Innovatie bij bedrijven; 2002-2004

Innovatie bij bedrijven; 2002-2004

SBI '93 Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Als % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Als % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan In partnership (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%)
Totaal bedrijven 57.509 14.450 25 13.770 24 66 9.583 58 30 12
D Industrie 11.011 4.573 42 4.352 40 70 3.217 64 28 8
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.572 574 37 555 35 70 399 69 27 4
1700a Textiel, kleding en .. 410 150 37 150 37 70 105 65 35 -
21 VV papier, karton en papier- en .. 245 109 44 106 43 67 73 65 35 -
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.217 431 35 411 34 60 258 40 36 25
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 23 13 57 10 43 62 8 x x x
2410a Basischemie en vervaardiging .. 171 96 56 86 50 78 75 x 17 x
244 VV farmaceutische producten 65 51 78 49 75 54 28 87 13 -
2420b Overige chemische eindproducten .. 195 141 72 139 71 80 112 80 20 -
25 VV producten van rubber en kunststof 527 277 53 243 46 72 199 64 28 8
27 Basismetaalindustrie 114 53 46 53 46 81 43 62 x x
28 VV producten van metaal (geen .. 2.073 740 36 686 33 63 463 56 29 14
29 VV machines en apparaten 1.444 775 54 742 51 76 591 71 26 3
DL VV elektrische en optische .. 765 425 56 403 53 84 358 68 25 7
DM Vervaardiging van transportmiddelen 522 217 42 203 39 70 152 67 29 4
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.668 521 31 516 31 68 354 61 32 7
5000f Commerciële en .. 36.927 8.433 23 8.059 22 66 5.584 58 29 13
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.871 2.302 29 2.234 28 74 1.714 61 29 10
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.486 699 13 635 12 55 381 42 22 36
5000e Autobranche en horeca 6.005 749 12 711 12 58 435 45 31 24
I Vervoer, opslag en communicatie 4.440 779 18 747 17 58 454 59 35 6
JA Financiële instellingen 1.181 350 30 346 29 64 224 33 52 15
72 Computerservice- en .. 1.261 676 54 655 52 87 587 77 19 4
7411b Juridische en administratieve .. 2.435 776 32 733 30 56 436 64 17 20
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.387 583 42 571 41 76 443 72 25 3
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 5.852 1.297 22 1.228 21 63 812 52 36 11
90 Milieudienstverlening 284 100 35 88 31 46 46 30 54 16
93 Overige dienstverlening 725 122 17 110 15 43 53 26 25 49
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 9.571 1.445 15 1.359 14 54 782 36 43 20
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.809 509 28 489 27 59 301 40 45 15
C Winning van delfstoffen 79 28 35 25 32 65 18 61 39 -
E Productie en distributie van en .. 76 41 54 38 50 46 19 70 30 -
F Bouwnijverheid 7.607 868 11 807 11 51 445 31 43 26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie. Eén enquête omvat drie verslagjaren
(dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij
hetzelfde als het eerste jaar in de volgende.
Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen worden
opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel
weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de Innovatie-enquête voor
de verslagperiode 2002-2004.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

De resultaten van de Innovatie-enquête 2004-2006 worden in het eerste
kwartaal van 2008 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Innovatie: het uitvoeren van activiteiten (innovatieprojecten) die leiden
tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten of
processen. Nieuwe producten of diensten zijn niet vergelijkbaar met
eerdere producten of diensten binnen een bedrijf, mede door toepassing
van geavanceerde nieuwe technologie binnen het bedrijf.
Duidelijk verbeterde producten of diensten zijn langer bestaande
producten en diensten die, vergeleken met eerdere versies, duidelijk
verbeterde technische specificaties hebben of meer
toepassingsmogelijkheden voor de eindgebruiker bieden.
Nieuwe bedrijfsprocessen of methoden voor dienstverlening zijn niet
vergelijkbaar met eerdere processen binnen een bedrijf, mede door
toepassing van nieuwe technologie binnen dit bedrijf.
Duidelijk verbeterd processen zijn langer bestaande bedrijfsprocessen of
methoden van dienstverlening binnen een bedrijf met aanzienlijk lagere
kosten of met duidelijk hogere prestaties (productierendement) in
vergelijking met eerdere versies.
Onderzoekspopulatie
Alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen uit de beschouwde
bedrijfsklassen, peildatum 01-01-04.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd.
Als % van de onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren in procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk
verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk
verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of
ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren.
Als % van de onderzoekspopulatie
Bedrijven met afgeronde innovatieprojecten in procenten van de
totale onderzoekspopulatie.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk
verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk
verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk
verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Ontwikkeling hiervan
Door eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In partnership
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden
hebben ontwikkeld. In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.