie 726,6 16,5
Overijssel (PV) Totaal actief 456,2 18,2
Overijssel (PV) Werknemer 402,3 18,5
Overijssel (PV) Zelfstandige 53,0 16,1
Overijssel (PV) Totaal niet-actief 270,3 13,5
Overijssel (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 25,4 11,6
Overijssel (PV) Pensioenontvanger 173,0 15,2
Flevoland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 224,1 17,2
Flevoland (PV) Totaal actief 158,0 18,8
Flevoland (PV) Werknemer 140,7 19,3
Flevoland (PV) Zelfstandige 17,1 15,1
Flevoland (PV) Totaal niet-actief 66,1 13,2
Flevoland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 8,5 12,4
Flevoland (PV) Pensioenontvanger 36,7 15,2
Gelderland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.310,3 17,2
Gelderland (PV) Totaal actief 836,7 18,9
Gelderland (PV) Werknemer 735,2 19,2
Gelderland (PV) Zelfstandige 100,0 16,7
Gelderland (PV) Totaal niet-actief 473,4 14,2
Gelderland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 42,0 12,0
Gelderland (PV) Pensioenontvanger 310,7 16,0
Utrecht (PV) Totaal sociaal-economische categorie 774,6 19,0
Utrecht (PV) Totaal actief 509,9 21,2
Utrecht (PV) Werknemer 454,5 21,4
Utrecht (PV) Zelfstandige 54,6 19,0
Utrecht (PV) Totaal niet-actief 264,6 14,9
Utrecht (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 24,3 12,1
Utrecht (PV) Pensioenontvanger 164,4 17,5
Noord-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.738,7 18,6
Noord-Holland (PV) Totaal actief 1.100,6 20,9
Noord-Holland (PV) Werknemer 961,9 21,4
Noord-Holland (PV) Zelfstandige 137,1 17,7
Noord-Holland (PV) Totaal niet-actief 637,8 14,7
Noord-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 75,5 12,2
Noord-Holland (PV) Pensioenontvanger 393,1 16,9
Zuid-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 2.274,9 18,3
Zuid-Holland (PV) Totaal actief 1.436,4 20,5
Zuid-Holland (PV) Werknemer 1.289,0 20,7
Zuid-Holland (PV) Zelfstandige 145,6 18,7
Zuid-Holland (PV) Totaal niet-actief 838,1 14,4
Zuid-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 114,5 11,9
Zuid-Holland (PV) Pensioenontvanger 534,9 16,4
Zeeland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 251,6 17,3
Zeeland (PV) Totaal actief 156,1 19,0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.