Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse

Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse

Balansposten-gemeenten Perioden Regiokenmerken Balansstanden ultimo in mln euro (mln euro)
A - Activa 2017 Nederland 87.434
A - Activa 2018 Nederland 88.141
A - Activa 2019 Nederland 88.467
A - Activa 2020 Nederland 92.935
A - Activa 2021* Nederland 95.518
A1 - Vaste activa 2017 Nederland 69.290
A1 - Vaste activa 2018 Nederland 70.719
A1 - Vaste activa 2019 Nederland 71.787
A1 - Vaste activa 2020 Nederland 73.522
A1 - Vaste activa 2021* Nederland 76.024
A11 - Immateriële vaste activa 2017 Nederland 1.019
A11 - Immateriële vaste activa 2018 Nederland 1.007
A11 - Immateriële vaste activa 2019 Nederland 1.067
A11 - Immateriële vaste activa 2020 Nederland 1.178
A11 - Immateriële vaste activa 2021* Nederland 1.268
A12 - Materiële vaste activa 2017 Nederland 59.743
A12 - Materiële vaste activa 2018 Nederland 61.706
A12 - Materiële vaste activa 2019 Nederland 63.349
A12 - Materiële vaste activa 2020 Nederland 65.096
A12 - Materiële vaste activa 2021* Nederland 67.337
A121 - Gronden en terreinen 2017 Nederland 14.750
A121 - Gronden en terreinen 2018 Nederland 15.229
A121 - Gronden en terreinen 2019 Nederland 15.345
A121 - Gronden en terreinen 2020 Nederland 15.539
A121 - Gronden en terreinen 2021* Nederland 15.773
A123 - Bedrijfsgebouwen 2017 Nederland 24.964
A123 - Bedrijfsgebouwen 2018 Nederland 25.160
A123 - Bedrijfsgebouwen 2019 Nederland 25.395
A123 - Bedrijfsgebouwen 2020 Nederland 25.869
A123 - Bedrijfsgebouwen 2021* Nederland 26.400
A124 - GWW werken 2017 Nederland 14.729
A124 - GWW werken 2018 Nederland 15.709
A124 - GWW werken 2019 Nederland 16.849
A124 - GWW werken 2020 Nederland 18.348
A124 - GWW werken 2021* Nederland 19.482
A12a - Overige materiële vaste activa 2017 Nederland 5.300
A12a - Overige materiële vaste activa 2018 Nederland 5.609
A12a - Overige materiële vaste activa 2019 Nederland 5.760
A12a - Overige materiële vaste activa 2020 Nederland 5.340
A12a - Overige materiële vaste activa 2021* Nederland 5.683
A13 - Financiële vaste activa 2017 Nederland 8.528
A13 - Financiële vaste activa 2018 Nederland 8.006
A13 - Financiële vaste activa 2019 Nederland 7.371
A13 - Financiële vaste activa 2020 Nederland 7.247
A13 - Financiële vaste activa 2021* Nederland 7.419
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2017 Nederland 1.946
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2018 Nederland 1.949
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2019 Nederland 1.888
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2020 Nederland 1.911
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2021* Nederland 2.196
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2017 Nederland 3.049
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2018 Nederland 2.815
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2019 Nederland 2.651
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2020 Nederland 2.607
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2021* Nederland 2.551
A1331 - Overige langlopende leningen 2017 Nederland 2.528
A1331 - Overige langlopende leningen 2018 Nederland 2.372
A1331 - Overige langlopende leningen 2019 Nederland 2.225
A1331 - Overige langlopende leningen 2020 Nederland 2.111
A1331 - Overige langlopende leningen 2021* Nederland 2.088
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2017 Nederland 1.005
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2018 Nederland 870
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2019 Nederland 608
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2020 Nederland 617
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2021* Nederland 584
A2 - Vlottende activa 2017 Nederland 18.144
A2 - Vlottende activa 2018 Nederland 17.422
A2 - Vlottende activa 2019 Nederland 16.679
A2 - Vlottende activa 2020 Nederland 19.414
A2 - Vlottende activa 2021* Nederland 19.494
A21 - Voorraden 2017 Nederland 7.213
A21 - Voorraden 2018 Nederland 6.320
A21 - Voorraden 2019 Nederland 5.746
A21 - Voorraden 2020 Nederland 5.335
A21 - Voorraden 2021* Nederland 4.483
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2017 Nederland 0
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2018 Nederland 0
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2019 Nederland 0
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2020 Nederland 0
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2021* Nederland 0
A213 - Onderhanden werk .. 2017 Nederland 7.020
A213 - Onderhanden werk .. 2018 Nederland 6.119
A213 - Onderhanden werk .. 2019 Nederland 5.535
A213 - Onderhanden werk .. 2020 Nederland 5.110
A213 - Onderhanden werk .. 2021* Nederland 4.251
A21a - Overige voorraden 2017 Nederland 193
A21a - Overige voorraden 2018 Nederland 201
A21a - Overige voorraden 2019 Nederland 211
A21a - Overige voorraden 2020 Nederland 225
A21a - Overige voorraden 2021* Nederland 232
A22 - Financiële vlottende activa 2017 Nederland 10.931
A22 - Financiële vlottende activa 2018 Nederland 11.102
A22 - Financiële vlottende activa 2019 Nederland 10.934
A22 - Financiële vlottende activa 2020 Nederland 14.078
A22 - Financiële vlottende activa 2021* Nederland 15.011
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2017 Nederland 7.383
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2018 Nederland 7.488
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2019 Nederland 7.677
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2020 Nederland 10.180
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2021* Nederland 10.882
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2017 Nederland 377
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2018 Nederland 349
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2019 Nederland 301
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2020 Nederland 297
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2021* Nederland 264
A29 - Overlopende activa 2017 Nederland 3.171
A29 - Overlopende activa 2018 Nederland 3.265
A29 - Overlopende activa 2019 Nederland 2.956
A29 - Overlopende activa 2020 Nederland 3.601
A29 - Overlopende activa 2021* Nederland 3.865
P - Passiva 2017 Nederland 87.434
P - Passiva 2018 Nederland 88.141
P - Passiva 2019 Nederland 88.467
P - Passiva 2020 Nederland 92.935
P - Passiva 2021* Nederland 95.518
P1 - Vaste passiva 2017 Nederland 74.675
P1 - Vaste passiva 2018 Nederland 75.598
P1 - Vaste passiva 2019 Nederland 75.931
P1 - Vaste passiva 2020 Nederland 80.170
P1 - Vaste passiva 2021* Nederland 81.539
P11 - Eigen vermogen 2017 Nederland 30.472
P11 - Eigen vermogen 2018 Nederland 30.273
P11 - Eigen vermogen 2019 Nederland 29.471
P11 - Eigen vermogen 2020 Nederland 34.081
P11 - Eigen vermogen 2021* Nederland 35.875
P111 - Algemene reserve 2017 Nederland 7.307
P111 - Algemene reserve 2018 Nederland 7.328
P111 - Algemene reserve 2019 Nederland 7.326
P111 - Algemene reserve 2020 Nederland 7.987
P111 - Algemene reserve 2021* Nederland 8.362
P112 - Bestemmingsreserves 2017 Nederland 22.119
P112 - Bestemmingsreserves 2018 Nederland 22.178
P112 - Bestemmingsreserves 2019 Nederland 21.718
P112 - Bestemmingsreserves 2020 Nederland 24.445
P112 - Bestemmingsreserves 2021* Nederland 25.421
P114 - Saldo van de rekening 2017 Nederland 1.045
P114 - Saldo van de rekening 2018 Nederland 767
P114 - Saldo van de rekening 2019 Nederland 428
P114 - Saldo van de rekening 2020 Nederland 1.650
P114 - Saldo van de rekening 2021* Nederland 2.093
P12 - Voorzieningen 2017 Nederland 6.397
P12 - Voorzieningen 2018 Nederland 6.313
P12 - Voorzieningen 2019 Nederland 6.417
P12 - Voorzieningen 2020 Nederland 6.397
P12 - Voorzieningen 2021* Nederland 6.411
P13 - Vaste schuld 2017 Nederland 37.806
P13 - Vaste schuld 2018 Nederland 39.011
P13 - Vaste schuld 2019 Nederland 40.042
P13 - Vaste schuld 2020 Nederland 39.692
P13 - Vaste schuld 2021* Nederland 39.253
P133 - Onderhandse leningen van .. 2017 Nederland 32.786
P133 - Onderhandse leningen van .. 2018 Nederland 32.030
P133 - Onderhandse leningen van .. 2019 Nederland 32.372
P133 - Onderhandse leningen van .. 2020 Nederland 32.404
P133 - Onderhandse leningen van .. 2021* Nederland 32.880
P13a - Overige vaste schuld 2017 Nederland 5.019
P13a - Overige vaste schuld 2018 Nederland 6.982
P13a - Overige vaste schuld 2019 Nederland 7.671
P13a - Overige vaste schuld 2020 Nederland 7.289
P13a - Overige vaste schuld 2021* Nederland 6.373
P2 - Vlottende passiva 2017 Nederland 12.759
P2 - Vlottende passiva 2018 Nederland 12.543
P2 - Vlottende passiva 2019 Nederland 12.536
P2 - Vlottende passiva 2020 Nederland 12.765
P2 - Vlottende passiva 2021* Nederland 13.978
P21 - Kortlopende schuld 2017 Nederland 8.191
P21 - Kortlopende schuld 2018 Nederland 8.164
P21 - Kortlopende schuld 2019 Nederland 8.091
P21 - Kortlopende schuld 2020 Nederland 6.360
P21 - Kortlopende schuld 2021* Nederland 6.191
P29 - Overlopende passiva 2017 Nederland 4.569
P29 - Overlopende passiva 2018 Nederland 4.379
P29 - Overlopende passiva 2019 Nederland 4.445
P29 - Overlopende passiva 2020 Nederland 6.405
P29 - Overlopende passiva 2021* Nederland 7.788
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenten naar grootteklasse en naar regio. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro’s als in euro's per inwoner vermeld.
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête 'Informatie voor derden' (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 20 december 2022
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo in mln euro
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenten weergegeven in miljoenen euro's.