Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse

Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse

Balansposten-gemeenten Perioden Regiokenmerken Balansstanden ultimo in mln euro (mln euro)
A - Activa 2015 Nederland 87.466
A - Activa 2016 Nederland 87.513
A - Activa 2017 Nederland 87.434
A - Activa 2018 Nederland 88.141
A - Activa 2019* Nederland 88.467
A1 - Vaste activa 2015 Nederland 67.623
A1 - Vaste activa 2016 Nederland 68.971
A1 - Vaste activa 2017 Nederland 69.290
A1 - Vaste activa 2018 Nederland 70.719
A1 - Vaste activa 2019* Nederland 71.787
A11 - Immateriële vaste activa 2015 Nederland 822
A11 - Immateriële vaste activa 2016 Nederland 944
A11 - Immateriële vaste activa 2017 Nederland 1.019
A11 - Immateriële vaste activa 2018 Nederland 1.007
A11 - Immateriële vaste activa 2019* Nederland 1.067
A12 - Materiële vaste activa 2015 Nederland 55.594
A12 - Materiële vaste activa 2016 Nederland 58.283
A12 - Materiële vaste activa 2017 Nederland 59.743
A12 - Materiële vaste activa 2018 Nederland 61.706
A12 - Materiële vaste activa 2019* Nederland 63.349
A121 - Gronden en terreinen 2015 Nederland 12.190
A121 - Gronden en terreinen 2016 Nederland 14.290
A121 - Gronden en terreinen 2017 Nederland 14.750
A121 - Gronden en terreinen 2018 Nederland 15.229
A121 - Gronden en terreinen 2019* Nederland 15.345
A123 - Bedrijfsgebouwen 2015 Nederland 24.950
A123 - Bedrijfsgebouwen 2016 Nederland 24.922
A123 - Bedrijfsgebouwen 2017 Nederland 24.964
A123 - Bedrijfsgebouwen 2018 Nederland 25.160
A123 - Bedrijfsgebouwen 2019* Nederland 25.395
A124 - GWW werken 2015 Nederland 12.244
A124 - GWW werken 2016 Nederland 12.678
A124 - GWW werken 2017 Nederland 14.729
A124 - GWW werken 2018 Nederland 15.709
A124 - GWW werken 2019* Nederland 16.849
A12a - Overige materiële vaste activa 2015 Nederland 6.209
A12a - Overige materiële vaste activa 2016 Nederland 6.392
A12a - Overige materiële vaste activa 2017 Nederland 5.300
A12a - Overige materiële vaste activa 2018 Nederland 5.609
A12a - Overige materiële vaste activa 2019* Nederland 5.760
A13 - Financiële vaste activa 2015 Nederland 11.208
A13 - Financiële vaste activa 2016 Nederland 9.745
A13 - Financiële vaste activa 2017 Nederland 8.528
A13 - Financiële vaste activa 2018 Nederland 8.006
A13 - Financiële vaste activa 2019* Nederland 7.371
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2015 Nederland 1.962
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2016 Nederland 1.915
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2017 Nederland 1.946
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2018 Nederland 1.949
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2019* Nederland 1.888
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2015 Nederland 4.659
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2016 Nederland 4.049
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2017 Nederland 3.049
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2018 Nederland 2.815
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2019* Nederland 2.651
A1331 - Overige langlopende leningen 2015 Nederland 3.241
A1331 - Overige langlopende leningen 2016 Nederland 2.727
A1331 - Overige langlopende leningen 2017 Nederland 2.528
A1331 - Overige langlopende leningen 2018 Nederland 2.372
A1331 - Overige langlopende leningen 2019* Nederland 2.225
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2015 Nederland 1.346
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2016 Nederland 1.055
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2017 Nederland 1.005
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2018 Nederland 870
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2019* Nederland 608
A2 - Vlottende activa 2015 Nederland 19.842
A2 - Vlottende activa 2016 Nederland 18.542
A2 - Vlottende activa 2017 Nederland 18.144
A2 - Vlottende activa 2018 Nederland 17.422
A2 - Vlottende activa 2019* Nederland 16.679
A21 - Voorraden 2015 Nederland 10.005
A21 - Voorraden 2016 Nederland 7.571
A21 - Voorraden 2017 Nederland 7.213
A21 - Voorraden 2018 Nederland 6.320
A21 - Voorraden 2019* Nederland 5.746
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2015 Nederland 1.529
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2016 Nederland -1
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2017 Nederland 0
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2018 Nederland 0
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2019* Nederland 0
A213 - Onderhanden werk .. 2015 Nederland 8.066
A213 - Onderhanden werk .. 2016 Nederland 7.403
A213 - Onderhanden werk .. 2017 Nederland 7.020
A213 - Onderhanden werk .. 2018 Nederland 6.119
A213 - Onderhanden werk .. 2019* Nederland 5.535
A21a - Overige voorraden 2015 Nederland 410
A21a - Overige voorraden 2016 Nederland 168
A21a - Overige voorraden 2017 Nederland 193
A21a - Overige voorraden 2018 Nederland 201
A21a - Overige voorraden 2019* Nederland 211
A22 - Financiële vlottende activa 2015 Nederland 9.837
A22 - Financiële vlottende activa 2016 Nederland 10.971
A22 - Financiële vlottende activa 2017 Nederland 10.931
A22 - Financiële vlottende activa 2018 Nederland 11.102
A22 - Financiële vlottende activa 2019* Nederland 10.934
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2015 Nederland 6.577
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2016 Nederland 7.588
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2017 Nederland 7.383
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2018 Nederland 7.488
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2019* Nederland 7.677
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2015 Nederland 445
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2016 Nederland 465
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2017 Nederland 377
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2018 Nederland 349
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2019* Nederland 301
A29 - Overlopende activa 2015 Nederland 2.815
A29 - Overlopende activa 2016 Nederland 2.918
A29 - Overlopende activa 2017 Nederland 3.171
A29 - Overlopende activa 2018 Nederland 3.265
A29 - Overlopende activa 2019* Nederland 2.956
P - Passiva 2015 Nederland 87.466
P - Passiva 2016 Nederland 87.513
P - Passiva 2017 Nederland 87.434
P - Passiva 2018 Nederland 88.141
P - Passiva 2019* Nederland 88.467
P1 - Vaste passiva 2015 Nederland 75.179
P1 - Vaste passiva 2016 Nederland 74.785
P1 - Vaste passiva 2017 Nederland 74.675
P1 - Vaste passiva 2018 Nederland 75.598
P1 - Vaste passiva 2019* Nederland 75.931
P11 - Eigen vermogen 2015 Nederland 29.603
P11 - Eigen vermogen 2016 Nederland 30.188
P11 - Eigen vermogen 2017 Nederland 30.472
P11 - Eigen vermogen 2018 Nederland 30.273
P11 - Eigen vermogen 2019* Nederland 29.471
P111 - Algemene reserve 2015 Nederland 6.489
P111 - Algemene reserve 2016 Nederland 7.068
P111 - Algemene reserve 2017 Nederland 7.307
P111 - Algemene reserve 2018 Nederland 7.328
P111 - Algemene reserve 2019* Nederland 7.326
P112 - Bestemmingsreserves 2015 Nederland 21.677
P112 - Bestemmingsreserves 2016 Nederland 21.674
P112 - Bestemmingsreserves 2017 Nederland 22.119
P112 - Bestemmingsreserves 2018 Nederland 22.178
P112 - Bestemmingsreserves 2019* Nederland 21.718
P114 - Saldo van de rekening 2015 Nederland 1.436
P114 - Saldo van de rekening 2016 Nederland 1.446
P114 - Saldo van de rekening 2017 Nederland 1.045
P114 - Saldo van de rekening 2018 Nederland 767
P114 - Saldo van de rekening 2019* Nederland 428
P12 - Voorzieningen 2015 Nederland 6.426
P12 - Voorzieningen 2016 Nederland 6.333
P12 - Voorzieningen 2017 Nederland 6.397
P12 - Voorzieningen 2018 Nederland 6.313
P12 - Voorzieningen 2019* Nederland 6.417
P13 - Vaste schuld 2015 Nederland 39.151
P13 - Vaste schuld 2016 Nederland 38.264
P13 - Vaste schuld 2017 Nederland 37.806
P13 - Vaste schuld 2018 Nederland 39.011
P13 - Vaste schuld 2019* Nederland 40.042
P133 - Onderhandse leningen van .. 2015 Nederland 36.097
P133 - Onderhandse leningen van .. 2016 Nederland 34.702
P133 - Onderhandse leningen van .. 2017 Nederland 32.786
P133 - Onderhandse leningen van .. 2018 Nederland 32.030
P133 - Onderhandse leningen van .. 2019* Nederland 32.372
P13a - Overige vaste schuld 2015 Nederland 3.053
P13a - Overige vaste schuld 2016 Nederland 3.562
P13a - Overige vaste schuld 2017 Nederland 5.019
P13a - Overige vaste schuld 2018 Nederland 6.982
P13a - Overige vaste schuld 2019* Nederland 7.671
P2 - Vlottende passiva 2015 Nederland 12.286
P2 - Vlottende passiva 2016 Nederland 12.728
P2 - Vlottende passiva 2017 Nederland 12.759
P2 - Vlottende passiva 2018 Nederland 12.543
P2 - Vlottende passiva 2019* Nederland 12.536
P21 - Kortlopende schuld 2015 Nederland 7.665
P21 - Kortlopende schuld 2016 Nederland 8.112
P21 - Kortlopende schuld 2017 Nederland 8.191
P21 - Kortlopende schuld 2018 Nederland 8.164
P21 - Kortlopende schuld 2019* Nederland 8.091
P29 - Overlopende passiva 2015 Nederland 4.621
P29 - Overlopende passiva 2016 Nederland 4.616
P29 - Overlopende passiva 2017 Nederland 4.569
P29 - Overlopende passiva 2018 Nederland 4.379
P29 - Overlopende passiva 2019* Nederland 4.445
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenten naar grootteklasse en naar regio. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro’s als in euro's per inwoner vermeld.
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête 'Informatie voor derden' (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 16 december 2020
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo in mln euro
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenten weergegeven in miljoenen euro's.