Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte


In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018.

Wijzigingen per 20 december 2019:
De cijfers over 2018 zijn zonder wijziging definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Ashoogten windmolens Perioden WindmolensIn gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensUit gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensOpgestelde windmolens einde van jaar (aantal) RotoroppervlakIn gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakUit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakOpgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogenIn gebruik genomen vemogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenUit gebruik genomen vermogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenOpgesteld vermogen einde jaar (MW-elektrisch) ElektriciteitsproductieElektriciteitsproductie (mln kWh) ElektriciteitsproductieProductiefactor (%) ElektriciteitsproductieProductie per rotoroppervlak (kWh per m2) ElektriciteitsproductieAantal vollasturen (uur)
Totaal alle ashoogten 2017 64 125 1.981 246 306 7.605 84 139 3.245 6.869 24,2 908 2.116
Totaal alle ashoogten 2018 66 18 2.029 632 38 8.199 207 16 3.436 6.918 23,7 877 2.075
t/m 30 meter 2017 21 25 86 2 12 26 0 5 10 16 17,5 585 1.535
t/m 30 meter 2018 0 1 85 0 0 26 0 0 10 15 16,9 562 1.484
31 t/m 50 meter 2017 19 34 560 41 42 791 16 16 320 587 21,2 752 1.856
31 t/m 50 meter 2018 0 7 553 0 7 784 0 3 318 544 19,5 693 1.709
51 t/m 70 meter 2017 6 27 596 25 97 1.721 14 42 765 1.312 19,2 746 1.679
51 t/m 70 meter 2018 6 8 594 14 19 1.716 14 7 772 1.260 18,7 733 1.639
71 t/m 95 meter 2017 6 36 354 21 138 2.077 8 68 838 1.924 25,5 905 2.229
71 t/m 95 meter 2018 20 0 374 200 0 2.277 70 0 908 1.866 24,7 871 2.168
96 meter of meer 2017 12 3 385 157 17 2.990 47 8 1.311 3.031 27,1 1.056 2.375
96 meter of meer 2018 40 2 423 418 13 3.395 124 6 1.429 3.233 26,8 1.005 2.351
Bron: CBS.
Verklaring van tekens