Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2002

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2002

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6 30,3
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.188,7 18,4
Nederland Paar zonder kinderen 2.020,6 32,9
Nederland Paar met kinderen 1.910,7 40,9
Nederland Eenoudergezin 339,1 24,1
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,6 27,9
Noord-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 219,3 17,0
Noord-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 231,3 30,0
Noord-Nederland (LD) Paar met kinderen 198,0 37,2
Noord-Nederland (LD) Eenoudergezin 28,4 22,4
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.343,1 30,4
Oost-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 386,6 17,7
Oost-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 411,5 31,8
Oost-Nederland (LD) Paar met kinderen 428,6 39,6
Oost-Nederland (LD) Eenoudergezin 60,3 24,6
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.236,7 30,7
West-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 1.171,2 19,0
West-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 913,1 34,6
West-Nederland (LD) Paar met kinderen 841,3 42,7
West-Nederland (LD) Eenoudergezin 184,9 24,1
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,3 30,5
Zuid-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 411,6 17,9
Zuid-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 464,8 31,9
Zuid-Nederland (LD) Paar met kinderen 442,8 40,3
Zuid-Nederland (LD) Eenoudergezin 65,5 24,6
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 241,2 27,0
Groningen (PV) Eenpersoonshuishouden 84,7 17,0
Groningen (PV) Paar zonder kinderen 77,4 29,8
Groningen (PV) Paar met kinderen 60,9 37,0
Groningen (PV) Eenoudergezin 10,3 21,3
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,6 27,8
Friesland (PV) Eenpersoonshuishouden 80,8 16,8
Friesland (PV) Paar zonder kinderen 86,1 29,7
Friesland (PV) Paar met kinderen 77,3 36,9
Friesland (PV) Eenoudergezin 10,4 22,7
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 195,8 29,0
Drenthe (PV) Eenpersoonshuishouden 53,8 17,3
Drenthe (PV) Paar zonder kinderen 67,7 30,4
Drenthe (PV) Paar met kinderen 59,8 37,6
Drenthe (PV) Eenoudergezin 7,6 23,3
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 431,5 29,5
Overijssel (PV) Eenpersoonshuishouden 124,0 17,4
Overijssel (PV) Paar zonder kinderen 133,4 30,6
Overijssel (PV) Paar met kinderen 137,9 38,4
Overijssel (PV) Eenoudergezin 17,9 24,6
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 135,1 30,8
Flevoland (PV) Eenpersoonshuishouden 35,2 17,9
Flevoland (PV) Paar zonder kinderen 38,6 32,9
Flevoland (PV) Paar met kinderen 47,0 39,1
Flevoland (PV) Eenoudergezin 8,2 22,2
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 776,5 30,8
Gelderland (PV) Eenpersoonshuishouden 227,3 17,9
Gelderland (PV) Paar zonder kinderen 239,5 32,3
Gelderland (PV) Paar met kinderen 243,6 40,3
Gelderland (PV) Eenoudergezin 34,1 25,2
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 473,0 32,8
Utrecht (PV) Eenpersoonshuishouden 160,2 19,7
Utrecht (PV) Paar zonder kinderen 137,2 36,4
Utrecht (PV) Paar met kinderen 136,2 44,1
Utrecht (PV) Eenoudergezin 21,4 25,7
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.142,7 30,4
Noord-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 445,4 19,2
Noord-Holland (PV) Paar zonder kinderen 310,2 35,3
Noord-Holland (PV) Paar met kinderen 273,3 43,0
Noord-Holland (PV) Eenoudergezin 69,2 24,0
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.463,0 30,4
Zuid-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 517,6 18,7
Zuid-Holland (PV) Paar zonder kinderen 412,1 34,0
Zuid-Holland (PV) Paar met kinderen 386,7 42,2
Zuid-Holland (PV) Eenoudergezin 88,0 23,8
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,0 29,5
Zeeland (PV) Eenpersoonshuishouden 48,1 17,6
Zeeland (PV) Paar zonder kinderen 53,5 31,3
Zeeland (PV) Paar met kinderen 45,2 39,7
Zeeland (PV) Eenoudergezin 6,3 24,4
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 965,1 31,1
Noord-Brabant (PV) Eenpersoonshuishouden 272,1 18,2
Noord-Brabant (PV) Paar zonder kinderen 311,0 32,4
Noord-Brabant (PV) Paar met kinderen 302,5 40,8
Noord-Brabant (PV) Eenoudergezin 42,4 24,8
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 474,2 29,4
Limburg (PV) Eenpersoonshuishouden 139,5 17,3
Limburg (PV) Paar zonder kinderen 153,7 30,8
Limburg (PV) Paar met kinderen 140,2 39,3
Limburg (PV) Eenoudergezin 23,1 24,3
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,5 26,4
Oost-Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 18,9 15,7
Oost-Groningen (CR) Paar zonder kinderen 23,0 27,2
Oost-Groningen (CR) Paar met kinderen 18,7 35,5
Oost-Groningen (CR) Eenoudergezin 2,7 21,7
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 22,2 27,2
Delfzijl en omgeving (CR) Eenpersoonshuishouden 6,7 16,8
Delfzijl en omgeving (CR) Paar zonder kinderen 7,7 29,1
Delfzijl en omgeving (CR) Paar met kinderen 6,1 36,0
Delfzijl en omgeving (CR) Eenoudergezin 1,0 21,4
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,5 27,2
Overig Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 59,1 17,4
Overig Groningen (CR) Paar zonder kinderen 46,8 31,2
Overig Groningen (CR) Paar met kinderen 36,1 38,0
Overig Groningen (CR) Eenoudergezin 6,7 21,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.