Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2003

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2003

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.794,3 17,7
Nederland Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.121,8 18,4
Nederland Man Totaal leeftijd 5.709,7 21,3
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.233,7 21,6
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.084,7 13,6
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.888,2 14,7
Groningen (gemeente) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 121,9 16,1
Groningen (gemeente) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 50,4 17,3
Groningen (gemeente) Man Totaal leeftijd 61,4 18,1
Groningen (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 27,0 18,5
Groningen (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 60,4 14,0
Groningen (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 23,4 15,9
Leeuwarden Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 61,7 16,3
Leeuwarden Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 23,2 16,8
Leeuwarden Man Totaal leeftijd 31,4 18,8
Leeuwarden Man 25 tot 45 jaar 12,5 18,6
Leeuwarden Vrouw Totaal leeftijd 30,3 13,6
Leeuwarden Vrouw 25 tot 45 jaar 10,7 14,8
Assen Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 41,3 17,1
Assen Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 16,2 17,4
Assen Man Totaal leeftijd 21,4 20,7
Assen Man 25 tot 45 jaar 8,5 20,4
Assen Vrouw Totaal leeftijd 19,9 13,4
Assen Vrouw 25 tot 45 jaar 7,7 14,0
Zwolle Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 76,1 17,4
Zwolle Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 32,6 18,1
Zwolle Man Totaal leeftijd 38,6 20,7
Zwolle Man 25 tot 45 jaar 17,1 20,8
Zwolle Vrouw Totaal leeftijd 37,5 13,9
Zwolle Vrouw 25 tot 45 jaar 15,5 15,1
Arnhem Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 96,9 16,7
Arnhem Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 41,6 17,3
Arnhem Man Totaal leeftijd 49,5 19,3
Arnhem Man 25 tot 45 jaar 22,3 19,3
Arnhem Vrouw Totaal leeftijd 47,4 14,1
Arnhem Vrouw 25 tot 45 jaar 19,3 15,1
Utrecht (gemeente) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 182,8 17,9
Utrecht (gemeente) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 88,0 19,6
Utrecht (gemeente) Man Totaal leeftijd 90,5 20,6
Utrecht (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 46,0 21,6
Utrecht (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 92,3 15,4
Utrecht (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 42,0 17,5
Amsterdam Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 481,4 18,4
Amsterdam Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 220,4 20,0
Amsterdam Man Totaal leeftijd 240,5 20,5
Amsterdam Man 25 tot 45 jaar 114,5 21,7
Amsterdam Vrouw Totaal leeftijd 240,9 16,3
Amsterdam Vrouw 25 tot 45 jaar 105,8 18,2
Haarlem Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 103,4 18,1
Haarlem Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 40,8 19,2
Haarlem Man Totaal leeftijd 51,6 21,1
Haarlem Man 25 tot 45 jaar 21,4 21,6
Haarlem Vrouw Totaal leeftijd 51,8 15,0
Haarlem Vrouw 25 tot 45 jaar 19,4 16,6
's-Gravenhage (gemeente) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 302,9 18,3
's-Gravenhage (gemeente) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 124,6 19,0
's-Gravenhage (gemeente) Man Totaal leeftijd 151,4 20,9
's-Gravenhage (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 66,4 21,0
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 151,4 15,7
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 58,2 16,8
Middelburg (Z.) Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 31,0 17,6
Middelburg (Z.) Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 10,9 18,0
Middelburg (Z.) Man Totaal leeftijd 16,3 21,4
Middelburg (Z.) Man 25 tot 45 jaar 5,9 21,4
Middelburg (Z.) Vrouw Totaal leeftijd 14,7 13,4
Middelburg (Z.) Vrouw 25 tot 45 jaar 5,0 13,9
's-Hertogenbosch Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 92,0 17,9
's-Hertogenbosch Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 38,2 19,0
's-Hertogenbosch Man Totaal leeftijd 47,8 21,4
's-Hertogenbosch Man 25 tot 45 jaar 20,5 22,0
's-Hertogenbosch Vrouw Totaal leeftijd 44,2 14,1
's-Hertogenbosch Vrouw 25 tot 45 jaar 17,7 15,5
Maastricht Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 82,7 16,5
Maastricht Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 27,9 17,4
Maastricht Man Totaal leeftijd 41,7 19,8
Maastricht Man 25 tot 45 jaar 14,6 19,9
Maastricht Vrouw Totaal leeftijd 41,0 13,2
Maastricht Vrouw 25 tot 45 jaar 13,3 14,7
Lelystad Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 45,4 16,7
Lelystad Mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 18,1 17,2
Lelystad Man Totaal leeftijd 23,9 19,8
Lelystad Man 25 tot 45 jaar 9,8 19,8
Lelystad Vrouw Totaal leeftijd 21,4 13,3
Lelystad Vrouw 25 tot 45 jaar 8,3 14,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.