Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2002

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2002

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6 30,3
Nederland Loon 3.773,8 34,3
Nederland Winst 668,9 37,9
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 636,9 18,3
Nederland Pensioen 1.551,2 22,7
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,5 25,0
Groningen (gemeente) Loon 44,4 28,1
Groningen (gemeente) Winst 5,9 32,7
Groningen (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,4 15,2
Groningen (gemeente) Pensioen 15,5 21,0
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,7 25,5
Leeuwarden Loon 21,9 28,1
Leeuwarden Winst 3,0 36,4
Leeuwarden Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,4 15,6
Leeuwarden Pensioen 9,8 22,3
Assen Totaal particulier huishouden 25,7 28,3
Assen Loon 15,0 31,6
Assen Winst 1,7 36,0
Assen Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,7 17,8
Assen Pensioen 5,9 23,4
Zwolle Totaal particulier huishouden 46,9 29,1
Zwolle Loon 28,6 32,0
Zwolle Winst 3,1 41,2
Zwolle Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 4,7 17,5
Zwolle Pensioen 9,8 23,3
Arnhem Totaal particulier huishouden 64,3 26,6
Arnhem Loon 36,4 29,8
Arnhem Winst 5,0 33,6
Arnhem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 8,7 16,9
Arnhem Pensioen 13,2 22,6
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 118,5 28,6
Utrecht (gemeente) Loon 71,9 31,8
Utrecht (gemeente) Winst 9,8 36,4
Utrecht (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 13,8 17,0
Utrecht (gemeente) Pensioen 21,4 22,3
Amsterdam Totaal particulier huishouden 372,0 26,3
Amsterdam Loon 200,8 30,6
Amsterdam Winst 40,3 31,0
Amsterdam Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 62,3 16,0
Amsterdam Pensioen 63,3 20,7
Haarlem Totaal particulier huishouden 68,0 29,1
Haarlem Loon 38,3 33,0
Haarlem Winst 6,2 35,9
Haarlem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,0 18,0
Haarlem Pensioen 15,7 21,9
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 216,8 27,8
's-Gravenhage (gemeente) Loon 118,7 31,6
's-Gravenhage (gemeente) Winst 18,2 34,3
's-Gravenhage (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 30,1 16,2
's-Gravenhage (gemeente) Pensioen 47,0 23,1
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 19,9 28,6
Middelburg (Z.) Loon 10,9 31,5
Middelburg (Z.) Winst 1,7 39,0
Middelburg (Z.) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 1,8 18,2
Middelburg (Z.) Pensioen 5,2 23,5
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 57,0 30,4
's-Hertogenbosch Loon 33,1 34,5
's-Hertogenbosch Winst 5,2 35,9
's-Hertogenbosch Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,8 18,3
's-Hertogenbosch Pensioen 12,1 23,3
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,4 27,4
Maastricht Loon 26,6 31,9
Maastricht Winst 4,0 34,5
Maastricht Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,2 17,7
Maastricht Pensioen 13,7 22,2
Lelystad Totaal particulier huishouden 28,3 29,3
Lelystad Loon 17,4 32,4
Lelystad Winst 2,4 36,8
Lelystad Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 3,3 19,6
Lelystad Pensioen 4,8 22,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.