Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2003


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2003

Regio's Aantal personenBevolking ultimo 2003 (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Gemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner Gemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink)
Nederland 16.258,0 10.817,5 67 12,3 - 17,7 -
Groningen (gemeente) 179,2 122,0 68 11,7 322 16,0 429
Leeuwarden 91,4 61,8 68 11,6 344 16,2 405
Assen 61,9 41,4 67 11,8 291 17,1 286
Zwolle 110,9 76,2 69 12,4 169 17,3 246
Arnhem 141,6 97,1 69 12,0 240 16,7 344
Utrecht (gemeente) 270,2 183,1 68 12,8 111 17,9 166
Amsterdam 739,1 481,9 65 12,7 125 18,4 123
Haarlem 147,3 103,6 70 13,2 75 18,0 156
's-Gravenhage (gemeente) 469,1 303,2 65 12,5 154 18,3 135
Middelburg (Z.) 46,3 31,1 67 12,2 204 17,6 215
's-Hertogenbosch 133,5 92,2 69 12,8 105 17,9 170
Maastricht 122,2 82,8 68 11,9 269 16,5 376
Lelystad 69,6 45,5 65 11,4 374 16,7 350
Bron: cbs.
Verklaring van tekens