Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte


In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018 en nader voorlopige cijfers over het verslagjaar 2019.

Wijzigingen per 30 juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Ashoogten windmolens Perioden WindmolensIn gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensUit gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensOpgestelde windmolens einde van jaar (aantal) RotoroppervlakIn gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakUit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakOpgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogenIn gebruik genomen vemogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenUit gebruik genomen vermogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenOpgesteld vermogen einde jaar (MW-elektrisch) ElektriciteitsproductieElektriciteitsproductie (mln kWh) ElektriciteitsproductieProductiefactor (%) ElektriciteitsproductieProductie per rotoroppervlak (kWh per m2) ElektriciteitsproductieAantal vollasturen (uur)
Totaal alle ashoogten 2018 66 18 2.029 632 38 8.199 207 16 3.436 6.918 23,7 877 2.075
Totaal alle ashoogten 2019 49 46 2.032 485 168 8.515 159 68 3.527 7.935 25,9 943 2.265
t/m 30 meter 2018 0 1 85 0 0 26 0 0 10 15 16,9 562 1.484
t/m 30 meter 2019 0 0 85 0 0 26 0 0 10 16 18,8 625 1.649
31 t/m 50 meter 2018 0 7 553 0 7 784 0 3 318 544 19,5 693 1.709
31 t/m 50 meter 2019 2 11 544 3 19 768 2 8 312 584 21,4 762 1.878
51 t/m 70 meter 2018 6 8 594 14 19 1.716 14 7 772 1.260 18,7 733 1.639
51 t/m 70 meter 2019 7 25 576 27 77 1.667 16 30 757 1.321 19,5 772 1.710
71 t/m 95 meter 2018 20 0 374 200 0 2.277 70 0 908 1.866 24,7 871 2.168
71 t/m 95 meter 2019 5 7 372 33 44 2.266 12 21 899 2.102 26,3 917 2.308
96 meter of meer 2018 40 2 423 418 13 3.395 124 6 1.429 3.233 26,8 1.005 2.351
96 meter of meer 2019 35 3 455 421 28 3.788 130 9 1.550 3.912 29,8 1.081 2.609
Bron: CBS.
Verklaring van tekens