Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2003

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2003

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.817,2 17,7
Nederland Totaal actief 6.830,7 19,7
Nederland Totaal niet-actief 3.984,7 14,2
Groningen (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 122,0 16,0
Groningen (gemeente) Totaal actief 68,2 19,1
Groningen (gemeente) Totaal niet-actief 53,7 12,2
Leeuwarden Totaal sociaal-economische categorie 61,8 16,2
Leeuwarden Totaal actief 34,6 18,3
Leeuwarden Totaal niet-actief 27,1 13,6
Assen Totaal sociaal-economische categorie 41,4 17,1
Assen Totaal actief 25,4 19,0
Assen Totaal niet-actief 16,0 14,2
Zwolle Totaal sociaal-economische categorie 76,2 17,3
Zwolle Totaal actief 48,4 19,3
Zwolle Totaal niet-actief 27,8 14,0
Arnhem Totaal sociaal-economische categorie 97,0 16,7
Arnhem Totaal actief 57,5 18,8
Arnhem Totaal niet-actief 39,5 13,7
Utrecht (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 183,1 17,9
Utrecht (gemeente) Totaal actief 113,0 20,9
Utrecht (gemeente) Totaal niet-actief 70,1 13,1
Amsterdam Totaal sociaal-economische categorie 481,8 18,4
Amsterdam Totaal actief 291,9 21,5
Amsterdam Totaal niet-actief 189,8 13,6
Haarlem Totaal sociaal-economische categorie 103,5 18,0
Haarlem Totaal actief 63,9 20,3
Haarlem Totaal niet-actief 39,6 14,4
's-Gravenhage (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 303,2 18,3
's-Gravenhage (gemeente) Totaal actief 181,7 20,6
's-Gravenhage (gemeente) Totaal niet-actief 121,4 14,8
Middelburg (Z.) Totaal sociaal-economische categorie 31,1 17,6
Middelburg (Z.) Totaal actief 19,1 19,2
Middelburg (Z.) Totaal niet-actief 12,0 15,0
's-Hertogenbosch Totaal sociaal-economische categorie 92,2 17,9
's-Hertogenbosch Totaal actief 58,8 20,0
's-Hertogenbosch Totaal niet-actief 33,4 14,2
Maastricht Totaal sociaal-economische categorie 82,8 16,5
Maastricht Totaal actief 43,4 19,6
Maastricht Totaal niet-actief 39,4 13,1
Lelystad Totaal sociaal-economische categorie 45,5 16,7
Lelystad Totaal actief 30,4 18,5
Lelystad Totaal niet-actief 15,0 13,0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.