Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2003

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2003

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.794,3 17,7
Nederland Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1.054,4 9,1
Nederland Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.121,8 18,4
Nederland Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 3.407,4 20,5
Nederland Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 2.210,8 16,0
Nederland Man Totaal leeftijd 5.709,7 21,3
Nederland Man 15 tot 25 jaar 537,5 9,6
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.233,7 21,6
Nederland Man 45 tot 65 jaar 2.003,0 24,9
Nederland Man 65 jaar en ouder 935,5 19,7
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.084,7 13,6
Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 516,9 8,6
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.888,2 14,7
Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 1.404,4 14,3
Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 1.275,2 13,3
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1.124,9 16,4
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 109,9 8,8
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 408,3 16,9
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 356,9 19,1
Noord-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 249,8 15,1
Noord-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 603,8 19,5
Noord-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 56,9 9,4
Noord-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 224,3 19,6
Noord-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 215,7 22,8
Noord-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 106,9 18,4
Noord-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 521,0 12,7
Noord-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 53,1 8,1
Noord-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 183,9 13,6
Noord-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 141,1 13,5
Noord-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 142,9 12,6
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.256,1 17,0
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 237,6 9,0
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 865,8 17,6
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 701,2 19,8
Oost-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 451,5 15,6
Oost-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.207,6 20,5
Oost-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 122,4 9,5
Oost-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 474,8 20,9
Oost-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 418,3 24,0
Oost-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 192,1 19,2
Oost-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.048,5 12,9
Oost-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 115,1 8,4
Oost-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 391,0 13,7
Oost-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 282,9 13,5
Oost-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 259,5 13,0
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 5.029,2 18,5
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 479,0 9,4
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1.960,4 19,3
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1.576,2 21,4
West-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 1.013,6 16,6
West-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 2.618,0 22,2
West-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 240,7 9,8
West-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 1.049,5 22,5
West-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 904,9 26,1
West-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 422,8 20,6
West-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 2.411,2 14,4
West-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 238,3 9,0
West-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 910,9 15,7
West-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 671,3 15,2
West-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 590,8 13,8
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.384,2 17,2
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 227,9 8,8
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 887,4 17,9
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 773,1 20,0
Zuid-Nederland (LD) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 495,9 15,6
Zuid-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.280,3 21,0
Zuid-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 117,5 9,3
Zuid-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 485,0 21,3
Zuid-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 464,0 24,4
Zuid-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 213,8 19,1
Zuid-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.103,9 12,9
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 110,4 8,3
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 402,3 13,8
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 309,1 13,4
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 282,1 12,9
Groningen (PV) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 381,3 16,2
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 40,0 8,7
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 141,4 16,9
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 117,9 18,9
Groningen (PV) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 82,0 14,7
Groningen (PV) Man Totaal leeftijd 202,5 19,0
Groningen (PV) Man 15 tot 25 jaar 20,0 9,1
Groningen (PV) Man 25 tot 45 jaar 77,3 19,1
Groningen (PV) Man 45 tot 65 jaar 70,8 22,3
Groningen (PV) Man 65 jaar en ouder 34,4 17,7
Groningen (PV) Vrouw Totaal leeftijd 178,8 13,0
Groningen (PV) Vrouw 15 tot 25 jaar 20,1 8,2
Groningen (PV) Vrouw 25 tot 45 jaar 64,1 14,1
Groningen (PV) Vrouw 45 tot 65 jaar 47,1 13,8
Groningen (PV) Vrouw 65 jaar en ouder 47,6 12,6
Friesland (PV) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 420,2 16,3
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 41,7 9,0
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 153,1 16,8
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 132,9 19,0
Friesland (PV) Mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 92,5 15,2
Friesland (PV) Man Totaal leeftijd 228,1 19,5
Friesland (PV) Man 15 tot 25 jaar 22,0 9,7
Friesland (PV) Man 25 tot 45 jaar 85,1 19,5
Friesland (PV) Man 45 tot 65 jaar 81,2 22,7
Friesland (PV) Man 65 jaar en ouder 39,8 18,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.