Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 671,9
Nederland 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 671,9
Nederland 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 671,9
Nederland 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 671,9
Nederland 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 671,9
Nederland 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 671,9
Nederland 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 671,9
Nederland 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 671,9
Nederland 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 671,9
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 671,9
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 671,9
Nederland 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 2.015,6
Nederland 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 2.687,5
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 1.343,7
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,6
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 77,9
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 78,7
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 77,7
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 74,7
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 74,8
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 75,6
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 70,8
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 63,9
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 57,6
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 47,8
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 77,9
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 231,2
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 285,1
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 105,3
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.343,1
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 122,0
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 128,9
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 130,9
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 132,1
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 135,6
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 143,3
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 143,6
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 141,3
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 137,4
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 127,9
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 122,0
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 391,9
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 563,9
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 265,3
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.236,7
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 344,3
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 323,3
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 322,5
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 324,2
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 317,6
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 304,2
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 305,2
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 313,6
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 326,0
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 355,9
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 344,3
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 970,0
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 1.240,5
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 681,9
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,3
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 127,6
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 141,2
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 140,6
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 140,7
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 143,8
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 148,7
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 152,3
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 153,0
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 150,9
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 140,2
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 127,6
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 422,6
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 597,9
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 291,1
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 241,2
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 30,5
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 29,5
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 28,3
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 26,7
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 25,5
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 24,3
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 23,0
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 20,0
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 18,2
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 15,3
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 30,5
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 84,5
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 92,7
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 33,4
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,6
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 29,7
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 28,9
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 28,6
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 27,8
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 28,6
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 29,5
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 26,6
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 24,2
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 21,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.