Emissies naar water vanuit de industrie; bedrijfstak (SBI'93), 1990 - 2008

Emissies naar water vanuit de industrie; bedrijfstak (SBI'93), 1990 - 2008

Type lozing Industrie volgens SBI'93 Perioden Vermestende stoffen Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Vermestende stoffen Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Zware metalen Chroomverbindingen als Cr (kg) Zware metalen Koperverbindingen als Cu (kg) Zware metalen Loodverbindingen als Pb (kg) Zware metalen Nikkelverbindingen als Ni (kg) Zware metalen Zinkverbindingen als Zn (kg) Organische microverontreinigingen Benzeen (kg) Organische microverontreinigingen som PAK (6 van Borneff) (kg) Organische microverontreinigingen Tolueen (kg) Overige stoffen Cyaniden, anorganisch als CN (1 000 kg) Zuurstofbindende stoffen CZV (1 000 kg)
Totale lozing D Industrie 1990 12.337 20.955 45.988,9 53.712 25.570 42.940 175.794 29.509,0 1.586,5 45.103,7 22.924 165.262
Totale lozing D Industrie 1995 5.247 14.560 38.682,5 36.655 11.957 33.295 84.221 7.575,4 313,0 7.472,3 37.739 142.793
Totale lozing D Industrie 2000 3.127 11.388 24.188,8 28.336 6.320 17.843 55.281 1.393,6 85,3 2.554,2 15.975 147.619
Totale lozing D Industrie 2003 1.696 11.468 21.974,9 23.192 4.466 17.146 55.436 1.290,8 25,1 1.354,0 12.524 150.537
Totale lozing D Industrie 2004 1.678 11.229 23.197,8 24.012 4.619 17.405 59.728 2.073,0 24,4 1.009,5 16.569 166.118
Totale lozing D Industrie 2005 1.806 11.759 23.279,7 20.623 3.212 16.210 44.915 959,1 88,7 462,9 15.206 151.062
Totale lozing D Industrie 2006 1.578 10.848 23.952,8 17.532 2.911 16.714 35.462 2.746,8 84,9 951,0 15.808 134.390
Totale lozing D Industrie 2007 1.471 10.461 21.488,2 15.847 2.480 15.792 27.678 1.822,2 61,2 1.000,4 12.212 99.299
Totale lozing D Industrie 2008* 1.610 9.551 20.955,0 14.085 2.612 14.813 31.305 4.859,2 63,9 2.067,9 18.715 95.462
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1990 1.243 8.457 440,0 3.873 516 1.094 16.965 101,5 - - - 87.290
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1995 1.826 5.698 1.447,0 3.838 940 1.506 12.072 16,9 0,0 384,3 - 73.208
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2000 1.502 5.230 415,4 2.760 223 556 8.065 - - 63,6 - 75.242
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2003 1.139 5.464 830,7 2.169 104 513 7.949 15,0 - 4,9 - 69.498
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2004 1.199 4.559 543,8 2.229 145 464 8.760 33,0 - - - 76.020
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2005 1.395 4.404 746,4 2.209 190 754 7.954 - - - - 70.286
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2006 1.138 4.508 453,7 1.330 150 419 6.631 - - - - 66.071
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2007 1.076 4.626 111,0 784 96 341 3.037 - - - - 59.871
Totale lozing DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008* 1.122 3.753 140,8 579 81 320 2.053 - 0,0 - - 40.774
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 1990 48 252 654,0 2.058 45 278 2.640 432,0 - - - 7.998
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 1995 51 522 2.484,4 2.991 83 513 4.695 0,7 - 0,5 - 14.405
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2000 6 409 609,8 3.128 167 390 1.622 1,8 - 1,4 - 17.081
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2003 5 845 320,7 3.172 122 424 2.433 0,7 - 0,7 - 22.871
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2004 5 502 367,8 1.928 64 233 1.640 - 0,8 - - 17.494
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2005 7 301 369,8 1.806 38 98 1.725 - 1,2 - - 12.961
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2006 9 288 299,0 1.324 25 200 1.261 - 0,2 - - 8.097
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2007 9 725 55,0 555 1 148 2.247 - 0,8 - - 5.740
Totale lozing DB Textiel- en textielproductenind. 2008* 7 660 201,9 1.082 11 302 4.405 - 1,2 - - 9.208
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 1990 - 426 334,0 16 8 33 16 - - - - 2.018
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 1995 0 105 419,2 7 7 15 72 - - 0,1 - 681
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2000 4 222 403,1 41 2 19 150 0,0 - 0,2 - 5.754
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2003 1 81 450,8 12 0 9 108 - - 0,0 - 714
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2004 2 93 427,3 6 2 13 73 0,0 - 0,0 - 630
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2005 1 86 235,6 15 26 27 41 0,0 - 0,0 - 275
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2006 1 123 115,8 2 - 5 43 0,0 - 0,0 - 336
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2007 0 137 146,7 3 2 9 45 0,0 - 0,0 - 226
Totale lozing DC Leer-, lederwaren- en schoenind. 2008* 0 32 103,2 6 3 17 42 - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 1990 - - - - - - - 0,1 3,0 - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 1995 - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2000 - 0 - - - - - - - - - 1
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2003 - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2004 - - 0,1 1 - - - - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2005 - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2006 - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2007 - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 2008* - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 1990 31 324 481,6 1.598 195 69 2.647 0,2 - 75,0 946 12.188
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 1995 62 655 629,0 1.966 107 171 5.369 0,6 - 275,0 194 14.435
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2000 61 390 165,1 835 128 200 2.671 0,1 - 12,0 21 11.301
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2003 43 474 279,8 565 101 214 3.034 0,1 - 1,4 1 13.922
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2004 43 450 286,4 592 61 194 3.410 - - 1,5 18 13.914
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2005 46 433 373,2 587 67 175 2.178 - - 1,5 2 14.441
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2006 41 481 252,9 843 122 267 2.256 - - 3,9 5 11.995
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2007 24 391 267,6 942 107 328 2.141 0,9 - - 3 7.414
Totale lozing DE Papier-, karton- en grafische ind. 2008* 37 425 148,3 590 72 282 3.176 - - - 2 12.404
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1990 68 617 110,4 34 37 45 403 6.732,4 12,2 107,0 - 4.195
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1995 6 351 65,1 33 29 41 794 3.061,8 9,6 3.423,0 7.984 522
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2000 9 588 84,0 2.335 31 287 475 19,0 10,7 106,4 111 2.163
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2003 93 294 101,8 341 419 382 758 - 6,0 - 93 3.204
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2004 38 518 561,0 89 149 892 854 - 3,0 - 97 1.067
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2005 51 473 269,9 49 59 670 1.016 - - - 152 1.611
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2006 34 442 388,0 181 3 1.055 1.184 - - - 83 2.978
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2007 34 470 289,0 198 7 1.002 549 - - - 91 2.455
Totale lozing DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 2008* 27 401 33,0 152 11 763 887 487,6 13,2 776,6 154 2.730
Totale lozing DG Chemische industrie 1990 10.676 8.706 19.218,1 15.191 15.067 22.854 69.414 19.186,2 16,4 43.871,7 9 44.478
Totale lozing DG Chemische industrie 1995 3.191 4.759 7.001,5 8.549 5.603 6.293 28.348 4.146,9 4,7 2.423,7 533 14.091
Totale lozing DG Chemische industrie 2000 1.469 3.142 2.515,2 4.942 1.632 3.562 27.844 1.367,6 33,2 2.091,3 4.640 22.193
Totale lozing DG Chemische industrie 2003 348 2.844 2.326,7 2.490 2.040 3.170 29.440 1.271,5 6,6 1.256,7 1.086 29.046
Totale lozing DG Chemische industrie 2004 307 3.024 2.415,0 5.719 2.273 2.334 28.404 2.037,6 4,1 893,4 691 34.035
Totale lozing DG Chemische industrie 2005 243 3.512 3.158,6 3.910 1.542 2.011 22.279 957,0 61,3 455,8 713 23.294
Totale lozing DG Chemische industrie 2006 245 3.236 2.841,0 3.337 1.058 2.619 13.003 2.744,8 44,8 941,5 753 20.904
Totale lozing DG Chemische industrie 2007 181 3.019 2.122,9 2.206 1.167 1.919 11.821 1.819,3 33,5 730,9 157 19.789
Totale lozing DG Chemische industrie 2008* 261 3.291 2.177,1 2.846 972 1.781 11.877 4.369,6 17,3 1.150,8 703 27.161
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1990 0 31 6,7 41 25 3 1.042 - - - - 166
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1995 3 19 55,0 438 42 7 184 0,8 - 19,8 - 238
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2000 6 17 3,5 50 6 8 170 0,1 - 24,8 - 512
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2003 12 109 7,2 6 3 34 461 1,3 - 42,4 - 1.734
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2004 26 198 5,0 2 1 5 432 0,4 - 45,8 - 3.296
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2005 4 336 4,7 18 6 4 734 - - - - 5.476
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2006 6 307 8,1 44 82 11 468 - - - - 5.245
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2007 9 65 1,0 24 14 6 347 - - 264,2 - 813
Totale lozing DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. 2008* 5 65 3,3 19 10 3 332 - - 135,5 - 833
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1990 0 39 12,3 1 31 9 247 327,2 - - - 391
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1995 0 28 25,2 72 56 26 194 0,0 0,3 3,6 - 332
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2000 0 73 73,1 73 51 34 311 - - - - 486
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2003 2 82 33,4 54 18 8 284 - 0,3 - - 899
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2004 1 66 21,7 57 54 15 426 - - - - 575
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2005 2 70 37,9 94 54 17 434 - - - - 661
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2006 3 71 108,1 94 63 21 471 - 0,2 - - 1.078
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2007 2 74 38,2 51 30 9 212 - - - - 570
Totale lozing DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 2008* 2 72 13,3 47 18 19 319 - 1,6 - - 536
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 1990 235 1.791 9.391,6 10.610 7.529 8.914 73.135 2.318,9 1.326,1 - 21.967 5.703
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 1995 56 1.808 11.214,0 4.891 2.124 14.202 24.986 121,6 82,6 376,8 29.013 21.688
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2000 34 638 4.751,4 4.123 1.882 5.305 10.610 2,9 36,8 248,4 11.161 5.969
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2003 28 724 2.076,2 2.435 993 4.405 8.882 0,2 6,1 42,2 11.344 4.614
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2004 33 609 2.752,4 1.839 1.299 5.019 10.735 - 8,2 63,8 15.763 4.758
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2005 38 601 2.280,7 1.743 622 4.448 7.085 - 4,3 0,7 14.338 3.808
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2006 35 635 3.427,2 1.849 949 3.873 8.137 - 8,8 0,6 14.967 3.028
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2007 21 851 2.371,3 1.666 888 4.411 5.967 - 3,9 0,3 11.961 1.553
Totale lozing DJ Basismetaal- en metaalprod.ind. 2008* 49 815 1.781,9 682 1.382 4.091 7.676 - 4,3 - 17.856 1.434
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 1990 27 309 620,0 5.135 1.499 1.993 5.461 229,1 28,9 1.000,0 2 829
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 1995 48 580 1.191,3 6.062 2.841 3.996 6.895 3,4 15,6 8,6 0 2.867
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2000 32 639 284,9 2.442 2.103 592 2.429 0,1 2,6 1,1 30 5.904
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2003 23 507 183,2 4.315 586 728 860 0,1 3,7 0,7 - 3.135
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2004 22 1.165 315,5 3.641 492 942 4.060 0,1 6,2 0,0 - 13.449
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2005 16 1.504 134,7 2.568 559 423 792 - 19,9 - - 17.321
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2006 66 714 225,6 878 407 960 1.215 - 29,0 - - 13.786
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2007 114 77 128,4 1.840 116 473 573 - 21,0 - - 583
Totale lozing 2900a Machine- en elektronica-industrie 2008* 100 4 230,8 477 30 40 269 - 23,7 - - 16
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 1990 5 2 1.400,2 15.155 617 1.762 3.736 166,0 200,0 50,0 - 7
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 1995 3 33 105,9 7.787 127 272 563 222,7 200,0 556,9 2 317
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2000 5 37 45,3 7.592 92 290 906 2,0 2,0 5,0 - 960
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2003 2 43 45,2 7.624 79 446 1.220 2,0 2,3 5,0 - 883
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2004 2 45 23,7 7.899 78 408 930 2,0 2,1 5,0 - 867
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2005 2 39 35,1 7.617 49 635 668 2,0 2,1 5,0 - 916
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2006 2 43 41,3 7.643 52 265 776 2,0 2,0 5,0 - 858
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2007 1 26 6,1 7.579 52 59 739 2,0 2,0 5,0 - 285
Totale lozing DM Transportmiddelenindustrie 2008* 0 33 11,3 7.606 20 35 270 2,0 2,8 5,0 - 364
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 1990 4 - 72,0 - - - 88 15,4 - - - -
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 1995 0 1 1,9 20 0 13 48 - - - 13 9
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2000 0 1 0,0 16 4 5 27 - - - 12 53
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2003 0 0 0,2 9 0 0 7 - - - - 17
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2004 0 0 0,1 9 0 0 5 - - - - 13
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2005 0 0 0,1 7 0 1 10 - - - - 13
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2006 0 0 0,1 6 0 0 15 - - - - 13
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2007 - - - - - - - - - - - -
Totale lozing DN Meubel- en overige industrie n.e.g. 2008* - - - - - - - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 1990 - - 13.248,0 - - 5.888 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 1995 - - 14.043,0 - - 6.241 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2000 - - 14.838,0 - - 6.595 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2003 - - 15.319,0 - - 6.815 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2004 - - 15.478,0 - - 6.886 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2005 - - 15.633,0 - - 6.948 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2006 - - 15.792,0 - - 7.018 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2007 - - 15.951,0 - - 7.089 - - - - - -
Totale lozing Dx Industrie (onverdeelde emissies) 2008* - - 16.110,0 - - 7.160 - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS stelt jaarlijks, samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat
(voorheen RIZA), voor een groot aantal stoffen de industriële emissies
naar water vast. Het onderzoek vindt plaats binnen het samenwerkings-
verband van de Emissieregistratie. De Emissieregistratie omvat een
inventarisatie van de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar
lucht, water, en bodem en de vrijgekomen afvalstoffen.
In deze tabel worden voor een selectie van stoffen de emissies
weergegeven naar SBI-bedrijfsklasse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen emissies naar het oppervlaktewater en emissies op het riool.

Gegevens beschikbaar: 1990, 1995, 2000, 2003 tot en met 2008

Status van de cijfers: de cijfers tot en met 2007 zijn definitief, de
cijfers van 2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20-10-2011: De tabel is stopgezet vanwege de overgang van
de bedrijfsklasse-indeling SBI'93 naar SBI2008. Gegevens volgens de nieuwe
SBI2008 indeling voor 2008 en later zijn opgenomen in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81353NED&D1=0-
1,4-5,7,11-12,15,20-21,24,26&D2=a&D3=0-1,14,16,26&D4=l&HDR=G3,G1&STB=T,G2&V
W=T">Emissies naar water; industrie
.


Toelichting onderwerpen

Vermestende stoffen
Vermestende stoffen ofwel nutriënten leiden bij te hoge concentraties tot
een verrijking van het milieu waardoor er veranderingen optreden in de
samenstelling van levensgemeenschappen; veelal gekenmerkt door de
overheersing van één of enkele planten- en diersoorten.
In oppervlaktewater leidt vermesting tot een verhoogde algengroei en
uiteindelijk tot een overheersing van blauwwieren.
Fosforverbindingen als P
De totale hoeveelheid fosfaten en andere fosfor-
verbindingen in afvalwater, gemeten als fosfor (P).
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof in organische verbindingen
(zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Zware metalen
Zware metalen inclusief arseen. Deze metalen komen van nature in het
milieu voor en zijn in veel gevallen zelfs nodig voor bepaalde
natuurlijke processen. In hogere concentraties zijn ze echter meestal
giftig.
Chroomverbindingen als Cr
Koperverbindingen als Cu
Loodverbindingen als Pb
Nikkelverbindingen als Ni
Zinkverbindingen als Zn
Organische microverontreinigingen
Deze stoffen kunnen reeds bij lage concentraties een schadelijke
uitwerking hebben op levende organismen. Vaak zijn deze stoffen
slecht afbreekbaar.
Benzeen
som PAK (6 van Borneff)
PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn een groep van
chemische stoffen, die vooral gevormd worden bij onvolledige verbranding.
Benzo[a]pyreen is het best gekende en één van de meest giftige PAK's.
De som PAK (6 van Borneff) omvat de volgende 6 stoffen: Fluorantheen,
Benzo(a)pyreen, Benzo(b)fluorantheen, Benzo(k)fluorantheen, Benzo(ghi)-
peryleen en Indeno(1,2,3,-c,d)pyreen.
Tolueen
Overige stoffen
Emissies van chloriden, fluoriden en cyaniden naar water.
Cyaniden, anorganisch als CN
Zuurstofbindende stoffen
Alle in afvalwater voorkomende organische en anorganische stoffen die bij
afbraak zuurstof aan het water doen onttrekken. Een maat voor de
hoeveelheden van deze stoffen is de parameter Chemisch Zuurstof Verbruik
(CZV).
CZV
Chemisch Zuurstof Verbruik. Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram
zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen
chemisch om te zetten of af te breken.